Cách tính góc nhập xạ

     
tin tức giới thiệu PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT tổ chức vận động Lịch công tác làm việc CỰU HS tủ sách thông báo Văn bản Ảnh


tin tức trình làng PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT tổ chức chuyển động CỰU HS thư viện Văn phiên bản Ảnh
*

chuyên đề môn ĐỊA LÝ: GÓC NHẬP XẠ

Chuyên đề: GÓC NHẬP XẠ

I. LÍ THUYẾT

1. Khái niệm: Góc nhập xạ là góc hợp bởi vì tia sáng khía cạnh trời và hình chiếu của Trái Đất cùng bề mặt phẳng chân mây (tiếp tuyến đường với bề mặt đất tại điểm đó).

Bạn đang xem: Cách tính góc nhập xạ

2. Ý nghĩa:

+ cho biết thêm lượng ánh nắng và lượng nhiệt rước tới bề mặt đất. Góc nhập xạ càng lớn, lượng ánh sáng và nhiệt đem tới mặt khu đất càng lớn

+ cho biết độ cao của mặt Trời so với mặt đất

3. Đặc điểm: Góc nhập xạ chuyển đổi theo không khí và thời gian

+ Theo vĩ độ: vĩ độ càng cao, góc phát sáng càng nhỏ

+ Theo mùa: cùng một vĩ độ, mùa hè góc chiếu sáng lớn, mùa đông góc thắp sáng nhỏ.

+ Theo ngày: buổi sáng sớm góc chiếu sáng nhỏ tuổi và bự dần mang lại 12h trưa, kế tiếp lại nhỏ dại dần về chiều.

+ Theo địa hình: cùng một ngọn núi, sườn núi ngược hướng với tia sáng khía cạnh Trời thường có góc chiếu lớn, sườn núi cùng chiều cùng với tia sáng phương diện Trời thường có góc chiếu nhỏ.

4. Bí quyết tính

Công thc tng quát lác : ho = 90o - j ± a, trong đó:

+ ho : góc nhập xạ

+ j : vĩ độ của địa điểm cần tính góc nhập xạ

+ a là góc tạo bởi của tia sáng phương diện Trời và mặt phẳng xích đạo (còn điện thoại tư vấn là xích vĩ), 00 ≤ a ≤ 23o27’

- vào ngày 21/3 với 23/9, mặt Trời lên thiên đỉnh trên xích đạo → a = 0o :

→ Áp dụng công thức: ho = 90o - j

- vào ngày 22/6 và 22/12, phương diện Trời lên thiên đỉnh trên chí tuyến Bắc với chí con đường Nam, a = 23o27’

→ Áp dụng công thức: ho = 90o - j ± 23o27’

+ nếu như j

Tại chào bán cầu mùa hạ: ho = 90o + j - a

Tại bán cầu mùa đông: h0 = 90o - j - a

+ giả dụ j

Tại phân phối cầu mùa hạ: ho = 90o + j - a

Tại bán cầu mùa đông: h0 = 90o - j - a

- Vào các ngày khác, ta nên tính a:

Công thức: a = a.n , vào đó:

a: góc tạo do tia sáng phương diện Trời và mặt phẳng xích đạo

a: tốc độ hoạt động biểu con kiến của mặt Trời

n: số ngày khía cạnh Trời hoạt động biểu kiến từ ngày phân cho tới ngày yêu cầu tính góc nhập xạ

Vận tốc hoạt động biểu con kiến của mặt Trời ở bác bỏ Bán Cầu:

Từ 21/3 mang đến 22/6, phương diện Trời vận động từ xích đạo lên chí tuyến Bắc không còn 93 ngày với đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ mỗi ngày, MTrời di chuyển được a= 1407’ : 93 ngày = 15’08” = 908”

+ Tương tự, tự 22/6 →23/9, a = 908”

