Sa mạc địa biểu lưu rương ở đâu

     

Sever Võ Lâm mới ra mắt luôn luôn là trọng điểm điểm của toàn bộ dân chơi cay cấp, đua TOP…dẫu vậy nỗ lực đi nhé đi nữa các bạn vẫn phạm phải lỗi như: Bãi luyện thừa đông, nhím, heo rừng gần như xuất xắc chủng. Vậy làm sao để có bãi luyện say mê thích hợp, lưu giữ rương nơi đâu nhằm phù nhanh? Một vấn đề tưởng như đơn giản dễ dàng tuy nhiên lại rất là nan giải..

Bạn đang xem: Sa mạc địa biểu lưu rương ở đâu

quý khách hàng đã xem: Sa mạc địa biểu lưu lại rương ngơi nghỉ đâu


*

Vì nguyên do này mà yeahflashback.com sẽ phân tích, học hỏi được tất cả vị trí lưu giữ rương với bến bãi luyện cấp ngon miệng cho bằng hữu tham khảo.

Địa điểm luyện cấp ngon vào VLTK 1 thiết bị di động VNGBosnus Địa điểm luyện cung cấp VLTK 1, Võ Lâm mobile, VLTK 1 điện thoại VNG

Địa điểm luyện cấp cho ngon trong VLTK 1 Smartphone VNG

Địa điểm luyện cấp: Lv11 – Lv20

Thiếu Lâm – Dương Châu Thiên Vương – Nam Nhạc Trấn Ngũ Độc – Lâm An Đường Môn – Thủ Đô Nga My – Thành Đô Thúy Yên – Đại Lý


*

Cái Bang – Tương DươngThiên Nhẫn – Biện Kinch Võ Đang – Tương Dương Côn Lôn – Biện Kinh Dược Vương Cốc – Biện Kinh Hoa Sơn – Phượng Tường Hẻm Mộc Nhân (sinh sống Thiếu Lâm) – Dương Châu Nam Nhạc Trấn – Nam Nhạc Trấn Nhạn Đăng Sơn( sinh hoạt Long Tuyền Thôn) – Đại Lý Thiên Nhẫn tầng trệt dưới – Biện Kinc Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinh

Địa điểm luyện cấp: Lv21 – Lv30

Kiếm Các Tây Bắc (Phượng Tường) – Phượng Tường Kiếm Các Tây Nam (sinh sống Thành Đô) – Thành Đô Kiếm Các Trung Nguim (Biện Kinh -> Phục Ngưu Sơn Tây -> Thiên Tâm Động -> Kiếm Các) – Dương Châu La Tiêu Sơn (ở Long Tuyền Thôn) – Đại Lý Vũ Lăng Sơn (sinh sống Ba Lăng Huyện) – Phượng Tường Tần Lăng (Phượng Tường) – Phượng Tường Phục Lưu Động (Ba Lăng -> Vũ Lăng Sơn) – Phượng Tường Bạch Thủy Động (Ba Lăng -> Vũ Lăng Sơn) – Phượng Tường

Địa điểm luyện cấp: Lv31 – Lv40

Tuyết Báo Động (Phượng Tường -> Long Môn -> Dược Vương Cốc) – Dương Châu Yến Tử Động (Ba Lăng -> Miêu Lĩnh) – Phượng Tường Thục Cương Sơn (Dương Châu) – Dương Châu

Địa điểm luyện cấp: Lv41 – Lv50

Điểm Tmùi hương Động Tầng 3 (Đại Lý -> Điểm Thương thơm Sơn) – Đại Lý Kinh Hoàng Động(Thành Đô -> Kiếm Các) – Phượng Tường Phục Ngưu Sơn Tây(Biện Kinh) – Dương Châu Thiếu Lâm Mật Thất(chỉ dành cho Thiếu Lâm) – Dương Châu


*

Địa điểm luyện cấp: Lv51 – Lv60

Hưởng tbỏ đụng (thành đô->tkhô giòn thành) – Thành đô Thiên tam đụng (biện kinh->phục ngưu) – Dương châuSơn cồn mặt đáy động đình hồ tầng 1 2 (ba lăng->thiên vương) – Nam nhạc trấn

Địa điểm luyện cấp: Lv61 – Lv70

Linch cốc động(dương châu->thục cương) – dương châuThanh khô loa đảo(của riêng biệt tvb) – Nam nhạc trấn Thanh loa hòn đảo tô động(của riêng tvb) – phái mạnh nhạc trấnThập chén la hán trận(biện kinh->thiếu thốn lâm) – dương châu Tầng 5 tuyết báo động(phượng tường->long môn->dược vương vãi cốc) – dương châu

Địa điểm luyện cấp: Lv71 – Lv80

Dược vương cồn tầng 2 – biện kinh Đào hoa nguyên(cha lăng->vũ lăng->bạch thủy->phục lưu->đào hoa nguyên) – Phượng tườngLâm du quan liêu – Dương châu Lưu tiên hễ tầng 6(phượng tường->long môn->hoàng hà) – Tương dươngĐại tội phạm động(ba lăng->vũ lăng) – Phượng tường


*

Lão hổ động (phượng tường->long môn->hoàng hà) – dương châu Long nhãn động(đại lý->điểm tmùi hương sơn) – đại lý

