Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

     

tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên

là sao

Tích của 5 số từ bỏ nhiên đầu tiên khác 0 là : 1 .

Bạn đang xem: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

2 . 3 . 4 . 5 = 120

Tổng của 10 số từ nhiên đầu tiên là : 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8=45

Tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số từ nhiên trước tiên là : 120 + 45 = 165

Tổng của tích 5 số từ bỏ nhiênđầu tiên không giống 0 với tổng của 10 số từ nhiênđầu tiên là......bao nhiêu dzạ???

165

tick mk nha bạn

Tích 5 stn thứ nhất khác 0 là 120

Tổng 10 stn thứ nhất là 45

Tổng là :

120 + 45 = 165

165 nếu như đúng thì tích dùm mình nha

tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 cùng với tổng của 10 số tự nhiên đầu là

Hà Như Nguyệt thân mến,banủng hộ mang lại mik 1 ...k đi cơ mà ^_^

Tích của 5 số thoải mái và tự nhiên đầu khác 0 là

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 STN đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng của 2 phép tính bên trên là

100 + 45 = 145

Đáp số 145

Tích 5 số từ bỏ nhiên đầu tiên khác 0 là

1x2x3x4x5=100

Tổng 10 số tự nhiên đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng nhì phép tính bên trên là

100+45=145

Tích của 5 số TN khác 0 la:

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 số TN đầu la :

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=45

Tổng của 2 số trên là :

100+45=145

Đ/S 145

Cho bản thân hỏi câu này nha

tổng của tích 5 số tự nhiên thứ nhất khác 0 với tổng của 10 số từ bỏ nhiên thứ nhất là

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

0 + 1 ...

Xem thêm: Top 55 Bộ Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2021 Rung Động Con Tim, 60+ Bộ Phim Hàn Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại

+ 9 = 45

vậy tổng là : 120 + 45 = 165

Đ/s : 165

165 vị chac100% lun

Tích của 5 số tự nhiên và thoải mái đầu khác 0 là : 1*2*3*4*5 = 120

tổng của 10 số trường đoản cú nhiên thường xuyên là : 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Vậy tổng của hai số là : 120+45=165

Tích của 10 số tự nhiên và thoải mái đầu tiên

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9=0

10 số từ bỏ nhiên đầu tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số kia là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( vị số như thế nào nhân cùng với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...Bạn sẽ xem: Tích 10 số từ nhiên thứ nhất bằng bao nhiêu

~ Ủng hộ nhé ~

10 số từ bỏ nhiên trước tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số kia là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( bởi số như thế nào nhân với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...

~ Ủng hộ nhé ~

Tích của 10 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp đầu tiên là ?

10 số đó là : 0;1;2;...;8;9

vì vào đó có chữ số 0 buộc phải tích 10 số tự nhiên đó là 0 ( số tự nhiên nào nhân với 0 thì bằng 0 )

vì bao gồm số 0 nên tích =0

Ta có:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

vì trg biểu thức trên tất cả số 0nên công dụng bằng 0

Theo đề tổng là tích của 2 dãy

1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002

Ta thấy 2 x 5 xuất xắc 4 x 5 đã bao gồm chữ số tận thuộc là 0 vậy thì nhân cho những số khác cũng có thể có tận cùng là 0

1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận cùng là 5 mà vị thừa số nào cũng là số lẻ nen tận cùng 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng sau cùng vẫn là 5

Tổng của 2 tích đó vậy 0 + 5 = 5 ; tổng hai tích đó gồm chữ số tận cùng là 5

Tích của 10 số tự nhiên thứ nhất là bao nhiêu? nhanh mik tick cho cái !

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 0

Hok xuất sắc !

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

hoặc 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

Tổng của tích 2002 số tự nhiên và thoải mái khác không đầu tiên với tích 2002 số thoải mái và tự nhiên lẻ trước tiên là một vài có tận cùng là bao nhiêu.

Chắc chắn bằng 0 vày :

Từ 1 -> 2002 có rất nhiều số bao gồm hàng chục, hàng trăm, hằng ngàn là 0, nếu như nhân vào số đó gồm dạng : (...)0

Dù nhân với từng nào thì tận thuộc vẫn = 0

Theo đề tổng là tích của 2 dãy 1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002

Ta thấy 2 x 5 xuất xắc 4 x 5 đã tất cả chữ số tận cùng là 0 vậy thì nhân cho những số khác cũng có tận thuộc là 0 1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận cùng là 5 mà do thừa số nào cũng là số lẻ nen tận thuộc 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng sau cùng vẫn là 5