TIỀN HÀNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

*
*
*

*

Từ vựng giờ anh về thanh toán

Tiếng Anh gớm tế:

*
+Payment (n): Sự trả tiền, sự nộp tiền; số chi phí trả - Payment after arrival of goods (n): Trả tiền sau thời điểm hàng mang đến - Payment by instalments (n): Sự trả (tiền) dần, chu trình - Payment for honour (n): Sự trả tiền danh dự (hối phiếu) - Payment forward (n): Sự trả chi phí sau - Payment in advance (n): Sự đưa tiền trước - Payment in arrear (n): Sự trả tiền lờ lững - Payment in cash (n): Sự trả tiền phương diện - Payment in full (n): Sự trả đủ, trả không còn - Payment in gold (n): Sự trả bằng vàng - Payment in part (n): Sự trả một phần - Advance payment (n): Sự trả trước - Prompt payment (n): Sự trả tiền ngay - Cash payment (n): Sự trả tiền mặt, sự trả tiền tức thì - Deferred payment (n): Sự trả tiền sau, phương thức trả chi phí sau - Down payment (n): bài toán trả ngay một đợt (tiền hàng) - Immediate payment (n): Sự trả tiền ngay, phương thức thanh toán tiền tức thì = Prompt payment - Instalment payment (n): Sự trả tiền dần, sự trả chi phí làm những lần; sự thanh toán giao dịch dần = Progress payment - International payment (n): Sự thanh toán giao dịch quốc tế; việc thanh toán quốc tế - Part payment (n): Sự trả (tiền) một phần - Partial payment (n): Sự trả một phần, sự trả từng phần - Periodical payment (n): Sự trả tiền định kỳ - Progress payment (n) = Instalment payment: Sự trả tiền dần dần - Sight payment (n): Sự trả tiền ngay, sự trả tiền khi xuất trình hội chứng từ - Payor = Payer (n): người trả tiền - Average payment (n): Khoản góp tổn thất - Penalty (n): Tiền phát - Premium pay (n): tiền thưởng - khổng lồ pay all money (v): Trả tiền xong - khổng lồ pay an trương mục (v): Thanh quyết trương mục

>Học tiếng Anh online qua Skype mang về những tiện ích gì?

>Có yêu cầu học văn bằng 2 tiếng đồng hồ anh online tuyệt không?

>Học giờ anh onlineở trang nào tốt nhất miễn phíhiện nay?

To pay a debt (v): Trả tiền nợ - khổng lồ pay away (v) = lớn pay off: Trả hết, trang trải - to pay out of cash (v) = to lớn pay money down: Trả bởi tiền khía cạnh - khổng lồ pay by instalments (v): Trả chi phí góp - lớn pay in full (v): giao dịch trọn vẹn - to lớn pay in kind (v): Trả bằng hiện đồ dùng - to pay on the nail (v): Trả ngay ko lần lữa - to lớn pay over the counter (v): Trả tiền tại ghi sê - to lớn pay the piper (v): Đứng ra chịu hầu hết tổn phí tổn - Paying capacity (n): kỹ năng thanh toán - Payable on presentation: Phả trả ngay trong lúc xuất trình (hối phiếu, séc) - Paybill (n) = Pay-lish = Pay-sheet = Pay-roll: Bảng lương - Payable when due: bắt buộc trả đúng kỳ hạn - Pay-box = Pay-desk (n) = Pay-office: vị trí trả tiền, ghi sê trả lương - Pay-day (n): Ngày trả tiền, ngày vạc lương, ngày thanh toán giao dịch (ở thị phần chứng khoán) - Pay-envelope (n): Phong bì tiền lương - Paying-agent (n): nhà (ngân hàng), khu vực trả tiền (séc, hối phiếu) - Paying in slip (n): Giấy đóng tiền - Additional payment (n): Sự nộp tiền bổ sung - Payment against documents (n): Sự trả tiền phụ thuộc chứng trường đoản cú - Payment by cheque (n): Sự trả tiền bằng séc - Payment by instalment (n): Sự trả tiền góp - Payment by the day (n): Sự trả từng ngày một - Payment by time (n): Sự trả từng ngày - Payment by weight (n): Sự trả theo trọng lượng - Payment in kind (n): Sự trả bằng hiện vật dụng - Payment of calls (n): Sự nộp tiền huy động vốn - Payment of the balance (n): Sự thanh toán số dư - Payment into the bank (n): Sự nộp tiền vào ngân hàng - Payment received: Đã dìm đủ tiền - Day of payment (n): Ngày giao dịch - Delay of payment (n): Sự trì hoãn thanh toán giao dịch - Documents against payment (n) = (D/P): bệnh từ giao khi giao dịch thanh toán - Balance of payments (n): Cán cân thanh toán giao dịch quốc tế - Acceptance of documents against payment: đồng ý kèm bệnh từ giao dịch - Means of payment (n): thanh toán (khả năng) - Mode of payment (n): Phương thức giao dịch thanh toán - Monthly payment (n): Sự trả tiền mỗi tháng - Overdue payment (n): Sự trả tiền trễ hạn - Place of payment (n): Nơi giao dịch - Prompt payment (n): Sự trả tiền ngay - Respite of payment (n): Sự hoãn thanh toán giao dịch - Stoppage of payment (n): Sự ngưng thanh toán giao dịch tiền phương diện - Time of payment (n): Kỳ hạn thanh toán tiền - Token payment (n): Món tiền trả trước để triển khai bằng triệu chứng - to make one’s payment on time (v): Trả chi phí đúng kỳ hạn - to lớn defer a payment (v): Hoãn trả tiền - Pay-off = Pay-out (n): (Mỹ) Sự trả lương, sự trả tiền, kỳ trả lương, kỳ trả tiền, phần, tỷ lệ xác suất - Pay-out = pay-off (n): Sự trả lương, sự trả chi phí - Unpaid cheque (n): Séc chưa thanh toán - Unpaid invoice (n): Hóa solo chưa giao dịch - to plank money (v): Trả chi phí ngay