THVL

01;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-1/IWZBAZC0.html| 02;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-2/IWZBAZCI.html| 03;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-3/IWZBAZCW.html| 04;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-4/IWZBAZCO.html| 05;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-5/IWZBAZCU.html| 06;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-6/IWZBAZCZ.html| 07;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-7/IWZBAZC8.html| 08;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-8/IWZBAZC9.html| 09;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-9/IWZBAZCA.html| 10;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-10/IWZBAZCB.html| 11;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-11/IWZBAZCC.html| 12;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-12/IWZBAZCD.html| 13;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-13/IWZBAZCE.html| 14;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-14/IWZBAZCF.html| 15;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-15/IWZBAZD0.html| 16;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-16/IWZBAZDI.html| 17;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-17/IWZBAZDO.html| 18;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-18/IWZBAZDW.html| 19;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-19/IWZBAZD8.html| 20;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-20/IWZBAZDU.html| 21;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-21/IWZBAZD7.html| 22;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-22/IWZBAZDA.html| 23;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-23/IWZBAZDB.html| 24;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-24/IWZBAZDC.html| 25;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-25/IWZBAZDD.html| 26;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-26/IWZBAZDE.html| 27;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-27/IWZBAZDF.html| 28;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-28/IWZBAZE0.html| 29;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-29/IWZBAZEI.html| 30;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-30/IWZBAZEW.html| 31;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-31/IWZBAZEO.html| 32;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-32/IWZBAZEU.html| 33;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-33/IWZBAZEZ.html| 34;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-34/IWZBAZE6.html| 35;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-35/IWZBAZE8.html| 36;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-36/IWZBAZE7.html| 37;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-37/IWZBAZE9.html| 38 End;http://tv.zing.vn/video/Nu-Sat-Thu-THVL-Nu-sat-thu-Tap-38-End/IWZBAZEA.html|
Elly Nguyễn là 1 trong những nữ trinh sát sở hữu nét xinh lạnh lùng, toàn thân bốc lữa được ông quấn David Hồ đào tạo và huấn luyện và nhiệm vụ trước tiên của cô cũng đó là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và tác động nhiều đến cuộc sống cô. Đó là về nước truy search kẻ bí hiểm đã chiếm vali tiền bao gồm 2 tỷ USD của ông ta.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Theo Dõi 1 Người Trên Facebook, Hướng Dẫn Mở Nút “Theo Dõi” Trên Facebook

Sở dĩ Elly ước ao nhận trọng trách này là vì mong muốn về nước tìm lại fan anh trai bị thất lạc của cô.
Elly Nguyễn là 1 trong nữ sát thủ sở hữu nét đẹp lạnh lùng, thân hình bốc lữa được ông trùm David Hồ giảng dạy và nhiệm vụ thứ nhất của cô cũng chính là nhiệm vụ vô cùng trở ngại và ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời cô. Đó là về nước truy kiếm tìm kẻ bí ẩn đã cướp vali tiền có 2 tỷ USD của ông ta. Tại vì Elly muốn nhận trách nhiệm này là vì mong muốn về nước tra cứu lại tín đồ anh trai bị thất lạc của cô.