Ngữ pháp tiếng anh lớp 6

     

yeahflashback.com xin được gửi đến quý thầy thầy giáo và những em học sinh bộ tài liệu tổng vừa lòng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm. Hi vọng đây đã là tài liệu hữu dụng giúp các em học sinh ôn tập với củng cố kiến thức ngữ pháp môn giờ Anh lớp 6 đồng thời cũng chính là tài liệu hay giành cho các thầy cô xem thêm để giảng dạy xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6. Sau đây, mời quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm tài liệu.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 6

Tổng hòa hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 6 cả năm

1. Để đưa ra lời nhắc nhở ai đó thao tác làm việc gì cùng với mình chúng ta sử dụng các mẫu câu sau đây:

1.1 Let"s + bare infinitive

Ex:

- Let"s go khổng lồ the cinema tonight.


- Let"s help her with her housework.

1.2 What about/How about + V_ing....?

Ex:

- What about going to the cinema tonight?

- How about going lớn the cinema tonight?

1.3 Why don"t we + bare infinitive...?

Ex:

Why don"t we go to lớn the cinema tonight?

2. Hỏi giá

2.1 Hỏi giá với "How much...?"

How much + be + noun?

Ex: How much is this pen? (chiếc bút này giá bán bao nhiêu?)

It is one thousand dong.

How much are books? (Những quyển sách này giá chỉ bao nhiêu?)

They are fifty thousand dong.

2.2 Hỏi giá bán với hễ từ "COST" (trị giá)

How much + auxiliary verb + noun/pron + cost?

Note: auxiliary verb: trợ cồn từ

Ex: How much does this pen cost? (chiếc cây viết này giá bán bao nhiêu?)

It is/It costs one thousand dong.

How much vì these bananas cost? (những trái chuối này giá bao nhiêu?)

They are/ They cost twenty thousand dong.

2.3 Hỏi giá với "What"

What + be + the price(s) of + noun?

Ex: What is the price of this pen?

What is the price of these bananas?


3. Từ định lượng (Partitives)

Đối với những danh từ ko đếm được, khi ra đời số những ta yêu cầu dùng những từ hướng đẫn lượng sau đây. Lúc đó số lượng đếm là định lượng từ bỏ chứ không hẳn là danh từ.

Ví dụ: một lít nước (a little of water) thì sẽ là "một lít" chứ chưa hẳn là "một nước"

3.1 a bottle of : một chai

Ex: a bottle of cooking oil. (một chai dầu ăn)

a bottle of wine. (một chai rượu)

3.2 a packet of: một gói

Ex: a packet of tea. (một gói trà)

a packet of cigarettes. (một gói thuốc)

3.3 a box of: một vỏ hộp (hộp giấy, bìa)

Ex: a box of chocolates. (một vỏ hộp sô cô la)

a box of chalk. (một vỏ hộp phấn)

3.4 a kilo/gram/little of: một cân/gam/lít...

Ex: a kilo of beef. (một kilogam thịt bò)

a little of water. (một lít nước)

3.5 a dozen: một tá

Ex: a dozen eggs. (một tá trứng)

3.6 a can of: một lon, một vỏ hộp (hộp kim loại)

Ex: a can of peas. (một hộp đậu)

3.7 a bar of: một bánh, một thanh

Ex: a bar of soap. (một bánh xà phòng)

a bar of chocolates. (một thanh sô cô la)

3.8 a tube of: một túyp

Ex: a tube of toothpaste. (một túyp kem tiến công răng).

4. Động tự khiếm khuyết: Can cùng Can"t

4.1 bí quyết dùng (Uses)

"Can" có nhiều cách sử dụng, trong bài bác "Can" được dùng làm chỉ ai đó có khả năng làm gì.


Ex: I can speak English.

He can swim.

4.2 hiệ tượng (forms)

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf...

Ex: He can drive a car.

They can do this work.

b/- Dạng đậy định, chúng ta thêm "Not" sau "Can". Viết đầy đủ là "Cannot", viết tắt là "Can"t"

S + cannot/can"t + bare inf..

Ex: He cannot/can"t drive a car.

They cannot/can"t vày this work.

c/- chúng ta đưa "Can" lên trước công ty ngữ để thành lập câu hỏi

Can + S + bare inf...?

