Tra cứu số sổ bhxh online

     

Mã số bảo hiểm xã hội ( BHXH ) được xem như thể mã số định danh nhất được cấp cho một cá nhân ghi nhận quy trình tham gia bảo đảm xã hội (BHXH) được cơ quan BHXH cấp cho và nó gắn sát xuyên trong cả với quá trình đóng BHXH, BHYT của từng cá nhân.

Để thuận tiện cho người lao đụng tra cứu số sổ hiểm xã hôi, quá trình đóng bảo hiểm xã hội… tín đồ lao động triển khai theo hướng dẫn mà Văn Phòng hình thức Sư Kết Nối chia sẻ nhé ! 

*
*
*
*

Các bước đăng ký số điện thoại cảm ứng thông minh nhận mã OTP với phòng ban bảo hiểm:

Theo điều 1công văn 5147/BHXH-QLT2018 quy định:

Để đảm bảo an toàn thông tin quy trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN việc tra cứu vớt phải trải qua số smartphone di rượu cồn của cá thể người thâm nhập bảo hiểm,do đó:

-Đối với đơn vị chức năng có phát sinh tăng new lao động:  trong trường hợp chưa xuất hiện mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại cảm ứng thông minh cho cơ sở BHXHà tiến hành kê khai tờ khai TK1-TS ( phát hành quyết định 888/QĐ-BHXH) với đầy đủ thông tin cùng số điện thoại thông minh di đụng của cá thể người tham gia, nhờ cất hộ hồ sơ điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N

Đối với người đang gia nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: đối kháng vị thu thập các tin tức còn thiếu cùng số điện thoại cảm ứng thông minh di động cá thể người tham gia, lập chủng loại TK1-TS, giữ hộ hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QĐ1259N. Ngôi trường hợp có số lao động to lập danh sách D02-TS bổ sung cập nhật số smartphone di cồn của tín đồ lao rượu cồn vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường SĐT, nhờ cất hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N mang lại cơ quan lại BHXH

Đối với người lao động đã ngủ việc: kê khai mẫu TJK1-TS nhờ cất hộ trực tiếp cơ quan BHXH vị trí cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh SĐT cá nhân.