Tính diện tích hình trụ

     
Công thức tính diện tích xung quanhCông thức tính diện tích toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn tròn

Công thức tính diện tích s xung quanh

– Khái niệm

Diện tích xung quanh hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích phương diện xung quanh, phủ quanh hình trụ tròn, ko gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ thường được nhắc đến với 2 khái niệm: bao phủ và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao gồm diện tích khía cạnh xung quanh, bao bọc hình trụ, ko gồm diện tích s hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ mập của tổng thể không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và ăn diện tích hai đáy tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích xung quanh bởi chu vi con đường tròn đáy nhân với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: bán kính hình trụ.

Xem thêm: Cách Xử Lý Điện Thoại Bị Vô Nước Hư Màn Hình Phải Làm Sao? Điện Thoại Bị Vô Nước Có Sửa Được Không

– h: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình tròn tròn có bán kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang nhiều năm 1,2m, 2 lần bán kính của con đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một trong những ống giấy cứng ngoài mặt hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để gia công một hộp.

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng phải tính đó là diện tích xung quanh của một hình hộp bao gồm đáy là hình vuông cạnh 4cm, độ cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao quanh của hình hộp chính là diện tích tứ hình chữ nhật đều nhau với chiều lâu năm là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm kiểu dáng trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cộng với diện tích một đáy

Lời giải:

*