Từ điển hàn việt

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển hàn việt

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển dễ dàng khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu hiện
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : vật dụng tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu không tính
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ bỏ điển sản phẩm
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Các Phím Tắt Save As Trong Excel 2010, Phím Tắt Save As Trong Word, Excel, Powerpoint

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish