Công thức excel trong kế toán

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Tổng hợp không hề thiếu các hàm thường được sử dụng trong Excel kế toán, phía dẫn giải pháp sử dụng những hàm Excel trong kế toán đặt lên trên sổ sách, lên các bảng biểu và lên báo cáo tài chủ yếu trên Excel.

Bạn đang xem: Công thức excel trong kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của các ô được chỉ định vì chưng những tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) nghĩa là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng đề nghị tính tổng).

- các tham số:

- Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.

- Criteria: các tiêu chuẩn mà mong tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự bắt buộc tính tổng.

Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của các ô trong vùng phải tính mãn nguyện một điều kiện đưa vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những giá trị trong vùng tự B2 mang đến B5 với đk là các giá trị nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 10.

Chi ngày tiết mời chúng ta xem trên đây: Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF trong Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về quý giá dò tra cứu theo cột chuyển từ bảng tham chiếu lên bảng cửa hàng dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò search một cách chủ yếu xác. X=1 là dò tìm một giải pháp tương đối.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) tức thị Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột bắt buộc lấy,X).

- những tham số:

- Lookup Value: Giá trị phải đem ra đối chiếu để tìm kiếm kiếm.

- Table array: Bảng chứa tin tức mà tài liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này đề nghị là tham chiếu xuất xắc đối.

- Nếu quý hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh cần được sắp xếp tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.

- Range lookup: là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị đúng đắn hoặc tìm quý giá gần đúng. + nếu như Range lookup là TRUE hoặc vứt qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về.

Chú ý:

- Nếu quý giá Lookup value bé dại hơn giá trị nhỏ dại nhất vào cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- kiếm tìm một giá trị bởi giá trị nghỉ ngơi ô F11 vào cột trang bị nhất, với lấy giá trị tương xứng ở cột máy 2.

*

Chi huyết mời chúng ta xem trên đây: Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm đo lường và tính toán cho một đội con vào một danh sách hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà bạn lựa chọn trong đối số vật dụng nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tham số:

- Function_num là các con số từ là một đến 11 (hay tất cả thêm 101 mang đến 111 vào phiên bản Excel 2003, 2007) bề ngoài hàm nào sẽ được dùng để giám sát trong subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm: Bộ Chơi Game Kết Nối Tivi Giá Cực Tốt, Mọi Người Đều, Máy Chơi Game Cầm Tay Kết Nối Tv

.. Là các vùng add tham chiếu mà bạn muốn thực hiện nay phép tính bên trên đó.

Chi ngày tiết mời chúng ta xem trên đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về cực hiếm 2 nếu điều kiện sai.

Cú pháp: If(logical_test,,) tức là If(Điều kiện, cực hiếm 1, quý giá 2).

Các tham số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng làm trắc nghiệm (xác định đk này là đúng tốt sai).

- Truevalue: Là kết quả của hàm IF trường hợp logicaltest đúng

- Falsevalue: Là kết quả của hàm IF giả dụ logicaltest sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

- các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic. Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) nếu toàn bộ các đối số của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) giả dụ một hay nhiều đối số của chính nó là sai.

Lưu ý:

- những đối số đề nghị là giá chỉ trị lô ghích hoặc mảng giỏi tham chiếu tất cả chứa giá trị logic.

- giả dụ đối số tham chiếu là quý giá text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị đó bị quăng quật qua.

- giả dụ vùng tham chiếu không đựng giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là những số đề nghị tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) tức là Or(đối 1, đối 2,..).

- các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép HOẶC, chỉ không nên khi tất cả các đối số có mức giá trị sai. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- các tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn có nhu cầu tìm giá bán trị lớn số 1 ở trong đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ tuổi nhất trong hàng được nhập vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- những tham số: Number1, Number2… là hàng mà bạn muốn tìm giá bán trị nhỏ nhất ngơi nghỉ trong đó.

Để thực hành thực tế các bạn cũng có thể tải về Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo hình thức Nhật ký chung (Theo Thông bốn 200 với 133)

Các bạn có nhu cầu hiểu rõ rộng nữa, hoàn toàn có thể tự bản thân lên được report tài chủ yếu trên Excel rất có thể tham gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán bên trên Excel