Ex: Can he drive a car? - Yes, he can/No, he can"t.Can they vày this work? - Yes, they can/ No, they can"t.

5. Giới tự chỉ địa điểm (Prepositions of place)

5.1 HERE: Ở đây, tại chỗ này.

Ex: We live here.

5.2 THERE: đằng kia, chỗ đó.

Ex: It"s there, right in front of you.

5.3 INSIDE: sinh hoạt trong, bên trong

Ex: The guest had to lớn move inside when it started lớn rain.

5.4 OUTSIDE: ở ngoài, mặt ngoài

Ex: Please wait outside.

5.5 UPSTAIRS: ở tầng trên, làm việc trên lầu, trên gác

Ex: I heard someone talking upstairs last night.

5.6 DOWNSTAIRS: ở tầng dưới, dưới lầu

Ex: They"re waiting for us downstairs.

5.7 AT : tại, ở

Ex: We learn English at school.

5.8 AROUND: xung quanh

Ex: There is a garden around my house.

5.9 BEFORE: trước, ngơi nghỉ phía trước

Ex: My school is before the park.

5.10 BEHIND: nghỉ ngơi phía sau

Ex: The dog is behind the table

5.11 BESIDE: bên cạnh

Ex: The bookstore is beside the drugstore

5.12 BETWEEN...AND: sinh sống giữa...và...

Ex: The police station is between the bookstore and the toystore


5.13 UNDER: làm việc dưới

Ex: The cat is under the table

5.14 IN FRONT OF: phía trước

Ex: The post office is in front of the lake.

5.15 NEAR: gần

Ex: I live near a river.

5.16 NEXT TO: mặt cạnh

Ex: The ngân hàng is next khổng lồ the post office

5.17 OPPOSITE: đối diện

Ex: The bakery is opposite the bookstore

5.18 lớn THE LEFT/RIGHT: mặt trái/ phải

Ex: There is a well to lớn the left of my house.

Xem thêm: Mẹ Thích Đi Trễ - Phim Hoạt Hình Mới Nhất Hay Nhất 2016

There is a flower garden lớn the right of my house.

6. Giới từ chỉ thời hạn (Preposition of time)

6.1 In + tháng/năm/tháng, năm

Ex: In September in 1979 in September 1979

6.2 In + the morning/afternoon/evening (vào buổi sáng/chiều/tối)

Ex: I usually get up at 6 in the morning.

We often watch TV in the evening.

6.3 On + thứ/ ngày tháng/ ngày tháng năm

Ex: on Monday On September 14th on September 14, 1979

6.4 At + một điểm thời hạn cụ thể

Ex: at 6 o"clock. She often goes to lớn bed at 11 p.m

6.5 After/before + thời gian

Ex: After 5 o"clock Before 8 a.m

6.6 Between + thời hạn + and + thời gian

Ex: I"ll wait for you there between 7 p.m & 11 p.m

7. Đại từ tải (Possessive pronouns)

7.1 các đại từ sở hữu

Personal pronouns(Đại tự nhân xưng)Possessive pronouns(Đại trường đoản cú sở hữu)Meaning(Nghĩa)
IMinecủa tôi, của mình...
YouYourscủa bạn, của anh, của chị...
HeHiscủa anh ấy, của ông ấy...
SheHerscủa cô ấy, của chị ý ấy...
ItItscủa nó
WeOutscủa bọn chúng tôi, của chúng ta...
YouYourscủa những bạn, của các anh, các chị...
TheyTheirscủa họ, của bọn chúng nó...

7.2 phương pháp dùng

Các đại từ sở hữu được dùng để sửa chữa thay thế cho tính từ tải và danh từ khi chúng ta không ước ao nhắc lại danh từ bỏ đó.

Ex: This is my house & that"s hers. (hers = her house)

Your pen is blue. Mine is red. (Mine = my pen)

8. yeahflashback.com với danh trường đoản cú (possessive case)

Ngoài biện pháp nói tải dùng tính từ cài ra bọn họ còn chạm mặt dạng thiết lập với danh từ. Ví dụ mong nói: dòng cặp của Hoa, cái thước của Lan, chúng ta sẽ áp dụng cách yeahflashback.com với danh từ.

