Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng

     

100 câu trắc nghiệm Lượng tử tia nắng có lời giải cụ thể (nâng cao)

Với 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải chi tiết (nâng cao) trang bị Lí lớp 12 tổng hợp 100 bài bác tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài tập Lượng tử ánh nắng từ đó đạt điểm cao trong bài bác thi môn đồ vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng

*

100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh nắng có lời giải cụ thể (nâng cao - phần 1)

Bài 1: Một tấm kim loại có giới hạn quang năng lượng điện là 0,6 μm được chiếu bằng tia nắng có cách sóng 0,3 μm thì những quang êlectron tất cả vận tốc ban đầu cực đại là V m/s. Để các quang êlectron tất cả vận tốc ban sơ cực đại là 2V m/s thì phải chiếu tấm đó bằng tia nắng có cách sóng bằng

A. 0,28 μm B. 0,24 μm C. 0,21 μm D. 0,12 μm

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:Ta có : λ = 0,3μm = λ0/2 => ℇ = hc/λ = 2hc/λ0 = 2A

Áp dụng phương trình Anhxatnh → Wđ = hc/λ – A = A

Để những quang êlectron bao gồm vận tốc thuở đầu cực đại là 2V m/s thì Wđ" = 4Wđ = 4A

=> ℇ" = hc/λ’ = hc/λ0 + Wđ’= 5A =>λ" = λ0/5 = 0,6/5 = 0,12 μm

Bài 2: theo thứ tự chiếu vào mặt phẳng một kim loại các bức xạ năng lượng điện từ gồm bước sóng λ1 = λ0/3 và λ2 = λ0/9; λ0 là số lượng giới hạn quang điện của kim loại làm catốt. Tỷ số tốc độ ban sơ của quang e khớp ứng với các bước sóng λ1 với λ2 là:

A. v1/v2 = 4B. v1/v2 = 1/2C. v1/v2 = 2D. v1/v2 = 1/4

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

+) λ1 = λ0/3 → ε1 = hc/λ = 3A => Wđ1 = 2A

+) λ2 = λ0/9 →ε2 = hc/λ2 = 9A => Wđ2 = 8A

=> Wđ1/Wđ2 = 1/4 => v1/v2 = ½

Bài 3: Chiếu một bức xạ tất cả bước sóng λ = 0,18µm vào một trong những quả cầu sắt kẽm kim loại có số lượng giới hạn quang năng lượng điện λ0 = 0,3µm để xa các vật khác. Quả ước được tích điện mang lại điện thế cực đại bằng bao nhiêu?

A. 2,76 V B. 0,276 V C. – 2,76 V D. – 0,276 V

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Ta có: ε = hc/λ = hc/λ0 + e.Umax (Umax là năng lượng điện thế cực to của quả cầu)

=> 6,625.10-31.3.108/(0,18.10-6) = 6,625.10-31.3.108/(0,3.10-6) + 1,6.10-19.Umax

=> Umax = 2,76 V

Bài 4: Chiếu theo lần lượt hai sự phản xạ điện từ bao gồm bước sóng λ1 với λ2 cùng với λ2 = λ1/2 vào một tấm kim loại thì tỉ số cồn năng ban sơ cực đại của quang quẻ electron bứt thoát ra khỏi kim các loại là 9. Giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại là λ0 . Tỉ số λ0/λ1 bằng:

A. 8/7 B. 2 C. 16/9 D. 16/7

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:Theo phương trình Anhxtanh ta có:

*

*

(1) phân chia (2)

*

Bài 5: nhị tấm sắt kẽm kim loại có giới hạn quang năng lượng điện là λ1 cùng λ2. Giới hạn quang năng lượng điện của một tấm sắt kẽm kim loại khác tất cả công bay êlectron bằng trung bình cộng công bay êlectron của hai sắt kẽm kim loại trên là

A. (2λ1.λ2)/(λ1 + λ2). B. λ1.λ2/2(λ1 + λ2). C. (λ1 + λ2)/2. D. √(λ1.λ2)

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải: Ta có: A1 = hc/λ1; A2 = hc/λ2

Mặt khác: A=(A1+A2)/2 → λ= (2λ1.λ2)/(λ1+λ2 )

Bài 6: Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xãy ra hiện tượng kỳ lạ quang năng lượng điện với điện thế cực lớn của quả ước là V1 và đụng năng ban sơ cực đại của e quang năng lượng điện đúng bởi một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f2 = f1 + f vào quả mong đó thì điện thế cực lớn của quả mong là 5V1. Hỏi chiếu riêng biệt bức xạ tất cả tần số f vào quả cầu trên (đang trung hòa về điện) thì điện thế cực lớn của quả mong là:

A. 2 V1B. 2,5 V1C. 4 V1D. 3 V1

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Chiếu f1 thì:

*

Điện núm cực đại:

*

* Chiếu f2 = f1 + f thì:

*

* Chiếu f thì: hf = A + |e|Vmax

Vậy:

*

*

Bài 7: khi chiếu hai bức xạ đối chọi sắc bao gồm tần số f1 = 2.1015 Hz và f2 = 3.1015 Hz lên mặt phẳng một sắt kẽm kim loại người ta thấy tỷ số giữa vận tốc lúc đầu cực đại của những quang electrôn bứt thoát khỏi tấm sắt kẽm kim loại bằng 2. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại đó là :

A. 0,67.1016 Hz. B. 1,95.1016Hz. C. 1,45.1015Hz. D. 1,67.1015Hz.

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:Ta có: hf1 - hf0 = (1/2)mv12 (1), hf2 - hf0 = (1/2)mv22 (2)

Nhân 4 cùng với phương trình (1) rồi trừ đi ta được: 4hf1 - 4hf0 = hf2 - hf0 → f0 = 1,67.1015Hz.

