Nhiệm vụ vận tiêu và cướp tiêu volam2 mỗi ngày /tieulongduky_volam2

     

Tình hình cố gắng sự càng lúc càng nguy biến, nhằm khuếch thanh thế, 3 quyền lực từ Tây Hạ, Thổ Phồ, Đại Lý sớm hôm vận chuyển hàng ngàn thần binh bảo gần cạnh cùng rất nhiều châu báu hòng thành lập lực lượng, tranh giành vị trí thống lĩnh giang hồ.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ vận tiêu và cướp tiêu volam2 mỗi ngày /tieulongduky_volam2

Đỉnh điểm, vùng khu đất Thất Lạc Nhai với Thanh Hải Diêm Thương sẽ vô tình trở thành điểm trung tâm của bài toán tranh cướp hàng hóa. Hỡi nhân sĩ võ lâm, hãy gia nhập Tiêu Cục, tham gia tính năng Vận Tiêu để tiếp thu cho phe bản thân nhiều bảo vật quý giá.


Thời gian vận Tiêu: tất cả thời điểm vào ngày.Thời gian chiếm Tiêu: từ bỏ 00h00 - 24h00 từng ngày.Điều kiện: Nhân đồ vật đã dấn mình vào vào 1 trong các 3 gia thế mới hoàn toàn có thể tham gia nhiệm vụ.
Hình ảnhMô tả
*
Tiêu Đầu
Vị trí: xuất hiện thêm tại các bản đồ sau đây:Quỳnh Kết (216/226).Hưng Khánh (183/165).Thiên Long trường đoản cú (203/174).Chức năng:Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.Bán Hoán Tiêu Lệnh.Bán bảo hiểm Tiêu Xa.
*
Tiêu Xa
Nguồn gốc: lộ diện khi nhận trách nhiệm Vận Tiêu.Tính chất: Miễn dịch hầu hết trạng thái phụ.Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi nhận.Chức năng: NPC nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.
*
Hoán Tiêu Lệnh
Nguồn gốc: Phần thưởng trách nhiệm hoặc download tại Tiêu Đầu.Tính chất: rất có thể bán shop. Quan yếu giao dịch, bỏ bỏ.Công dụng: Đổi tự nhiên 01 Tiêu Xa mới.

Hàng ngày, nhân sĩ mang đến NPC Tiêu Đầu của thể lực để dấn nhiệm vụ.Mỗi lần nhận trách nhiệm Vận Tiêu sẽ tiêu tốn 15 điểm tinh lực và một trong những vàng duy nhất định.

*

Sau khi dấn nhiệm vụ, nhân sĩ đang nhận được 1 trong những 5 các loại Tiêu sau đây: Tiêu Xa Thường, Tiêu Xa quan liêu Trọng, Tiêu Xa Quân Dụng, Tiêu Xa Cơ Mật, Tiêu Xa Hoàng Gia.Nhân sĩ có thể dùng Hoán Tiêu Lệnh để biến hóa loại Tiêu Xa nhấn được.Ngoài ra, nhân sĩ hoàn toàn có thể mua bảo đảm Tiêu Xa tại Tiêu Đầu nhằm bảo lưu một số trong những phần thưởng Vận Tiêu một mực nếu gặp thất bại.

*

Nhân sĩ phải hộ tống Tiêu Xa cho NPC Thanh Hải Diêm Thương (Thất Lạc Nhai - 170/204) mới xong xuôi nhiệm vụ.

*


Mỗi ngày, nhân đồ chỉ rất có thể nhận trọng trách Vận Tiêu 03 lần.Mỗi ngày, nhân thứ chỉ tải Hoán Tiêu Lệnh được 01 lần duy nhất.Trong quy trình nhiệm vụ, trường hợp Tiêu Xa bị hủy hoại hoặc hết thời gian quy định mà vẫn không tới được địa điểm của Thanh Hải Diêm yêu thương thì nhiệm vụ thất bại.Khi Vận Tiêu thất bại, nếu vẫn mua bảo hiểm Tiêu Xa thì nhân sĩ hoàn toàn có thể đến THanh Hải Diêm yêu mến để dấn thưởng bảo hiểm.
Từ 00h00 - 24h00, nhân sĩ hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu trên NPC Tiêu Đầu.Khi nhấn nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ tiêu tốn 15 điểm tinh lực.

Xem thêm: Lyrics: Hãy Để Em Sẽ Thôi Khóc Vì Anh, Để Cho Em Khóc (Vali Tình Yêu Ost)

*

Sau khi dấn nhiệm vụ, nhân sĩ dịch chuyển đến các phiên bản đồ của quyền năng khác để truy tra cứu và tiến hành cướp Tiêu.Nếu giật Tiêu thành công, nhân sĩ trở lại trả nhiệm vụ và nhấn thưởng trên Tiêu Đầu.Lưu ý: mỗi ngày nhân sĩ chỉ được nhận nhiệm vụ Cướp Tiêu 01 lần.
Khi vận tiêu thành công, tùy một số loại Tiêu sẽ cảm nhận phần thưởng không giống nhau.Nhân sĩ phải trả nhiệm vụ mới nhận được phần thưởng.Loại TiêuPhần thưởng Vận TiêuPhần thưởng cướp Tiêu
Tiêu XaThường10.000.000 ghê nghiệm.04 vàng.20 điểm danh vọng chũm lực.01 Hoán Tiêu Lệnh.8.000.000 tởm nghiệm.04 vàng.15 điểm danh vọng cầm cố lực.01 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa quan tiền Trọng20.000.000 khiếp nghiệm.08 vàng.30 điểm danh vọng cầm cố lực.02 Hoán Tiêu Lệnh.16.000.000 gớm nghiệm.08 vàng.15 điểm danh vọng cụ lực.02 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Quân Dụng35.000.000 khiếp nghiệm.12 vàng.20 điểm danh vọng vậy lực.02 Lôi Viêm Thạch.03 Hoán Tiêu Lệnh.02 Hào Hiệp Lệnh.28.000.000 ghê nghiệm.12 vàng.40 điểm danh vọng nạm lực.02 Lôi Viêm Thạch.03 Hoán Tiêu Lệnh.02 Hào Hiệp Lệnh.
Tiêu Xa Cơ Mật60.000.000 khiếp nghiệm.24 vàng.50 điểm danh vọng gắng lực.04 Lôi Viêm Thạch.03 Hào Hiệp Lệnh.04 Hoán Tiêu Lệnh.48.000.000 kinh nghiệm.24 vàng.50 điểm danh vọng nỗ lực lực.04 Lôi Viêm Thạch.03 Hào Hiệp Lệnh.04 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Hoàng Gia100.000.000 ghê nghiệm.48 vàng.60 điểm danh vọng núm lực.06 Lôi Viêm Thạch.04 Hào Hiệp Lệnh.01 Thiên Kiêu Lệnh (khóa).05 Hoán Tiêu Lệnh.80.000.000 gớm nghiệm.48 vàng.60 điểm danh vọng thế lực.06 Lôi Viêm Thạch.04 Hào Hiệp Lệnh.01 Thiên Kiêu Lệnh (khóa).05 Hoán Tiêu Lệnh.

Khi Vận Tiêu thua nhưng tất cả mua bảo hiểm, nhân sĩ sẽ nhận lại quà tặng như sau:

Loại TiêuPhần thưởng bảo hiểm
Tiêu Xa Thường800.000 tởm nghiệm.05 điểm danh vọng cố lực.
Tiêu Xa quan Trọng1.600.000 ghê nghiệm.10 điểm danh vọng vậy lực.
Tiêu Xa Quân Dụng2.800.000 kinh nghiệm.15 điểm danh vọng gắng lực.01 Lôi Viêm Thạch.01 Hào Hiệp Lệnh.
Tiêu Xa Cơ Mật4.800.000 kinh nghiệm.20 điểm danh vọng cụ lực.01 Lôi Viêm Thạch.01 Hào Hiệp Lệnh.01 Hoán Tiêu Lệnh.
Tiêu Xa Hoàng Gia8.000.000 khiếp nghiệm.25 điểm danh vọng chũm lực.03 Lôi Viêm Thạch.01 Hào Hiệp Lệnh.02 Hoán Tiêu Lệnh.

trang web Vng KingSoft