8.1 Thêm ("s) vào sau cùng danh từ trước tiên không tận thuộc là "S"


Ex: the teacher"s book. (quyển sách của một giáo viên)

Mr. Tuan"s house. (ngôi nhà của ông Tuấn)

The children"s school. (trường học tập của lũ trẻ)

8.2 giả dụ danh từ đầu tiên tận thuộc là "S" thì chỉ việc thêm vệt (").

Ex: the teachers" book. (quyển sách của các giáo viên)

My boss" car. (chiếc xe tương đối của ông chủ tôi)

The girls" schoolbags. (những cái cặp sách của không ít cô gái)

8.3 Đối với danh từ bỏ chỉ vật chúng ta thường dùng biện pháp sở hữu với "OF"

Ex: the leg of the table. (chân bàn

The end of the story. (phần cuối của câu chuyện)

9. Tính từ cài (Possessive adjectives)

9.1 phương pháp dùng (uses): Tính từ sở hữu được dùng nhằm chỉ sự tải của một người hay như là một vật về một vật nào đó. Tính từ bỏ sở hữu luôn luôn bao gồm danh từ bỏ theo sau.

Ex: my pen (bút của tôi), her house (nhà của cô ấy)

9.2 Bảng những tính trường đoản cú sở hữu tương đương với những đại tự nhân xưng.

9.3 một số trong những ví dụ:

- This is my pen. (Đây là bút của tôi)

- His house is very nice. (Nhà của anh ấy khôn xiết đẹp)

- My name is Hoa. What is her name? (Tên tôi là Hoa. Tên của cô ấy ấy là gì?)

- What is your father"s job? (Nghề nghiệp của tía bạn là gì?/ cha bạn làm nghề gì?)

10. There + be... (có)

Chúng ta cần sử dụng "there + be" nhằm chỉ sự hiện lên của một người hay 1 vật làm sao đó. Nếu danh từ bỏ theo sau động từ "tobe" sinh hoạt số không nhiều hoặc danh từ không đếm được thì hễ từ "tobe" sinh hoạt số ít. Ví như danh từ bỏ theo sau là danh từ bỏ đếm được số các thì đụng từ "tobe" sinh sống số nhiều.

10.1 There + is/was/has been + singular noun/uncountable noun

Ex:

- There is a book on the table.

- There is some water in the glass.tables in the livingroom.

- There was a oto here yesterday.

10.2 There + are/were/have been + plural noun

Ex:

- There are some books on the table

- There are two tables, a television and a radio in the livingroom.

10.3 Ở dạng che định ta thêm "not" sau động từ "to be": There + be + not + noun

Ex:

- There isn"t a book on the table.

- There aren"t some books on the table

10.4 Ở dạng câu nghi vấn (câu hỏi) bọn họ đưa hễ từ "tobe" lên trước "there". Câu trả lời là Yes, there + be / No, there + be not.

Ex:

- Is there a book on the table? – Yes, there is./ No, there isn"t

- Is there some water in the glass? – Yes, there is/ No, there isn"t

Are there some books on the table? – Yes, there are/ No, there aren"t.

11. "Be going to"

11.1 bí quyết dùng (Use): "Be going to" được sử dụng để miêu tả một hành động xảy ra ở tương lai bao gồm sự sắp đặt hoặc lên kế hoạch từ trước.

11.2 vẻ ngoài (Forms):

a. Câu khẳng định (Affirmative):

S + be + going to lớn + V....

Ex: I am going lớn Hue tomorrow.

She is going khổng lồ Ha Noi this evening.

We are going khổng lồ the theater tonight.


b. Câu che định (Negative): S + be not + going khổng lồ + V...

Ex: I am not going khổng lồ Hue tomorrow.

She isn"t going to Ha Noi this evening.

We aren"t going khổng lồ the theater tonight.

c. Câu nghi vấn (Interrogative):

Be + S + going to + V...?

Yes, S + be/ No, S + be not

Ex: Are you going to watch TV tonight?

Yes, I am/ No, I am not

Is he going lớn play soccer tomorrow afternoon?

Yes, he is/ No, he isn"t

12. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

12.1 biện pháp dùng (Uses):

Thì hiện tại tại tiếp nối được sử dụng để mô tả hành động đang xảy ra tại thời gian nói.