Bài 8: Một mối cung cấp sáng có công suất phường = 2 W, vạc ra ánh sáng có bước sóng λ = 0,597 μm lan ra hầu như theo hầu như hướng. Giả dụ coi 2 lần bán kính con ngươi của mắt là 4 mm cùng mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi buổi tối thiểu gồm 80 phôtôn lọt được vào mắt trong 1s. Làm lơ sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất nhưng mắt còn trông thấy mối cung cấp là

A. 274 km B. 6 km C. 27 km D. 470 km

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:Năng lượng nhưng mắt nhận ra trong 1s là:

*

Mà năng lượng của chùm sáng sủa mắt bạn nhận được trong 1s là: W = 80.hc/λ

Suy ra:

*

Bài 9: Biết công bay electron của Liti (Li) là 2,39 eV. Sự phản xạ điện từ bỏ nào gồm thành phần năng lượng điện trường đổi mới thiên theo quy luật sau đây sẽ tạo ra được hiện tượng kỳ lạ quang điện ở Li ?

A. E = E0cos(10π.1014t)

B. E = E0cos(9π.1014t)

C. E = E0cos(2π.1015t)

D. E = E0cos(π.1015t)

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

Ta bao gồm A = hc/λ0 = h.f0 → f0 = 5,772.1014 Hz

Bức xạ năng lượng điện từ tất cả thành phần năng lượng điện trường đổi thay thiên tất cả tần số f ≥ f0 sẽ gây nên được hiện tượng lạ quang điện ở Li.

Chọn C vì f = 1.1015Hz > f0 = 5,772.1014 Hz.

Bài 10: khi chiếu lần lượt lên một tấm sắt kẽm kim loại cô lập nhị bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 = λ1/2 thì vận tốc lúc đầu cực đại của những quang electron là 350 km/s và 1050 km/s. Ví như chiếu bức xạ gồm bước sóng λ3 = 2λ1/3 thì vận tốc lúc đầu cực đại của các quang electron là:

A. 783km/h B. 783km/s C. 850km/h D. 850km/s

Lời giải:

Đáp án:

HD Giải:Ta có:

*

Lấy phương trình (2) trừ đi (1) ta được:

*

Bài 11: Chiếu một tia nắng có cách sóng λ = 0,489μm lên kim loại kali dùng làm catôt của một tế bào quang đãng điện. Biết cường độ loại điện bão hòa Ibh = 0,1mA, và công suất của tia nắng chiếu cho tới là p. = 0,1W. Hiệu suất lượng tử của cảm giác quang điện trên bởi bao nhiêu phần trăm?

A. 0,27% B. 1,12%C. 0,19%D. 1,14%

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

- Số êlectron bật thoát ra khỏi catôt trong một giây:

*
electron

- Số phôtôn chiếu tới kim loại trong mỗi giây:

*
(phôtôn)

Hiệu suất lượng tử H bằng tỉ số thân số quang đãng êlectron bứt ra trong mỗi giây với số phôtôn chiếu tới kim loại trong mỗi giây.

*

Bài 12: Một ống phát tia X vận động ở hiệu điện nắm U = 10kV với cái điện I = 0,001A. Coi rằng chỉ có một % số êlectron đập vào khía cạnh đối catôt là tạo nên tia Rơn-ghen. Hỏi sau một phút hoạt động vui chơi của ống Rơn-ghen, nhiệt độ của đối catôt tăng lên bao nhiêu? Biết đối catôt có trọng lượng M = 100g với nhiệt dung riêng của chất làm đối catôt bằng C = 120J/kg.K.

A. 39,50CB. 42,50CC. 41,50CD. 49,50C

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Gọi n là số êlectron đập vào phương diện đối catôt trong một phút, ta có:

I =q/t=ne/t → n = It/e = 3,75.1017 electron.

Động năng cực lớn của một êlectron :

Wđmax = eU = 1,6.10-15J (U = 10kV = 104V)

Nhiệt độ của đối catôt tăng cao lên do số electron n’ không tạo ra tia Rơn-ghen truyền hoàn toàn động năng của chính mình cho đối catôt. Theo đề bài chỉ bao gồm 1% số êlectron đập vào bề mặt đối catôt là tạo nên tia Rơn-ghen, vì thế n’ = 0,99n = 37,125.1016 electron. Sau đó 1 phút ánh sáng đối catôt lạnh thêm Δt, khẳng định bởi phương trình:

McΔt = n".Wđmax (với M = 100g = 0,1 kg) xuất xắc Δt = n".Wđmax / Mc = 49,50C .

Bài 13: Khi chiếu vào catôt một tế bào quang quẻ điện phản xạ λ = 0,31μm thì bao gồm dòng quang quẻ điện. Hoàn toàn có thể triệt tiêu chiếc quang điện nhờ hiệu điện vậy hãm bao gồm độ khủng là Uh, Uh có mức giá trị chuyển đổi thế làm sao khi sự phản xạ chiếu vào cạtôt gồm bước sóng λ" = 0,8λ?

A. Tăng 1V.B. Tăng 0,8V.B. giảm 2V.B. giảm 0,8V.

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Ta có:

*

Từ đó:

*
.

Thay

*

Suy ra:

*
.

Từ đó: U"h = 1+ Uh : hiệu điện gắng hãm tăng 1V.

Bài 14: : Một tấm kim loại có số lượng giới hạn quang điện là λ0. Chiếu theo lần lượt tới mặt phẳng catôt hai bức xạ tất cả bước sóng λ1 = λ0/2 và λ2 1 thì vận tốc lúc đầu cực đại của êlectron phun ra không giống nhau 2 lần. Tính λ2.

A. λ2 = λ0/4B. λ2 = λ0/3C. λ2 = λ0/6D. λ2 = λ0/2

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

Từ phương trình Anhxtanh ta có:

*

*

λ2 = λ1/3 = λ0/6

Bài 15: theo thứ tự chiếu nhì bức xạ bao gồm bước sóng λ1 = 0,405μm; λ2 = 0,436μm vào mặt phẳng của một kim loại và đo hiệu điện thế hãm khớp ứng ta được Uh1 = 1,15V; Uh2 = 0,93V. Công thoát êlectron của kim loại là:

A. 1,92 eVB. 1,12 eVC. 2,12 eVD. 1,67 eV

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Ta có:

*

Theo điều kiện bài toán:

*

Suy ra:

*
.