ở Nam cung cấp Cầu, trường đoản cú 23/9 → 22/12 mặt Trời hoạt động từ xích đạo lên chí đường Nam hết 90 ngày và đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ mỗi ngày, MTrời di chuyển được 1407’ : 90 ngày = 938”

+ từ bỏ 22/9 → 21/3 mặt Trời vận động từ chí đường Nam lên xích đạo hết 89 ngày với đi được ”quãng đường” là 23o27’ = 1407’

→ mỗi ngày, MTrời di chuyển được 1407’ : 89 ngày = 949”

5. Những dạng bài bác tập giám sát liên quan tiền đến công thức tính góc nhập xạ

- Tính góc nhập xạ thời gian 12h trưa những ngày

+ việc xuôi: mang lại vĩ độ → tính góc nhập xạ

+ bài toán ngược: mang lại góc nhập xạ → tra cứu vĩ độ

- Tính ngày phương diện Trời lên thiên đỉnh

- Tính vĩ độ địa lý của một địa điểm

- ....

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập 1: Tính góc nhập xạ lúc 12h trưa ngày 22/6 tại TP thủ đô (21o02’B), Tôkiô (35o38’B), TP Jakarta (6o09’N)

Giải:

Ta có: vào trong ngày 22/6, khía cạnh Trời lên thiên đỉnh sinh hoạt chí đường Bắc, a = 23o27’.

Xem thêm: Lục Thê Tử - Sóng Gió Bạch Gia

- hà nội có j = 21o02’ o27’ = .a

Hà Nội nằm ở vị trí bán ước mùa hạ → vận dụng công thức

ho = 90o + j - a = 90o + 21o02’ - 23o27’ = 87o35’

- Tôkiô gồm j = 35o38’> 23o27’ = .a

Tôkio nằm tại vị trí bán cầu mùa hạ → áp dụng công thức

ho = 90o - j + a = 90o - 35o38’ + 23o27’ = 77o49’

- Jakarta tất cả j = 6o09’ o27’ = .a

Jakarta nằm tại vị trí bán cầu mùa đông → vận dụng công thức

ho = 90o - j - a = 90o - 6o09’ - 23o27’ = 60o24’

Bài tập 2: Cho bảng: Vĩ độ của một số vị trí ở Đông phái mạnh Á:

Địa điểm

Vĩ độ

Địa điểm

Vĩ độ

TP thành phố hà nội (Việt Nam)

21o02’B

TP Jakarta (Indonesia)

6o09’N

TP Manila (Philipin)

14o35’B

TP Dili (Timo Leste)

8o34’N


a. Tính góc nhập xạ dịp 12h trưa các ngày 20/5, 12/6, 17/8 với 2/9 nghỉ ngơi các địa điểm trên.

b. Tính ngày phương diện Trời lên thiên đỉnh trên các địa điểm trong bảng.

* vào trong ngày 20/5, ta có: a = 908”/ngày, n = 60 ngày

→ a = 908” x 60 = 15o08’

- Ta có: TP hà nội thủ đô và Manila nằm tại bán cầu mùa hạ

+ TP thủ đô hà nội có j = 21o02’B >15o08’ = a → h = 90o - j + a

+ TP Manila có j = 14o35’B o08’ = a → h = 90o + j - a

+ TP Jakarta cùng TP Dili nằm ở Nam chào bán Cầu, phân phối cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

- Tương tự, vào trong ngày 12/6, ta có: a = 908”/ngày, n = 83 ngày

→ a = 908” x 83 = 20o56’

- Ta có: TP thủ đô và Manila nằm tại vị trí bán cầu mùa hạ

+ TP thành phố hà nội có j = 21o02’B >20o56’ = a h = 90o - j + a

+ TP Manila bao gồm j = 14o35’B o56’ = a → h = 90o + j - a

+ TP Jakarta với TP Dili nằm tại vị trí Nam chào bán Cầu, bán cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

* vào trong ngày 17/8, ta có: a = 908”/ngày, n = 37 ngày a = 908» x 37 = 9o20’

