Phim siêu nhân rừng xanh

     
Saved from a plane crash và given supernatural powers, teen Tarzan joins forces with brave thành phố girl Jane lớn protect his jungle trang chủ from threats.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*