Bài 16: Electron của nguyên tử Hidro đang ở trạng thái ngừng P, chuyển động tròn đông đảo quanh phân tử nhân với vận tốc v. Khi electron trở về tinh thần kích thích trước tiên (mức L) thì tốc độ vận động tròn đầy đủ quanh phân tử nhân của electron là

A. 3vB. 9vC. 6vD. 36v

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Lực Cu - lông giữa hạt nhân với electron đóng vai trò là lực hướng tâm.

*

*

Bài 17: Tính số êlectron bị bật thoát ra khỏi catôt của một tế bào quang điện trong những giây khi cường độ của loại quang điện bão hòa là 40μA. Chọn câu trả lời đúng:

A. 3,5.1014 hạt eB. 2,5.1014 phân tử eC. 4,5.1014 hạt eD. 1,5.1014 phân tử e

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Điện lượng chuyển sang tế bào quang năng lượng điện trong một giây:

q = It; I = 40μA = 4.10-5A; t = 1s → q = 4.10-5C.

Số êlectron bật thoát khỏi catôt trong 1 giây:

Ne = q/e = 4.10-5 / 1,6.10-19 êlectron.

Bài 18: kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện bao gồm công bay electronA = 2,2eV. Hấp thụ vào catôt một bức xạ bao gồm bước sóng λ. ý muốn triệt tiêu loại quang điện, bạn ta phải để vào anôt và catôt một hiệu điện nỗ lực hãm Uh = 0,4V.Điện thế cực lớn của tấm sắt kẽm kim loại khi λ =2λ0/3 là:

A. Vmax = 2,125V.B. Vmax = 2,55V. C. Vmax = 2,45V.D. Vmax = 2,235V

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Ta có:

*

*

*

Bài 19: hấp thụ vào tế bào quang điện ánh nắng kích thích gồm bước sóng λ1 = 600μm thì hiệu điện cầm cố hãm là U1. Thay bằng ánh nắng có λ2 = 450μm thì hiệu điện núm hãm U2 = 2U1. Công thoát A0 của kim loại là

A. 1,5eV.B. 1,4eV.C. 2eV.D. 2,208.10-19J.

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Ta có: λ2 = 3/4.λ1 nên:

*

Nhân nhị vế của (1) cùng với 2, rồi trừ (2) theo vế:

*

Bài 20: Chiếu bức xạ gồm λ = 0,3μm vào tấm kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,6μm. Mang lại chùm hẹp những quang electron này đi vào từ trường hầu như vuông góc cùng với vận tốc ban đầu (V0 vuông góc B) cùng không đổi, có chạm màn hình từ B = 10-4T, thì nửa đường kính quỹ đạo tròn của quang đãng êlectron là:

A. r = 2cm.B. r ≤ 4,85cm.C. r = 1,5cmD. r = 1,44cm.

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Khi đi vào từ trường nhưng V0 vuông góc B thì quang quẻ electron vận động tròn đều.

Lực Lo - ren - xơ là lực hướng tâm:

*
.

Do v0max ≥ v0 cần

*
.Tính v0max từ công thức Anh-xtanh:

*

Thay số, ta được r ≤ 4,85cm.

Bài 21: Để gây ra hiện tượng quang năng lượng điện với kim loại có công bay electron là 1,88eV thì tia nắng kích mê thích phải bao gồm tần số về tối thiểu bằng bao nhiêu?Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng sủa trắng chân không c = 3.108m/s cùng 1eV = 1,6.10-19J.

A. 1,45.1014Hz.B. 4,04.1014Hz.C. 4,54.1014Hz.D. 2,54.1014Hz.

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

*

→tần số buổi tối thiểu bởi 4,54.1014Hz.

Bài 22: Trong nghiên cứu về tế bào quang điện, cường độ chiếc quang năng lượng điện bão hòa là 64μA. Công suất lượng tử là 2%. Số phôtôn vạc ra trong những giây là

A. 2.1016.B. 4.1017.C. 4.1018.D. 4.1019.

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Ta có:

*

Bài 23: Trong đồ dùng thị hình vẽ, con đường tiệm cận ngang của phần kéo dãn dài đồ thị là Uh = U1. Chọn phát biểu đúng.

*

A. Vẽ đường kéo dãn nét đứt bởi vì theo quy mong Uh > 0.

B. kế bên được U1.

C. U1 = -3V.

D. U1 = -1,875V.

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải: Ta có:

*

Bài 24: Một cỗ pin quang đãng điện bao gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của những pin là 0,55 m2. Dòng ánh nắng chiếu vuông góc vào cỗ pin gồm cường độ 1220 W/m2. Lúc cường độ mẫu điện mà cỗ pin cung cấp cho mạch kế bên là 2,25 A thì điện áp đo được thân hai cực của bộ pin là 25 V. Công suất của cỗ pin là

A. 8,4% B. 11,3% C. 10,2% D. 9,31%

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Công suất thắp sáng của mặt trời là: p = 1220.0,55 = 671W

năng suất của bộ pin là: Ppin = U.I = 56,25W

Hiệu suất của bộ pin: H = Ppin / p. = 0,084

Bài 25: Một tụ điện tất cả anôt cùng catốt phần lớn là những bản kim các loại phẳng, đặt song song, đối lập và phương pháp nhau một khoảng 2 cm. Đặt vào anốt cùng catốt một hiệu điện cố kỉnh 8 V, tiếp nối chiếu vào trong 1 điểm bên trên catốt một tia sáng gồm bước sóng λ xảy ra hiện tượng quang quẻ điện. Biết hiệu điện cụ hãm của kim loại làm catốt ứng với bức xạ trên là 2 V. Bán kính lớn nhất của vùng trên mặt phẳng anốt gồm electron đập vào bằng :

A. 2 centimet B. 16 cm C. 1 cm D. 8 centimet

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

*

Khi ánh sáng thích hợp chiếu vào tấm catot, xảy ra hiện tượng quang điện cần e cất cánh ra từ bỏ catot theo mọi hướng, quăng quật qua trọng tải của e, ta thấy e gửi đông trong điện trường đều y hệt như một hoạt động ném xiên. Nửa đường kính lớn duy nhất của vùng trên mặt phẳng anốt tất cả electron đập vào ứng cùng với e hoạt động như thứ ném ngang cùng với vận tốc ban đầu vomax (quan ngay cạnh hình vẽ)

Ta thấy vận động của e:

*

Bài 26: khi tăng điện áp cực to của ống cu lít giơ từ bỏ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X phân phát ra đổi khác 1,9 lần. Vận tốc thuở đầu cực đại của những electron thoát ra tự ống bằng

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

Áp dụng:

*
.

