Cách chơi game ngôi sao thời trang

1. Đầu tiên các bạn phải xác định sự kiện mà mình muốn chơi, tham khảo trên các trang của trò chơi như trang Ngôi sao thời trang, Kỳ Tích Noãn Noãn, My Miracle Nikki(mình thì thường được các bạn vào hội thông báo các sự kiện lớn sắp tới ^.^) ... Để biết kim cương tối thiểu mà mình muốn full sự kiện đó.

Bạn đang xem: Cách chơi game ngôi sao thời trang

Khi đã xác định được sự kiện mà mình muốn chơi thì bạn xác định còn bao nhiêu thời gian. Nếu thời gian còn dài thì lúc chơi game có các sự kiện khác thì bạn chơi những lượt miễn phí tốt lấy bộ mà mình muốn thôi. 

2. Làm nhiệm vụ ngày:


Oops! This image does not follow our content guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cái này thì bạn nào cũng biết, và mình thấy nếu như các bạn không làm các bước sau thì ít nhất các bạn cũng làm Nhiệm vụ ngày. Vì cách này nhanh hồi kim cương nhất. Mỗi ngày bạn nhận được 53 kim cương.

3. Phân chia sẻ:

Bình thường lúc có chặng mới thì mỗi lần bạn vượt ải và tăng hạng thì dưới chữ tăng hạng thường có chữ phân chia sẻ. Còn không thì bạn vào khu Thi Đấu và phối đồ thắng tăng hạng thì nó cũng có chữ chia sẻ như thế này.

*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn phân tách sẻ dứt thì nhận được 5 kim cương.

Tiếp theo bạn vào cố gắng Đồ ở phía trên nhà nhỏ, bạn chia sẻ +2 kim cương

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. Khổng lồ continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn vào nhà nhỏ chia sẻ +2 kim cương nữa.

Xem thêm: 'Ba Chị Dau Dam Đang Nhật' Search, Xem Phim Sex Nhat Ban Nhung Ba Chi Dau Dam Dang

thế đổi phân chia sẻ +2 kim cương">

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn vào bình chọn -> thay đổi phân tách sẻ +2 kim cương.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vượt 1 ải bất kỳ, khi vượt ải bạn nhớ đừng phối đồ hạng S mà bạn phối sao được A, B hoặc C như thế này.

Oops! This image does not follow our content guidelines. Lớn continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bạn phân tách sẻ +4 kim cương

Từ việc chia sẻ trên thì một ngày bạn có thêm 15 kim cương.

Ví dụ: Khoảng vào tháng 7 đến tháng 8 năm sau sẽ có sự kiện lớn là Sơn Hải Vân Hoang, sự kiện này chơi giống sự kiện Phong Hoa Tuyết Nguyệt và Tứ Đại Gia Tộc. Số kim cương mà mình dự tính của sự kiện này là trên 8k KC. Vì vậy, từ bây giờ đến sự kiện còn ít nhất 6 tháng, nếu như mình không chơi bất kỳ sự kiện nào đến lúc đó thì mình tính trung bình 1 tháng là 30 ngày, một ngày mình phân tách sẻ và làm nhiệm vụ được 68 KC, như vậy:

6 x 30 = 180 ngày

30 x 68 = 12 240 KC

Còn chưa tính đầu tuần mình sẽ nhận được 60 KC ở khu thi đấu. 1 tháng có 4 tuần vậy 6 x 4 = 24

24 x 60 = 1 440 kc

Và mỗi tháng bạn điểm danh nhận được 500 kim cương: 500 x 6 = 3 000

Vậy tổng cộng vào 6 tháng mình tích được: 12 240 + 1 440 + 3 000 = 16 680 kc

Bên cạnh đó bạn có thể tích hộp trong khu vực bình chọn.

Từ việc phân chia sẻ này mình chúc các bạn tích được nhiều kim cương như mình muốn nhé.