Tính khoảng cách trên bản đồ

     

Bảo mật & Cookie

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies. Đã hiểu! Quảng cáo

Bản đồ vật là mẫu vẽ thu nhỏ tuổi tương đối chính xác về một khoanh vùng hay toàn bộ mặt phẳng Trái Đất1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồTỉ lệ phiên bản đồ mang lại ta biết khoảng cách trên bản đồ sẽ thu nhỏ tuổi bao nhiêu lần so với kích thước thực của bọn chúng trên thực tế.+ Ý nghĩa:-Tỉ lệ phiên bản đồ đến biết phiên bản đồ này được thu nhỏ dại bao nhiêu so với thực địa.-Tỉ lệ phiên bản đồ càng mập thì mức độ chi tiết của bạn dạng đồ càng cao.+ các dạng thể hiện của tỉ lệ bản đồ : tỉ lệ số: là 1 trong phân số luôn luôn có tử là 1. Chủng loại số càng khủng thì tỉ trọng càng nhỏ tuổi và ngược lại. Tỉ lệ thành phần thước: Là tỉ lệ thành phần được vẽ bên dưới dạng thước đo tính sẵn, từng đoạn phần đa ghi số đo độ dài khớp ứng trên thực địa.Ví dụ : mỗi đoạn 1cm bên trên thước bằng 1km hoặc 10km bên trên thực địa. Bản đồ tất cả tỉ lệ càng to thì con số các đối tượng người dùng địa lí đưa lên bạn dạng đồ càng nhiều. Tiêu chuẩn phân các loại : + phệ : tỉ lệ thành phần trên : 1 : 200.000 + vừa phải : từ bỏ : 1: 200.000 đến 1:1000.000 + nhỏ : bên dưới : 1:1000.000


*

*

TRẢ LỜI CÂU HỎI LIÊN QUAN

? (trang 12 SGK Địa lý 6) khoảng cách 1 centimet trên bản đồ gồm ti lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa ?Ti lệ bạn dạng đồ 1: 2 000 000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ ứng với 2 000 000 centimet hay 20 km trên thực địa.

Bạn đang xem: Tính khoảng cách trên bản đồ

? (trang 12 SGK Địa lý 6) quan tiền sát phiên bản đồ trong số hình 8 cùng 9 (trang 13 SGK Địa lý 6), cho thấy : + mỗi xăngtimét trên mỗi bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa ?+ bạn dạng đồ làm sao trong hai phiên bản đồ gồm tỉ lệ to hơn ? bản đồ nào diễn đạt các đối tượng địa lí cụ thể hơn ? Ti lệ bạn dạng đồ ờ hình 8 là 1: 7 500, tức là 1 cm trên phiên bản đồ này ứng với 7 500 cm hay 75 mét bên trên thực địa. Ti lệ phiên bản đồ làm việc hinh 9 là 1: 15 000. Có nghĩa là 1 centimet trên bàn đồ dùng này ứng với 15 000 centimet hay 150 mét bên trên thực địa. Bạn dạng đồ bao gồm tỉ lệ lớn hơn là Hình 8, phiên bản đồ này miêu tả các đối tượng người dùng địa lí cụ thể hơn hình 9.


? (trang 14 SGK Địa lý 6) căn cứ vào thước tỉ trọng hoặc số ti lệ của bàn đồ vật hình 8 (trang 13 SGK Địa lý 6), hãy : + Đo với tính khoảng cách trên thực địa theo mặt đường chim bay, từ hotel Hải Vân mang lại khách sạn Thu bể và từ hotel Hoà Bình mang lại khách sạn Sông Hàn.+ Đo cùng tính chiều dài cùa mặt đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Quý Cáp mang đến đường Lý từ Trọng).

Xem thêm: Đặt Tên Cúng Cơm Hay Cho Bé Trai, Tên Cúng Cơm Là Gì

+ sử dụng thước kẻ đo khoảng cách theo con đường chim bay trên bạn dạng đồ tự trung trung khu khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu bồn là 5,5 cm. Biết tỉ lệ bạn dạng đồ nghỉ ngơi hình số 8 là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa là: 5,5 cm x 7500 = 41250 cm = 412,5 m. Tương tự như trên, từ hotel Hoà Bình cho khách sạn Sông Hàn: khoảng cách đo được trên phiên bản đồ là 4.0 cm. Ti lệ bạn dạng đồ là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa là: 4,0 cm x 7500 = 30 000 centimet = 300 m.+ Chiều dài của mặt đường Phan Bội Châu (tính từ đường Trần Quý Cáp đến đường Lý tự Trọng): khoảng cách đo được trên bạn dạng đồ là 3 cm. Theo ti lệ thước ở phiên bản đồ hình số 8. Mỗi đoạn 1 cm bằng 75 m. Vậy chiều nhiều năm của đường Phan Bội Châu là: 75 m x 3 = 225 m.

? (trang 14 SGK Địa lý 6) Tỉ lệ phiên bản đồ cho chúng ta biết điều gì ?Ti lệ bạn dạng đồ cho biết thêm các khoảng cách trên bạn dạng đồ đã làm được thu nhỏ bao nhiêu lần so với khoảng cách thực của chúng trên thực địa.

? (trang 14 SGK Địa lý 6) nhờ vào số ghi tỉ lệ của các bạn dạng đồ sau đây: 1 : 200.000 với 1 : 6.000.000 cho thấy 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km bên trên thực địa ? trường hợp ti lệ bạn dạng đồ: 1: 200 000 thì 5 centimet trên phiên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: 5 cm X 200 000 = 1 000 000 centimet = 10 km. Nếu tỉ lệ bạn dạng đồ 1: 6 000 000 thì 5 centimet trên phiên bản đồ này sẽ ứng với khoảng cách thực địa là: 5 centimet X 6 000 000 = 30 000 000 cm = 300 km.

? (trang 14 SGK Địa lý 6) khoảng cách từ hà nội thủ đô đến tp hải phòng là 105 km. Bên trên một bạn dạng đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai tp đó đo được 15 cm. Vậy phiên bản đồ đó tất cả tỉ lệ bao nhiêu ? Trước hết, nên đổi 105 km = 10 500 000 cm. Tính ti lệ cùa phiên bản đồ đó là:10 500 000 centimet / 15 cm = 700 000=> Vậy tỉ lệ của bản đồ đó là một : 700 000 Quảng cáo