Ta có:

*

Chia vế với vế của nhị phương trình trên cho nhau:

*

Bài 27: khi chiếu một phản xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0,30μm vào catôt của một tế bào quang điện thì xẩy ra hiện tượng quang đãng điện và hiệu điện nạm hãm lúc sẽ là 2 V. Nếu để vào thân anôt cùng catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện cụ UAK = -2V và hấp thụ vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng λ2 = 0,15μm thì đụng năng cực to của êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng

A. 1,325.10-18J.B. 6,625.10-19J.C. 9,825.10-19J.D. 3,425.10-19J.

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Công thoát của Catot: A = hc/λ1 -e.Uh = 3,425.10-19J.;

- lúc được chiếu bởi bức xạ λ2 : Wđ2max = hc/λ2 - A = 9,825.10-19J.

- khi để vào A cùng K hiệu điện thay âm UAK = - 2V → UKA = 2V: các elctrôn đi quý phái A đi theo chiều điện trường chậm dần đều.

Ta gồm : WđA - Wđmax = e.UKA → WđA = Wđmax + e.UKA 9,825.10-19 -1,6.10-19 .2 = 6,625.10-19 J

Bài 28: Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,2 μm vào một trong những tấm sắt kẽm kim loại có công thoát electron là A = 6,62.10-19 J. Elêctron bứt ra từ sắt kẽm kim loại bay vào trong 1 miền từ trường hồ hết có chạm màn hình từ B = -5 T. Hướng vận động của electron quang điện vuông góc với B→. Mang đến rằng năng lượng mà quang đãng electron hấp thụ một trong những phần dùng để giải phóng nó, phần còn sót lại hoàn toàn trở thành động năng của nó. Nửa đường kính quỹ đạo lớn nhất của quang electron trong từ trường sóng ngắn là

A. 0,97 cm. B. 6,5 cm. C. 7,5 cm. D. 9,7 cm.

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Khi đi vào từ trường mà lại thì quang quẻ electron vận động tròn đều.

Lực Lo - ren - xơ là lực phía tâm:

*
.

Tính v0max từ công thức Anh-xtanh:

*

→ R = 9,7cm

Bài 29: cho một tụ năng lượng điện phẳng gồm hai phiên bản cực rộng cách nhau d = 1 cm. Số lượng giới hạn quang điện của phiên bản âm K là λ0. đến UAK = 4,55 V. Chiếu vào bạn dạng K một tia sáng đối kháng sắc tất cả λ = λ0/2 những quang êlêctron rơi lên bề mặt bản dương A vào một mặt tròn nửa đường kính R = 1 cm. Cách sóng λ0 có mức giá giá trị là

A. 1,092 μm B. 2,345 μm C. 3,022 μm D.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Iphone 5 16Gb Va 32Gb, Siêu Đơn Giản, Chi Tiết

3,05 μm

Lời giải:

Đáp án:

HD Giải:

*

Khi ánh sáng tương thích chiếu vào tấm catot, xảy ra hiện tượng quang đãng điện phải e bay ra trường đoản cú catot theo đa số hướng, quăng quật qua trọng tải của e, ta thấy e chuyển đông trong điện trường đều giống hệt như một hoạt động ném xiên. Nửa đường kính lớn độc nhất của vùng trên bề mặt anốt tất cả electron đập vào ứng cùng với e chuyển động như thứ ném ngang cùng với vận tốc ban sơ vomax (quan gần cạnh hình vẽ)

Ta thấy chuyển động của e:

theo Ox là hoạt động đều → x = vomax.t

Theo Oy là nhanh dần mọi →y = 0,5.a.t2 ( cùng với a= |eE|/me )

e mang đến anot khi y = d

*

Thay E = UAK /d

*

Mặt không giống

*

*

Với Rmax = 1cm với d = 1cm → Uh = UAK/4

*

Bài 30: Chiếu một bức xạ gồm bước sóng λ = 0,48 μm lên một tấm kim loại có công thoát A = 2,4.10-19 J. Sử dụng màn chắn tách ra một chùm hẹp những êlectron quang điện với hướng chúng bay theo chiều véc tơ độ mạnh điện trường bao gồm E = 1000 V/m. Quãng đường buổi tối đa mà lại êlectron chuyển động được theo hướng véc tơ cường độ điện trường giao động là

A. 0,83 cm B. 0,37 centimet C. 1,3 centimet D. 0,11 centimet

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Áp dụng định lý đổi mới thiên cồn năng ta có:

*
(vì lực năng lượng điện trường tác dụng lên e có chiều ngược với chiều năng lượng điện trường)

dmax là quãng đường tối đa mà lại vật đi được trong năng lượng điện trường.

*

Bài 31: Chiếu một sự phản xạ điện từ có bước sóng λ = 138 nm vào trong 1 tấm kim loại có công bay của êlectron ra khỏi mặt phẳng kim các loại là 7,2.10-19 J. Các electrôn quang đãng điện bay ra được mang đến đi vào một trong những vùng không khí có điện trường phần đông và từ bỏ trường số đông hướng vuông góc với nhau. Biết hướng vận tốc của êlectron quang điện vuông góc với cả điện trường và từ trường. Tín đồ ta thấy electron hoạt động thẳng đều. Biết cảm ứng từ B = 10-3 T. độ mạnh điện ngôi trường E bằng :

A. 104 V/m B. 1258 V/m C. 1285 V/m D. 12580 V/m

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Sử dụng phương trình Anhxtanh ta được:

*

Khi chuyển động trong năng lượng điện trường đông đảo và từ trường phía vuông góc với nhau, e vận động thẳng số đông khi lực điện thăng bằng với lực lorenxo lúc đó ta có:

e.vmaxB = e.E →E = 1258V/m

Bài 32: khi hiệu điện nỗ lực hai cực ống Cu-lít -giơ sụt giảm 2000V thì tốc độ các êlectron tới anốt bớt 6000km/s. Tốc độ êlectron tới anốt thuở đầu là

