Bài 55 Công Nghệ 10

Quản lý doanh nghiệp lớn là một quá trình rất quan trọng, là yếu hèn tố thiết yếu để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Ở bài học trước , họ đã được tò mò về công việc triển khai việc thành lập và hoạt động doanh nghiệp. Vậy sau khi thành lập và hoạt động được doanh nghiệp, các bước quản lý doanh nghiệp lớn được tiến hành thế nào ?

Chúng ta sẽ phân tích trong bài học mới, mời các em thuộc theo dõi nội dungBài 55: quản lí doanh nghiệp


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Tổ chức hoạt động

1.2. Đánh giá bán hiệu quả

1.3. Một số trong những biện pháp nâng cao

2. Rèn luyện bài 55 công nghệ 10

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK và Nâng cao

3. Hỏi đápBài 55 Chương 5 công nghệ 10


1.1.1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

a. Đặc trưng của cơ cấu tổ chức tổ chức doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức của công ty gồm những cỗ phận, cá thể khác nhau, có mối quan lại hệ nhờ vào nhau, được chuyên môn hoá để triển khai mục tiêu xác minh cua doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Bài 55 công nghệ 10

Có hai đặc trưng cơ bạn dạng là: Tính tập trung và tính tiêu chuẩn chỉnh hóa

Tính tập trung :Thể hiện quyền lực tối cao của tổ chức triệu tập vào một cá nhân hay cỗ phận.

Tính tiêu chuẩn chỉnh hóa:Đòi hỏi những bộ phận, các cá thể trong doanh nghiệp vận động trong phạm vi nội quy , quy định của doanh nghiệp.

b. Quy mô cơ cấu tổ chức triển khai doanh nghiệp

Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bao gồm các điểm sáng sau:

Giám đốc.

Các nhân viên bán sản phẩm khác nhau.

Nhân viên kế toán.

*
*
1.1.2.Tổ chức tiến hành kế hoach marketing của doanh nghiệp

Vai trò: Biến các kế hoạch của chúng ta thành những hiệu quả thực tế, thực hiện các kim chỉ nam của doanh nghiệp

a. Phân loại nguồn lực.

Nguồn lực của người tiêu dùng gồm:

Tài chính ( tùy trực thuộc vào nhu cầu của công ty …)

Nhân lực( sử dụng đúng bạn đúng công việc…)

Các nguồn lực khác( trang thiết bị, thiết bị móc…) áp dụng theo nguyên tắc gồm hiệu quả.

b. Theo dõi thực hiện kế hoạch.

Phân công người theo dõi từng công việc

Kiểm tra, đánh giá mức độ triển khai kế họach

1.1.3. Tìm kiếm mối cung cấp vốn:

Vốn của chủ doanh nghiệp.

Vốn của các thành viên.

Xem thêm: Tìm Hiểu Số Dư Tối Thiểu Tài Khoản Vietcombank Là Bao Nhiêu?

Vốn vay.

Vốn của fan cung ứng.

*


1.2. Đánh giá công dụng kinh doanh của doanh nghiệp


1.2.1. Hạch toán kinh tế
a. Khái niệm:

Là câu hỏi tính toán ngân sách và doanh thu của người tiêu dùng bằng đơn vị chức năng tiền tệ

b. Ý nghĩa:

Giúp nhà doanh nghiệp có giải pháp điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp.

Doanh thu > giá cả → bao gồm lãi.

Doanh thu

c. Văn bản cơ bản:

Xác định doanh thu.

Xác định bỏ ra phí.

Xác định lợi nhuận tởm doanh.


d. Phương pháp hạch toán

Phương pháp khẳng định danh thu:

Doanh thu của khách hàng = số lượng sản phẩm bán được x giá cả một sản phẩm

Phương pháp xác định chi phí kinh doanh:

Chi phí mua nguyên, đồ vật liệu

Chi tổn phí tiền lương.

Chi phí mua sắm hoá.

Chi mức giá cho quản ngại lí doanh nghiệp.

1.2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá tác dụng kinh doanh của doanh nghiệp

*

Doanh thu cùng thị phần: làm phản ánh công dụng kinh doanh về quy mô

Lợi nhuận: phản ánh tác dụng kinh doanh

Mức giảm giá thành là chỉ tiêu đánh giá kết quả quản lí

Tỉ lệ sinh lời là sự so sánh thân lợi nhuận thu được cùng vốn đầu tư, cho biết 1 đồng vốn ứng với bao nhiêu đống lời trong 1 thời hạn nhất định

Các tiêu chí khác :

Việc làm và thu nhập cho tất cả những người lao động

Mức góp phần cho ngân sách

Mức độ đáp ứng nhu cầu nhu nhà tiêu dùng.


1.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả marketing của doanh nghiệp


Xác định thời cơ kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp