Thẻ thanh toán quốc tế agribank

     
Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo MasterCard trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDMTích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.

Bạn đang xem: Thẻ thanh toán quốc tế agribank


*

Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo Visa trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu 3D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDM.Tích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
*

Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo MasterCard trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDMTích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
*

Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo MasterCard trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDMTích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
*

Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo JCBtrên toàn cầu, tiêu dùng đơn giản, không cần mang theo tiền mặt.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu 3D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDM.Tích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.

Xem thêm: Số Phận Đinh La Thăng Ra Sao, Xét Xử Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh


*

Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo MasterCard trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDMTích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo Visa trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu 3D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDM.Tích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo MasterCard trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDMTích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo MasterCard trên toàn cầu.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDMTích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
Giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo JCBtrên toàn cầu, tiêu dùng đơn giản, không cần mang theo tiền mặt.Thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu 3D-Secured bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.Gửi tiền/Mở tài khoản Tiền gửi trực tuyến tiện lợi, linh hoạt tại ngay CDM.Tích hợp giữa công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV bảo mật tối ưu và công nghệ thẻ không tiếp xúc tiện lợi, ưu việt.
Liên kết website Chọn website Công ty Cổ phần Chứng khoán yeahflashback.comCông ty CP Bảo Hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp - ABICNgân hàng Nhà nướcHiệp hội ngân hàngĐảng ủy khối Doanh nghiệp trung ươngBan Tuyên giáo Trung ương