A. 5,86.107m/s. B. 3,06.107m/s. C. 4,5.107m/s. D. 6,16.107m/s.

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Kí hiệu ΔU = 2.103 (V); Δv = 6.106m/s

Ta bao gồm ΔWđ = mv2/2 - mv02/2 = eUAK (1) với v0 vận tốc electron sống catot

*

Lấy (1) – (2)

*

Bài 33: Chiếu bức xạ tất cả bước sóng λ = 0,533 μm lên tấm kim loại có công bay A = 3.10-19 J. Cần sử dụng màn chắn bóc tách ra một chùm hẹp những electron quang điện và mang lại chúng cất cánh vào sóng ngắn đều theo phía vuông góc với những đường chạm màn hình từ. Biết buôn bán kính cực đại của qũy đạo của các electron là R = 22,75 mm. Mang lại c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js; me = 9,1.10-31 kg. Bỏ qua liên tưởng giữa các electron. Tìm kiếm độ lớn chạm màn hình từ B của từ trường?

A. B = 2.10-4 T. B. B = 10-4 T. C. B = 2.10-5 T. D. B = 10-3 T.

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Sử dụng phương trình Anhxtanh ta được:

*

Khi bước vào từ trường nhưng mà thì quang quẻ electron vận động tròn đều.

Lực Lo - ren - xơ là lực phía tâm:

*

Bài 34: Hai điện cực bằng Canxi để gần nhau vào chân không cùng được nối với một tụ điện gồm điện dung C = 8 nF. Chiếu vào một trong những trong hai điện rất với thời gian đủ thọ bằng tia nắng có tần số f = 1015 Hz cho đến khi dòng quang điện mất hoàn toàn. Công thoát êlêctrôn ở can xi là A = 2,7625 eV. Điện tích q bên trên các bản tụ khi ấy gần bằng:

A. 11.10-8 C B. 1,1 μC C. 1,1 nC D. 1,1.10-8 C

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Khi chiếu ánh sáng vào 1 trong những 2 phiên bản Canxi thì tiếp đến 1 phiên bản mang năng lượng điện dương, bản này vẫn tích được một điện tích cực to khi xảy ra sự cân bằng động thân lượng e cất cánh ra và lượng e bị hút về. Phiên bản còn lại sau đó mang năng lượng điện âm do hiện tượng điện hưởng trọn toàn phần đề xuất 2 phiên bản tương đương như một tụ điện. Lúc ghép 2 bạn dạng Canxi với tụ năng lượng điện thành mạch kín thì giữa hai đầu tụ điện bao gồm hiệu điện thế bởi điện thế cực to trên phiên bản Canxi

Gọi Vmax là điện áp cực lớn trên phiên bản Canxi lúc được chiếu sáng. Ta có

*

Hiệu điện cố 2 đầu tụ điện là: U = Vmax

Điện tích q bên trên các bạn dạng tụ lúc ấy là: q = C. U = 11,025 nC

Bài 35: Chiếu ánh sáng 1-1 sắc có bước sóng λ = 546 nm vào bề mặt ca xuất sắc của một tế bào quang điện. Giả sử những electron kia được tách bóc ra bởi màn chắn dể lấy một chùm không lớn hướng vào một từ trường đều sở hữu B = 10-4T, làm sao cho vec tơ B vuông góc với vân tốc của hạt. Biết tiến trình của hạt có bán kính cực đại R = 23,32 mm. Kiếm tìm độ to vận tốc ban sơ cực đại của các electron quang quẻ điện.

A. 1,25.105m/s.B. 2,36.105m/s.B. 3,5.105m/s. B. 4,1.105m/s.

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Khi đi vào từ trường mà thì quang electron vận động tròn đều.

Lực Lo - ren - xơ là lực phía tâm:

*

Bài 36: cần sử dụng màn chắn bóc tách ra một chùm hẹp các electron quang năng lượng điện có gia tốc v0 = 106 (m/s) cho bay dọc theo con đường sức trong một năng lượng điện trường đều phải sở hữu cường độ 9,1 (V/m) làm thế nào cho hướng của vận tốc ngợc phía với năng lượng điện trường. Tính quãng đường đi được sau thời gian 1000ns.

A. 1,6 (m) B. 1,8 (m)C. 2m D. 2,5m

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Vì e bay dọc theo phía ngược cùng với hướng năng lượng điện trường →Hạt e chuyển động nhanh dần đông đảo với gia tốc:

a =F/m = |e|E/m = | 1,6. 10-19|.9,1 / (9,1.10-31) = 1,6.1012 m/s2

⇒ quãng lối đi được sau thời hạn 1000ns là:

S = vot + at2/2 = 106.1000.10-9 + (1,6.1012 . (1000.10-9)2)/2 = 1,8m

Bài 37: Mức tích điện của ng tử Hyđrô gồm biểu thức En = – 13,6/n2 (eV). Lúc kích ưng ý ng tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng tích điện 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ tuổi nhất mà lại nguyên tử hidro có thể phát ra là:

A. 1,46.10–6m B. 9,74.10–8m C. 4,87.10–7m D. 1,22.10–7m

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

rm = m2r0; rn = n2r0 ( cùng với r0 bán kính Bo)

*

Bước sóng nhỏ tuổi nhất ng tử hidro rất có thể phát ra:

*

Bài 38: Chiếu một bức xạ solo sắc tương thích vào catốt của tế bào quang điện. Bóc một chùm hẹp những electron quang điện có vận tốc 106 (m/s) cùng cho đi vào điện trường đều của một tụ điện phẳng trên điểm O bí quyết đều hai phiên bản tụ và phương tuy nhiên song với hai phiên bản tụ. Biết hiệu điện ráng giữa hai phiên bản tụ 0,455 (V), khoảng cách giữa hai bạn dạng tụ 2cm, chiều lâu năm của tụ 5cm. Tính thời hạn electron hoạt động trong tụ.

*

A. 50 (ns) B. 18 (ns)C. 200 (ms)D. 2,5.10-3 (ms)

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Phương trình vận động của electron trong năng lượng điện trường là:

x = vot ; y = at2/2

=> Phương trình quỹ đạo là: y = ax2 / (2vo2)

Hạt rời khỏi được khỏi tụ năng lượng điện tại điểm D cần ta có:

x = vot = l; y = at2/2

=>t = l/vo = 0,05/ 106 = 50 ns

Bài 39: năng lượng nguyên tử hiđrô bao gồm động năng của electron và cụ năng của tương tác Cu-lông thân hạt nhân và electron. Hãy tra cứu biểu thức năng lượng trạng thái ngừng En theo r0. Cho biết r0 là nửa đường kính quỹ đạo Bo.

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Năng lượng tâm trạng dừng tất cả động năng của electron và ráng năng của liên can Cu-lông: .

*

Do lực Cu-lông là lực hướng trọng điểm nên:

*

Vậy

*

Bài 40: Hai bạn dạng cực A, B của một tụ năng lượng điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng cách giữa hai phiên bản là 4cm. Chiếu vào tâm O của bản B một bức xạ đối chọi sắc bao gồm bước sóng (xem hình) thì vận tốc lúc đầu cực đại của các electron quang năng lượng điện là 0,76.106 (m/s). Đặt thân hai bản A cùng B một hiệu điện ráng UBA = 4,55 (V). Những electron quang quẻ điện hoàn toàn có thể tới cách bản A một đoạn sớm nhất là bao nhiêu?. Vứt qua trọng lực của e.

*

A. 6,4 cm B. 2,5 centimet C. 5,4 cm D. 2,6 cm

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

UBA = 4,55V đề xuất chiều năng lượng điện trường trường đoản cú B sang A, thế nên e chịu đựng lực cản của lực năng lượng điện trường chiều từ bỏ A sang B.

Ta có:

a = F/m = |e|U/md = 2.1013 m/s2

⇒ hmax = vo2/2a = (0,76.106)2 / (2.2.1013)=1,4.10-2 m

⇒Các electron quang quẻ điện rất có thể tới cách bạn dạng B một đoạn sớm nhất là:

s = d - hmax = 2,6cm

100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh nắng có lời giải chi tiết (nâng cao - phần 2)

Bài 41: vào một phân tích về cảm giác quang điện bằng cách dùng một hiệu điện gắng hãm có giá trị bằng 3,2 V. Bạn ta bóc tách một chùm hẹp những electron quang quẻ điện cùng hướng đi nó vào một trong những từ trường đều, theo hướng vuông góc với những đường cảm ứng từ. Biết bán kính quỹ đạo phệ nhất của các electron bằng trăng tròn cm. Từ trường có chạm màn hình từ là:

A. 3.10-6 T B. 3.10-5 T C. 4,2.10-5 T D. 6,4.10-5 T

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải: Ta có:

*

e vận động trong sóng ngắn từ trường đều theo phía vuông góc với các đường cảm ứng từ cần e chịu tác dụng của lực lorenxo nhập vai trò là lực hướng tâm

Khi đó ta có

*

Bài 42: Một nguyên tử đưa từ trạng thái dừng có tích điện E3 = -1,5eV sang trọng trạng thái dừng có tích điện E2 = - 3,4eV. Tìm bước sóng của bức xạ bởi vì nguyên tử phân phát ra. Cho thấy thêm h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.10-19C.

A. 0,734μmB. 0,234μmC. 0,924μmD. 0,654μm

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

Áp dụng công thức h.fm→n = h.c/λm→n = Em - En, ta có: h.f32 = E3 - E2

Suy ra:

*

Bài 43: cho một chùm electron bắn phá nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bạn dạng để kích phù hợp chúng. Xác minh vận tốc bé dại nhất để làm sao cho nó rất có thể làm mở ra tất cả những vạch của quang quẻ phổ phát xạ của hiđrô. Biết rằng khi êlectron ở quy trình dừng trang bị n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -13,6/n2 (eV) (với n = 1, 2, 3,…).

A. 2,187.106 m/sB. 2,237.107 m/sC. 2,377.105 m/sD. 4,145.106 m/s

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Để làm mở ra tất cả các vạch quang quẻ phổ hiđrô thì tích điện của electron đề nghị đủ lớn, để kích ưng ý nguyên tử hiđrô tới tâm trạng n → ∞ (lúc đó tích điện của nguyên tử hiđrô bởi 0).

Theo định chính sách bảo toàn năng lượng: W = E∞ - E1 =13,6eV

Năng lượng này của electron bên dưới dạng đụng năng, bởi vì vậy:

*

Bài 44: khi êlectron ở hành trình dừng sản phẩm công nghệ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác minh bởi bí quyết En = -13,6/n2 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Lúc êlectron vào nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo ngừng n = 4 về quỹ đạo giới hạn n = 2 thì nguyên tử vạc ra phôtôn gồm bước sóng λ1. Khi êlectron gửi từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo giới hạn n = 1 thì nguyên tử phân phát ra phôtôn tất cả bước sóng λ2. Mối contact giữa hai bước sóng λ1 cùng λ2 là

A. 128λ2 = 27λ1B. 459λ2 = 2216λ1C. 128λ1 = 27λ2D. 459λ1 = 2216λ2

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải: Ta có:

*

Bài 45: Kích say đắm nguyên tử H2 từ tâm lý cơ phiên bản bởi sự phản xạ có tích điện 12,1eV. Hỏi nguyên tử H2 phạt ra buổi tối đa bao nhiêu vạch? Biết khi êlectron ở quy trình dừng vật dụng n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi phương pháp En = -13,6/n2 (eV) (với n = 1, 2, 3,…).

