Những câu nói hay về tình yêu của con gái

     
*
Những lời nói hay về tình yêu của phụ nữ P3

Bước qua đau thương… Em học tập được bí quyết cứng cỏiNhưng trong tim em stress biết nhường nào