Anh biết chiều nay em anh buồn lắm

     
Anh biết chiều nay em anh bi đát lắm Đã hẹn tuy vậy chẳng thấy nhẵn anh sang khi nắng cổng ngôi trường soi cách em lúc chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương lúc đường cất cánh chờ anh tung cánh sắt.

Bạn đang xem: Anh biết chiều nay em anh buồn lắm

Đây áo bay blue color xanh như ái tình thắt lại khăn nóng chính em đan lúc gió tảo cuồng sau cánh cất cánh con tàu thét gầm cho tim ngất xỉu ngây phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên. Nao núng cánh chim nhỏ tàu đã rời, tránh xa thành phố rồi mây giăng thật tốt mây đan lụa trắng mây pha color nắng. Vượt cao nghều cao mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần tuyết ơi xin nhuộm trắng trong lòng hồn em gái nhỏ tuổi tôi thương. Khi nắng chiều đi không khí chợt tối xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh Anh mong sao tình bản thân như tuyết trinh mặc dầu chúng mình không gian cách chia mặc dù tuyết trắng đã chìm ngập trong màn đêm.

Bạn sẽ xem: Anh biết chiều nay em anh bi quan lắm

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tin Tức Pháp Luật 24H, Vụ Án, Hình Sự Kiện, Hình Ảnh Mới Nhất Về Báo Pháp Luật

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.