A. 1B. 2C. 3D. 5

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

Ta có: En - E1 = 12,1 eV

⇒ En = - 1,5 eV ⇒ n =3

⇒ nguyên tử H2 phân phát ra tối đa n.(n - 1)/2 = 3 vạch

Bài 46: Chiếu bức xạ tất cả bước sóng λ = 0,6μm vào catot của 1 tế bào quang quẻ điện có công bay A= 1,8eV. Cần sử dụng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang năng lượng điện và cho chúng bay vào một điện trường từ A mang đến B làm sao để cho UAB = -10V. Vận tốc bé dại nhất và lớn nhất của electron lúc đến B theo lần lượt là:

A. 18,75.105 m/s cùng 18,87.105 m/s

B. 18,87.105m/s cùng 18,75.105m/s

C. 16,75.105 m/s với 18.87.105 m/s

D. 18,75.105m/s với 19,00.105m/s

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải:

*

-Khi Vận tốc thuở đầu cực đại của e theo chiều tăng speed với UAB thì ta có gia tốc lớn tốt nhất của electron lúc đến B là v: call v ( tuyệt vmax ) là vận tốc cực lớn của e khi đến B. Áp dụng định lí cồn năng:

*

-Khi vận tốc lúc đầu của e bằng 0 thì ta bao gồm vận tốc bé dại nhất của electron lúc đến B là vmin

*

Bài 47: lúc elêctrôn ở quỹ đạo dừng sản phẩm n thì tích điện của nguyên tử hiđrô được xác định bởi En = -13,6/n2 (eV). Một đám khí hiđrô hấp thụ năng lượng chuyển lên tinh thần dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa cách sóng nhiều năm nhất và ngắn nhất nhưng đám khí trên hoàn toàn có thể phát ra là:

A. 32/3.B. 32/27.C. 32/5. D. 5/27

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải: Ta có:

*

Bài 48: Mức tích điện En trong nguyên tử hiđrô được khẳng định En= -E0/n2 (eV) (trong kia n là số nguyên dương, E0 là tích điện ứng với tâm lý cơ bản). Lúc êlectron nhảy từ tiến trình thứ ba về quỹ đạo thiết bị hai thì nguyên tử hiđrô phân phát ra bức xạ bao gồm bước sóng λ0. Nếu êlectron dancing từ quỹ đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ được phân phát ra đang là

A. λ0/15B. 5λ0/7C. λ0D. 5λ0/27

Lời giải:

Đáp án: D

HD Giải: Ta có:

*

Bài 49: vun quang phổ tất cả tần số nhỏ nhất trong hàng Ban-me là tần số f1. Vạch quang phổ có tần số nhỏ dại nhất trong dãy Lai-man là tần số f2. Gạch quang phổ trong dãy Lai-man gần kề với vạch tất cả tần số f2 sẽ sở hữu được tần số là

A. f2 - f1B. f1 + f2C. f1.f2D. f1.f2/(f1 + f2)

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Ta có: h.f1 = E3 - E2 và h.f2 = E2 - E1

⇒ h.f3 = E3 - E1 = hf1 + hf2 => f3 = f1 + f2

Bài 50: Chiếu theo lần lượt 3 bức xạ 1-1 sắc có bước sóng theo tỉ lệ λ1:λ2:λ3 = 1:2:1,5 vào catôt của một tế bao quang điện thì nhấn được những electron quang quẻ điện gồm vận tốc thuở đầu cực đại khớp ứng và có tỉ lệ f1:f2:f3 =2:1:k , cùng với k bằng:

A. √3B. 1/√3C. √2D. 1/√2

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

*

Bài 51: Mức tích điện trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = - 13,6/n2 (eV) trạng thái cơ bạn dạng ứng với n = 1. Một đám khí hiđrô đã ở trạng thái kích thích và electron vẫn ở quĩ đạo giới hạn N. Tỉ số giữa bước sóng nhiều năm nhất và ngắn nhất cơ mà đám khí trên hoàn toàn có thể phát ra khi đưa về tâm lý dừng tất cả mức tích điện thấp hơn là

A. 16/9B. 192/7C. 135/7D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:Ta có

*

Bài 52: cho mức tích điện của nguyên tử hirdo khẳng định bằng bí quyết En=E0/n2 (E0 = -13,6eV, n=1,2,3,4,5... ). Để có thể bức xạ về tối thiểu 6 photon thì Nguyên tử H buộc phải hấp thụ photon có mức năng lượng là:

A. 12,75 eVB. 10,2 eVC. 12,09 eVD. 10,06 eV

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

*

Để có thể bức xạ tối thiểu 6 photon nguyên tử Hiđro yêu cầu hấp thụ photon để chuyển lên tiến trình từ N trở lên có nghĩa là n ≥ 4

Năng lượng của photon hấp thụ

ε ≥ E4 – E1 = E0.(1/42 - 1/22) = -13,6.(-15/16) eV=12,75eV.

Bài 53: Mức tích điện trong nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = - 13,6/n2 (eV) ( n =1, 2, 3…), tinh thần cơ phiên bản ứng cùng với n = 1. Phản vào đám khí hiđrô nghỉ ngơi trạng thái cơ phiên bản bức xạ năng lượng điện từ tất cả tần số f, kế tiếp đám khí phân phát ra 6 bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số f là:

A. 1,92.10-34 HzB. 3,08.109 MHzC. 3,08.10-15 HzD. 1,92.1028 MHz

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Vì đám khí phân phát ra 6 bức xạ gồm bước sóng không giống nhau

⇒n.(n – 1)/2 = 6 => n = 4

Mà E4 – E1 = h.f = 12,75 (eV)

⇒f = (12,75.1,6.10-19)/(6,625.10-34) = 3,08.1015 Hz = 3,08.109 MHz

Bài 54: laze A vạc ra chùm bức xạ tất cả bước sóng 0,45μm với công suất 0,8W. Laser B phạt ra chùm bức xạ tất cả bước sóng 0,60μm với hiệu suất 0,6 W. Tỉ số thân số phôtôn của laze B cùng số phôtôn của tia laze A vạc ra trong mỗi giây là

A. 1B. 20/9C. 2D. ba phần tư

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

*

Bài 55: Nguyên tử hiđrô có một hạt nhân với một êlectron quay xung quang hạt nhân này. Bán kính quỹ đạo dừng đầu tiên r1 = 5,3.10-11m. Tính tốc độ và số vòng xoay của êlectron trong một giây trên quy trình đó.