Địa điểm luyện cấp: Lv81 – Lv90

Băng hà động(phượng tường->vĩnh lạc) – phượng tườngCán viên động(long môn->hoàng hà) – dương châuLưỡng tdiệt động(lâm an->la tiêu đánh hoặc long tuyền->nhạn đăng sơn) – đại lý phân phối Phi thiên động(biện kinh->chu tiên) – biện khiếp vinh hiển động (thành đô->giang tân) – thành đô Tkhô cứng khê động(lâm an->long tuyền) – đại lý phân phối Vô danh động(đại lý->thạch cổ) – cửa hàng đại lý Sa mạc địa biểu – lâm an Trường bạch sơn – tương dương Tuyết báo động tầng 7(long môn->dược vương) – dương châu

Địa điểm luyện cấp: Lv91 – Lv99

Tiến cúc động(dương châu->thục cương) – Dương châu 3 tầng sa mạc – Lâm an Trường bạch bắc – Biện kinhTrường bạch phái mạnh – Phượng tường Tuyết báo động tầng 8(long môn->dược vương) – Dương châu Mạc cao quật (long môn trấn) – Thành đôPhong lăng độ (long môn trấn) – Tương dương

Bosnus Địa điểm luyện cấp cho VLTK 1, Võ Lâm sản phẩm điện thoại, VLTK 1 thiết bị di động VNG


*

Sau thời gian mày mò và nghiên cứu và phân tích yeahflashback.com bonus thêm vào cho bạn bè một vài vị trí ngon cơm giúp luyện cấp mượt rộng.

Địa điểm luyện cấp: 1x

– Hoả Sơn Đảo. – Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Xả Phụ -> Hoả Sơn Đảo .

Địa điểm luyện cấp: 2x

– Tây Nam Kiếm Các. – Quái hệ Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Thủ Đô Hà Nội -> Tây Nam Kiếm Các.

– Kiếm Các Trung Nguyên

– Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Biện Kinch Phủ => Phục Ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên

Địa điểm luyện cấp: 3x

– Thổ Phỉ Động. – Quái hệ Hoả, Mộc. – Đại Lý Phủ -> Điểm Thương thơm Sơn -> Thổ Phỉ Động.

– Bạch Vân Động. – Quái hệ Hoả. – Thủ Đô -> Tkhô hanh Thành Sơn -> Bạch Vân Động.

Xem thêm:


– Kyên Quang Động (doilathe) – Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Klặng Quang Động

– Mê Cung Tần Lăng – Phượng Tường -> Tần Lăng -> Mê Cung Tần Lăng

– Toả Vân Động – Phượng Tường -> Kiếm Các Thục Đạo -> Kim Quang Động -> Toả Vân Động

Địa điểm luyện cấp: 4x

– Thần Tiên Động – Quái hệ Hoả, Thổ. – Thủ Đô Hà Nội -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động.

Địa điểm luyện cấp: 5x

– Tường Vân Động tầng trệt dưới. – Quái hệ Kim, Thuỷ. – Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

– Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3. – Quái hệ Kim, Thuỷ. – Biên Kinch -> Mê Cung Thiêt Tháp


– Thiên Tâm Tháp tầng trệt dưới,2. – Quái hệ Hoả, Mộc. – Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp.

– Ác bá địa đạo. – Quái hệ Hoả, Mộc ??? – Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo.

– Thiên Tâm Động – Quái phần nhiều hệ Mộc – Biện Kinh Phủ -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động

– Hương Thuỷ Động – Quái hệ Klặng, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Thủ Đô -> Tkhô cứng Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động. – Bảo Ngọc Hoa Động – Quái hệ Kim, Thổ. – Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động

– Nghiệt Long Động – Quái hệ Kyên, Thổ. – Long Tuyền buôn bản -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động 

Địa điểm luyện cấp: 6x

– Tường Vân Động tầng 2,3,4. – Quái hệ Kyên, Thuỷ. – Dương Châu -> Cái Bang -> Tường Vân Động.

– Thiên Tâm Tháp tầng 3 – Quái hệ Hoả, Mộc – Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp

– 108 La Hán Trận – Quái hệ Mộc, Hoả – Biên Pinc Phủ -> Thiếu Lâm -> 108 La Hán Trận


– Nha Môn Mật Đạo – Quái hệ Mộc, Thuỷ – Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo – Dương Giác Động – QV hệ Thổ, Kim – Thôn Long Tuyền-> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động

– Thiên Nhân Giáo Thánh Động – Quái hệ Kyên ? – Thiên Nhân Giáo

Địa điểm luyện cấp: 7x

– Lâm Du Quan – Quái hệ Kyên, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Biện Kinch Phủ -> Lâm Du Quan

Địa điểm luyện cấp: 8x

– Vô Danh Động – Quái hệ Kyên, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động

– Lưỡng Thuỷ Động – Quái hệ Kyên ổn, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả. – Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động

Bên trên là tổng thể thông tin về địa điểm luyện cung cấp, msinh hoạt rương VLTK 1, Võ Lâm mobile…mà công ty chúng tôi hy vọng chia sẻ cùng với bạn. Hy vọng đều công bố này để giúp đỡ huynh đệ đã có được chuyển trôi dạt độc đáo với lôi kéo.