- Ta có: TP thủ đô hà nội và Manila nằm ở vị trí bán cầu mùa hạ và tất cả j > a

→ h = 90o - j + a

+ TP Jakarta với TP Dili nằm tại vị trí Nam cung cấp Cầu, buôn bán cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

- vào trong ngày 2/9, ta có: a = 908”/ngày, n = 21 ngày

→ a = 908” x 21 = 5o18’

- Ta có: TP thủ đô và Manila nằm tại vị trí bán mong mùa hạ và có j > a

→ h = 90o - j + a

+ TP Jakarta và TP Dili nằm tại Nam phân phối Cầu, buôn bán cầu mùa đông

→ h = 90o - j - a

- Áp dụng những cách làm trên nhằm tính góc nhập xạ trên các địa điểm ta gồm Bảng: Góc nhập xạ thời điểm 12h trưa các ngày 20/5, 12/6, 17/8 cùng 2/9 ở TP

Hà Nội, TP Manila, TP Jakarta và TP Dili:

Địa điểm

Vĩ độ

20/5

12/6

17/8

2/9

TP Hà Nội

21o02’B

84o06’

89o54’

78o18’

74o16’

TP Manila

14o35’B

89o27’

83o39’

84o45’

80o42’

TP Jakarta

6o09’N

68o43’

62o55’

74o31’

78o33’

TP Dili

8o34’N

66o18’

60o30’

72o06’

76o08’

b. Tính ngày mặt Trời lên thiên đỉnh

- trên Hà Nội: ở Bắc phân phối Cầu, từng ngày Mặt Trời hoạt động biểu kiến được 1 góc:

(23o27 x 2) : 186 = 908”

Như vậy phương diện Trời hoạt động biểu kiến từ xích đạo mang lại 21o02’B hết:

21o02’: 908” = 83 ngày

→ Ngày khía cạnh Trời lên thiên đỉnh lần I: 21/3 + 83 = 12/6

→ Ngày phương diện Trời lên thiên đỉnh lần II: 23/9 - 83 = 2/7

- tại Manila: làm việc Bắc cung cấp Cầu , khía cạnh trời vận động biểu kiến từ xích đạo mang đến 14o35’B hết: 14o35’: 908” = 57,82 = 58 ngày

→ Ngày phương diện Trời lên thiên đỉnh lần I: 21/3 + 58 = 18/5

Ngày khía cạnh Trời lên thiên đỉnh lần II: 23/9 - 58 = 27/7

- trên Jakarta: làm việc Nam Bỏn Cầu

+ Trong thời hạn từ 23/9 mang đến 22/12, mỗi ngày Mặt Trời hoạt động biểu kiến được một góc:

23o27 : 90 = 938”

Mặt trời hoạt động biểu kiến từ xích đạo mang lại 6o09’N hết:

6o09’ : 938” = 23,6 = 24 ngày

→ Ngày mặt Trời lên thiên đỉnh lần I: 23/9 + 24 = 17/10

+ Trong thời hạn từ 22/12 mang lại 21/3, hàng ngày Mặt Trời hoạt động biểu kiến được 1 góc: 23o27 : 89 = 949”

mặt trời chuyển động biểu con kiến từ xích đạo đến 6o09’N hết:

6o09’ : 949” = 23,3 = 23 ngày

→ Ngày khía cạnh Trời lên thiên đỉnh lần II: 21/3 - 23 = 26/2

- Tạii Dili: làm việc Nam Bỏn Cầu

+ Trong thời hạn từ 23/9 đến 22/12, phương diện trời vận động biểu kiến từ xích đạo đến 8o34’N hết: 8o34’ : 938” = 32,88 = 33 ngày

→ Ngày mặt Trời lên thiên đỉnh lần I: 23/9 + 33 = 26/10

+ Trong thời hạn từ 22/12 cho 21/3, mặt trời chuyển động biểu con kiến từ xích đạo mang đến 8o34’N hết: 8o34’ : 949” = 32,4 = 32 ngày

→ Ngày mặt Trời lên thiên đỉnh II: 21/3 - 32 = 17/2

Bài tập 3: Cho tp H nằm tại vị trí kinh độ 105º45Đ, vào vùng nội chí tuyến

Xác định vĩ độ của thành phố H biết góc nhập xạ lúc 12 h trưa của thành phố đó vào ngày 22/6 là 87o35’.Tính góc nhập xạ dịp 12h trưa tại thành phố này vào ngày 30/4, ngoài thành phố H còn những địa điểm nào bên trên Trái Đất gồm góc nhập xạ thời gian 12 h trưa bởi góc nhập xạ của thành phố này?

c. Xác định ngày khía cạnh Trời lên thiên đỉnh tại thành phố H.

Giải:

a. Vào ngày 22/6, góc nhập xạ thời điểm 12 h trưa của thành phố H là 87o35’.

→ thành phố H nằm tại vị trí Bắc bán Cầu (vì vào trong ngày này, toàn bộ các địa điểm ở vùng nội chí đường Bắc bán Cầu đều phải sở hữu ho thuộc khoảng : 66o33’≤ ho o )

H phía bên trong vùng nội chí tuyến Bắc chào bán Cầu → góc nhập xạ trên đây được tính theo công thức

ho = 90o + j - a

87o35’ = 90o + j - 23o27’

→ - j = 90o - 23o27’ - 87o35’ = -21o2’ → j = 21o02’B

*
Tọa độ địa lý của tp H là: 105º45 Đ

21o02’B

b. Tính góc nhập xạ cơ hội 12h trưa trên TP này vào trong ngày 30/4, ngoại trừ thành phố H còn những địa điểm nào trên Trái Đất gồm góc nhập xạ cơ hội 12 h trưa bởi góc nhập xạ của thành phố này?

- Ta có: ngày 30 tháng tư nằm vào khoảng thời hạn Mặt Trời vận động biểu kiến từ xích đạo lên chí tuyến Bắc, trong thời hạn này, từng ngày Mặt Trời hoạt động biểu kiến được một góc = 23o27’ : 93 ngày ≈ 908’’

Số ngày MT chuyển động biểu kiến đàng hoàng 21/3 đến 30/4 là: 40 ngày

→ vào ngày 30/4, tia sáng khía cạnh Trời chế tạo ra với khía cạnh phẳng xích đạo 1 góc:

a = a.n = 908’’ x 40 ≈ 10o54’ o02’

- tp H nằm ở bán mong mùa hạ → áp dụng công thức

ho = 90o - j + a = 90o - 21o02’ + 10o54’ = 79o52’

- tra cứu các địa điểm có h = 79o52’ vào 30/4

Ta có các công thức tính h vào ngày 30-4 như sau:

+ tại Bắc buôn bán Cầu (bán cầu mùa hạ):

. Nếu như j >a → ho = 90o - j + a → các địa điểm nằm ở 21o02’B giống thành phố H.

. Giả dụ j o + j - a → 90o + j - 10o54’ = 79o52’

→ j = - 90o +10o54 + 79o52’ = 0o46’B

+ tại NBC (bán mong mùa đông):

ho = 90o - j - a → 90o - j - 10o54’ = 79o52’

→ j = 90o - 10o54 - 79o52’ = - 0o46’→ một số loại (vì vĩ độ của các vị trí trên TĐ buộc phải nằm trong tầm 0o≤ j ≤ 90o)

d. Xác minh ngày mặt Trời lên thiên đỉnh tại thành phố này.

- Ta có, làm việc Bắc phân phối Cầu , từng ngày Mặt Trời vận động biểu kiến được 1 góc: 908”

→ do vậy Mặt trời chuyển động biểu con kiến từ xích đạo mang lại 21o02’B hết: 21o02’: 908” = 83 ngày