A. v1 = 2,2.106 m/s cùng nv1 = 6,6.1015 vòng/s

B. v1 = 4,2.106 m/s cùng nv1 = 3,6.1015 vòng/s

C. v1 = 2,4.106 m/s với nv1 = 6,3.1015 vòng/s

D. v1 = 3,1.106 m/s cùng nv1 = 5,1.1015 vòng/s

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Lực Cu - lông thân hạt nhân cùng với electron là lực phía tâm.

*

Bài 56: Nguyên tử hiđrô bao gồm một hạt nhân với một êlectron xoay xung quang phân tử nhân này. Bán kính quỹ đạo dừng thứ nhất r1 = 5,3.10-11m. Tính năng lượng của êlectron trên quỹ đạo sản phẩm hai theo đơn vị eV.

A. 3,4eVB. 2,1eVC. 5,2eVD. 1,2eV

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

Ta có: r2 = 22. R1 = 2,12.10-10m.

Lực Cu - lông thân hạt nhân cùng với electron là lực hướng tâm.

*
.

Động năng của e bên trên quỹ đạo thứ 2 là: Wđ2 =1/2 mv22 = 3,396eV

Thế năng của e trên quỹ đạo sản phẩm là cố gắng năng xúc tiến tĩnh điện: Wt2 = -k.(e2/r2) = -6,792 eV

W2=Wđ2+Wt2 = 3,396 - 6,792 = 3,4eV

Bài 57:Trong quang phổ hiđrô, bước sóng λ (μm) của các vạch quang đãng phổ như sau:

Vạch thứ nhất của hàng Lai-man: λ21 = 0,1216.

Vạch Hα của hàng Ban-me: λ32 = 0,6563.

Vạch đầu của hàng Pa-sen: λ43 = 1,8751.

Tính cách sóng của hai vun quang phổ vật dụng hai, thứ tía của hàng Lai-man (λ31 với λ41)

A. 0,1026μm cùng 0,0973μm

B. 0,3221μm cùng 0,1943μm

C. 0,5626μm cùng 0,6771μm

D. 0,6232μm với 0,4121μm

Lời giải:

Đáp án: A

HD Giải:

*
.

Áp dụng công thức:

*
cùng với m > n (Hình vẽ)

Dãy Lai-man:

Từ

*

suy ra: λ31 = 0,1026μm.

suy ra

*

Bài 58:: Trong quang đãng phổ hiđrô, công việc sóng λ của cách vạch quang phổ như sau: Vạch đầu tiên của hàng Lai-man: λ21 = 0,121586μm. Vạch quang phổ Hα của dãy Ban-me:λ32 = 0,656279μm. Bố vạch đầu tiên của dãy Pa-sen: λ43 = 1,8751μm; λ53 = 1,2818μm; λ63 = 1,0938μm. Tần số của các vạch (theo máy tự) Hβ, Hγ, Hδ của hàng Ban-me là

A. 0,6171.1019Hz cùng 0,6911.1019Hz với 0,6914.1019Hz.

B. 0,6171.1010Hz với 0,6911.1010Hz và 0,6914.1010Hz.

C. 0,6171.1015Hz với 0,6911.1015Hz cùng 0,6914.1015Hz.

D. những giá trị khác.

Lời giải:

Đáp án: C

HD Giải:

Vạch Hβ của hàng Ban-me ứng với trường hợp gửi mức tích điện từ E4 xuống E2:

f42 = f43 + f32 = 0,16.1015 + 0,4571.1015 = 0,671.1015Hz

Vạch Hγ của dãy Ban-me ứng với trường hợp chuyển mức năng lượng từ E5 xuống E2:

f52 = f53 + f32 = 0,234.1015 + 0,4571.1015 = 0,6911.1015Hz.

Vạch Hδ của hàng Ban-me ứng với trường hợp gửi mức năng lượng từ E6 xuống E3:

f62 = f63 + f32 = 0,2743.1015 + 0,4571.1015 = 0,6914.1015Hz.

Bài 59: Cathode của tế bào quang điện có công thoát 1,5eV, được chiếu vì chưng bức xạ đối chọi sắc λ. Lần lượt để vào tế bào quang điện điện áp UAK = 3V cùng UAK’ = 15V thì thấy vận tốc cực đại của electron lúc đập vào anode tăng vội đôi. Giá trị của λ là

A. 0,795μm.B. 0,497μm.C. 0,259μm.D. 0,211μm.

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

*
, vomax là gia tốc lớn nhất của electrong lúc bức ra khỏi K.

Khi thoát khỏi K, dưới tác dụng của UAK thì electron tăng tốc chạy về A với vận tốc v được xác minh bởi định lý hễ năng:

*

Vậy ta gồm hệ:

*

Nhân nhì vế phương trình đầu mang đến 4, rồi đem phương trình 2 trừ đến phương trình đầu ta được:

*

Suy ra: λ = 0,497μm

Bài 60: Một đám nguyên tử hyđrô đang ở tâm trạng dừng thiết bị n thì nhận thấy một phôton có tích điện hf có tác dụng nguyên tử đưa sang tâm trạng dừng gồm mức năng lượng tiếp nối và nửa đường kính nguyên tử tăng 44%. Tìm kiếm số vạch cơ mà đám nguyên tử này hoàn toàn có thể phát ra ?A. 16 vạch.B. 15 vạch.C. 12 vạch .D. 13 vạch.

Lời giải:

Đáp án: B

HD Giải:

Ta có: r2 = 1,44 r1 → (n+1)2 = 1,44. N2 → n+1= 1,2.n → n = 5

Vậy n’ = 6

Số gạch phát ra là : n"(n"-1)/2 = 15

Bài 61: Một nguyên tử hiđrô mà lại êlectron của chính nó ở quy trình O có thể phát ra được rất nhiều nhất là mấy phôtôn, các phôtôn đó ứng với tia nắng thuộc dãy nào?

A. 10 phản xạ (4 hồng ngoại, 3 khả kiến, 3 tử ngoại)

B. 4 sự phản xạ (2 hồng ngoại, 1 khả kiến, 1 tử ngoại)

C. 5 sự phản xạ ( 2 hồng ngoại, 1 khả kiến, 2 tử ngoại)

D. 7 sự phản xạ ( 4 hồng ngoại, 2 khả kiến, 1 tử ngoại)

Lời giải:

Đáp án: B