Tiếng anh lớp 6 unit 5

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of the world - Kết nối tri thức

Unit 5 lớp 6 Getting Started trang 48 - 49

GEOGRAPHY CLUB

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Alice:Xin chào, chào mừng đến với câu lạc bộ Địa lý của chúng tớ. (có tiếng gõ cửa)

Alice:Mời vào, Elena. Chúng tớ mới chỉ bắt đầu thôi. Nhưng nhớ là cậu phải luôn đúng giờ đấy nhé.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 5

Elena:Chắc chắn rồi. Tớ xin lỗi.

Alice:Ngày hôm nay tớ sẽ nói về các kì quan thiên nhiên ở Việt Nam.

Nick:Tuyệt vời! Bức tranh đầu tiên là gì vậy?

Alice:Đó là Gành Đá Đĩa của Phú Yên.

Elena:Woa. Trông đẹp thật đấy!

Nick:Bức tranh thứ 2 có phải là vịnh Hạ Long không?

Alice:Đúng rồi. Cậu biết gì về nơi đây không?

Nick:Nơi đây có nhiều hòn đảo.

Alice:Đúng rồi. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Còn bức tranh này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy:Thế còn bức tranh 3 thì sao?

2. Complete the following sentences with the words from the box. (Hoàn thành những câu dưới đây với các từ)

1. natural

2. islands

3. scenery

4. amazing

5. wonders

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

Xem thêm: Lời Bài Hát Linh Hồn Tượng Đá Mp3, Linh Hồn Tượng Đá

3. Ha Long Bay is charming and the sceneryis wonderful.

4. Ganh Da Dia has amazing rock columns of different shapes and sizes.

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

Hướng dẫn dịch:

1. Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.

2. Vịnh Hạ Long có hang nghìn hòn đảo lớn nhỏ.

3. Vịnh Hạ Long thì đẹp và phong cảnh thì tuyệt vời.

4. Gành Đá Đĩa có những cột đá với hình dáng và kích cỡ rất lạ.

5. Có nhiều kì quan tự nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.

3. Listen and repeat the words, then label the pictures. (Nghe và nhắc lại các từ. Sau đó thid điền vào tranh)

Bài nghe:

*

Đáp án:

a. desert

b. island

c. cave

d. river

e. waterfall

f. mountain

g. forest

h. beach

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions. (Làm việc theo nhóm. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi)