Hướng dẫn

     
*
Hệ thống nhiệm vụ Hoàng kim Võ lâm truyền kỳ

Mỗi trò nghịch trực tuyến đều phải sở hữu một hệ thống nhiệm vụ được thiết kế theo phong cách sẵn với diễn biến đặc sắc. Võ Lâm truyền kỳ cũng chưa phải là ngoại lệ. Trò đùa này có khá nhiều hệ thống nhiệm vụ giúp cho tất cả những người chơi có thể nhận được rất nhiều bảo vật, sản phẩm công nghệ hoàng kim tuyệt điểm khiếp nghiệm nhằm giúp fan chơi rất có thể có hầu hết trang bị đái hoàng kim, lên cấp cấp tốc … nhất là khi trò chơi đã ra mắt được một thời gian dài. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về khối hệ thống nhiệm vụ Hoàng Kim vào trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhiệm vụ Hoàng kim chủ yếu tuyến thiết yếu phái – kín Tầm Long hội

Cấp trăng tròn : Đến Đại Lý gặp mặt Lý Mạc Sầu (182,198) -> nhập toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh Lý Mạc Sầu.Sau khi thắng, quay về gặp mặt Mạc Sầu sinh sống trong thành.Mạc Sầu bảo các bạn đến gặp mặt Ngạo Vân Tông (198,206) sinh sống Phượng Tường sẽ hữu ích (đến đấy nhằm nhận trọng trách chi tuyến)Cấp 30 : Đến Thành Đô chạm chán Công Tử Tiếu (403,319) – 10k EXPĐi Dược vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng trệt ) đánh Giới lưu giữ Phong (192,207) – <50K EXP> -> sau thời điểm thắng -> về Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn

<10K EXP>Tiếp theo hãy đi gặp Ngạo Vân Tông (198,206) sống Phượng Tường để triển khai nhiệm vụ bỏ ra tuyến.Cấp 40 : Đến Dương Châu chạm chán Hạ Vô Thư (212,195) -> đi Điểm Thương hễ tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương đánh -> Điểm thương rượu cồn -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh Tả Đao Hiệp ( 194,190)Đánh bại Tả Đao Hiệp-> về giao mang lại Lý Mạc Sầu.<20K EXP>Tiếp theo hãy đi chạm mặt Ngạo Vân Tông (198,206) làm việc Phượng Tường để gia công nhiệm vụ chi tuyến.Cấp 50 : Đến Lâm An tìm gặp gỡ Mạnh Phàm (203,187) <30K EXP> ->đi hưởng trọn Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành đánh -> hưởng trọn Thuỷ Động) đánh ân oán Độc (264,207) <230K EXP> rồi con quay về gặp mặt Mạnh Phàm. <40K EXP> + <50K EXP nếu như là Tà Phái>Tiếp theo hãy đi chạm mặt Ngạo Vân Tông (198,206) sống Phượng Tường để làm nhiệm vụ chi tuyến.Cấp 60 : Đến Tương Dương -> nha môn Tương Dương tiến công Thần túng thiếu Nam nhân (211,195) <600K EXP>Đánh bại Thần túng bấn thương nhân ->đến Đại Lý chạm chán Mạc Sầu <90K>

Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm trọng trách cấp đôi mươi -> hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ Hoàng kim chính tuyến Trung Lập – câu chuyện Lâm Uyên Nhai

Cấp 20: Đến Biện Kinh gặp gỡ Phó nam Bang (212,197) -> La Tiêu đánh (Lâm An -> Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn) tấn công Ninh tướng tá Quân ( 254,172)Đánh bại Ninh tướng mạo Quân -> Biện Kinh gặp mặt Phó nam giới BăngTiếp theo hãy đi chạm chán Liễu phái mạnh Vân ở Lâm An để làm nhiệm vụ đưa ra tuyến.Cấp 30 : Đi Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199)<50k Exp>Đánh win Lưu Thiện Trượng -> về gặp gỡ Phó phái mạnh Băng <10K EXP> bảo bạn bao giờ rảnh rỗi hãy cho tìm Liễu nam giới Vân. (Làm nhiệm vụ chi con đường từ 30 -> 39)Cấp 40 : Thuý im Môn (Đại Lý -> Thúy im Môn ) gặp gỡ Lệ Thu Thuỷ (43,84)Đi gớm Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây phái mạnh -> tởm Hoàng Động) thịt Từ từ Lực (181,214) <100K EXP>-> mang về Thuý lặng Môn đưa mang lại Lệ Thu Thuỷ .<20K EXP>Tiếp theo hãy đi gặp gỡ Liễu phái mạnh Vân (171,190) sinh hoạt Lâm An để làm nhiệm vụ đưa ra tuyến.Cấp 50 : Đi Biện Kinh chạm chán Phó nam giới Băng <30K EXP>-> đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> bố Lăng huyện -> Bến tàu -> gặp mặt Thuyền phu -> đi mang đến Thiên vương vãi Đảo) chạm chán Độc Điếu Tẩu (205,199) <30K EXP>Đến Mê cung Động Đình hồ (trên Thiên vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206) <230K EXP> -> đánh thắng về Phó phái mạnh Băng ngừng nhiệm vụ. <90K EXP>Tiếp theo hãy đi gặp Liễu phái nam Vân (171,190) nghỉ ngơi Lâm An để làm nhiệm vụ đưa ra tuyến.Cấp 60 : Lên thiếu thốn Lâm từ (Biện gớm -> thiếu hụt Lâm Tự) gặp Đại sư ko Tịch (221/177) <50K EXP>Nhập tọa độ 218/166 -> đến Hậu tô Thiếu Lâm từ -> vượt qua Đại sư <600K EXP>-> Phó phái mạnh Bang.Phó phái mạnh bang bảo các bạn quay về chạm chán Long Ngũ nhấn phần thưởng.

Nhiệm vụ Hoàng kim bao gồm tuyếnTà phái – Long Khí bỏ ra Họa

Cấp 20: Long Ngũ bảo các bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện khiếp -> Chu Tiên Trấn ) gặp mặt Vân Nhi (215,198) -> cho Lâm An chạm chán Thái Công Công (203,200) rước Thiên hương Ngọc chỉ cao.Thái công công nhờ các bạn đi tấn công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sinh sống Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) ->lấy được Kim Phật cù về chạm chán Thái công công -> về gặp gỡ Vân Nhi, xong xuôi nhiệm vụ.Cấp 30 : Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194 )-> đi Thanh Thành sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh hạ Hầu Phục tại (338,246)Đánh bại hắn rồi về chạm chán Vân Nhi, Vân Nhi sẽ chỉ bạn đên chạm mặt Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền làng mạc đưa cho ông ta 1 vạn lượngLên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền xã -> Ngũ Độc Giáo) chạm mặt Mặc Thù Hương công ty (186/195) trong mang Thù TrạiQuay về Long Tuyền Thôn gặp gỡ lại Phó Lôi Thư . <80K EXP + Non HK neu ban thuoc Ta phai>Cấp 40 : Lên Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> mang đến Phụ mẫu Điện bạn gặp gỡ Đào Thạch Môn (203/194)Đến Thục cương cứng Sơn (Dương Châu -> Thục cương Sơn) hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200)Sau khi vượt mặt Tiếu Vô Thường mang được địa đồ trở về Võ Đang giao mang lại Đào Thạc Môn <280K EXP>.Quay về chạm chán Phó Lôi Thư, ông bảo bạn lên Biện tởm nghe ngóng tin tức, lên Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196)Cấp 50 : Như Ngọc giới thiêu chúng ta đến gặp gỡ Trần Tam Bảo (219,187)-> lên Nhạn Đăng tô (Lân An -> Long Tuyền buôn bản -> Nhạn Đãng Sơn) hủy diệt đạo tặc Lục Phi (74,191)Về chạm mặt Trần Tam Bảo sinh hoạt Biện khiếp -> vào Thiết Tháp Biện kinh tầng 3 tấn công tướng Kim Đồ Đan (211,189) <350K EXP>Lên Thiên Nhẫn Giáo (Biện tởm -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái hay yêu cầu đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp gỡ Đoan Mộc Duệ (225,199)Đến Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm chán Đoan Mộc Thanh (251 280)Cấp 60 : Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280) -> lên Linh cốc Động ( Dương Châu -> Thục cương Sơn -> Linh ly Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196) <800K EXP>Quay lại Long Môn trấn chạm mặt Đoan Mộc Thanh.

Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong mỏi làm nhiệm vụ cấp đôi mươi -> xong xuôi nhiệm vụNhiệm vụ chi tuyến : gồm 3 nhiệm vụ nhỏ, làm trách nhiệm Chi tuyến nhận được không hề ít đồ Hoàng Kim

Nhiệm vụ Hoàng kim đưa ra tuyến thiết yếu phái

Cấp 20-29

trọng trách thứ 1: Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long trường đoản cú ( Đại Lý => Điểm Thương tô => Thiên Long từ bỏ ) chạm chán Si Tăng (167,176) -> ra ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết đồ dùng phổ vị Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) sẽ giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự rước được đồ phổ quay về ( bạn có thể chỉ đề xuất đánh ngơi nghỉ 1 vị trí cũng có thể lấy được đầy đủ 5 cuốn) phạt hiện mê say Tăng là trả liền quay về chạm chán Ngạo Vân Tông.Nhiệm vụ đồ vật 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa sơn phái ( Hoa tô Cảnh kỹ tường -> Hoa sơn phái ) search Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường gặp gỡ Sầm Hùng (192,201).Nhiệm vụ thiết bị 3: Đi tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39 :

Nhiệm vụ đầu tiên : Phượng Tường -> Ngạo Vân Tông <15k> -> tra cứu Hạ Lan bỏ ra (385,324)<20k> thừa nhận đồ hoàng kim <áo> và kinh nghiệm tay nghề <50k> làm việc Thành Đô -> search Ngô Lão Thái <15k> sinh sống Giang Tân xã (432,387)Nhiệm vụ thứ hai : quay về gặp Ngạo Vân Tông<15k> ở phượng tường-> Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tiến công 50 con Sói Xanh. Sau thời điểm đánh đủ 50 nhỏ -> về gặp gỡ Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu sinh hoạt Tương Dương (193,199)Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 3 : Cung A Ngưu -> đi tấn công Ác lang (224,196) ở Phục Ngưu sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu sơn Đông) – để ý : Do hệ thống bi lỗi -> bạn đánh nhỏ “ãeea” gần nhỏ Ác Lang là được ! cù về gặp mặt Cung A Ngưu-> tra cứu Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 40-49

Nhiệm vụ đầu tiên : Ngạo Vân Tông <30K EXP> yêu cầu các bạn đi thâm nhập Lôi Đài nghỉ ngơi Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu demo sức, chúng ta đến gặp Công Binh Tử ở các thành này báo danh thử mức độ ( lập nhóm với đối phương nữa để vào đấu trường -> công bằng Tử -> ta ý muốn tỉ sức -> lựa chọn 1 vs 1 ).Nhiệm vụ thứ hai : sau khi thắng lôi đài tảo về chạm mặt Ngạo Vân Tông <100K> -> mang lại Dương Châu chạm mặt Hỗn lếu <100k>(231,190) -> hãy mang đến đấu ngôi trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa chứng minh phiên bản lĩnh. Ra khỏi võ ngôi trường tìm gặp gỡ Hỗn Hỗn<20k> được chọn đồ hoàng kim hoặc điểm ghê nghiệm<100k>, hắn đánh cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm kiếm được Du Sương Tân nhưng nếu có kiếm được thì cũng ko thể vượt qua được hắn.Nhiệm vụ trang bị 3 : con quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông<30k>, ông cho thấy Du Sương Tân ngơi nghỉ Thành Đô (421,304) <260K EXP>, vượt mặt Du Sương Tân con quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59 :

Nhiệm vụ lần thứ nhất : gặp mặt Hỗn lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư tải ở Tiệp Tạp Hóa những thành thị hoặc cho Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi cù về gặp mặt Hỗn Hỗn. <200K EXP>Nhiệm vụ thứ hai : lếu Hỗn hỏi bạn một số thắc mắc về mặt trận Tống Kim. Các bạn trả lời đúng đắn -> nhấp vào láo hỗn 1 đợt tiếp nhữa để nhận thưởng <200K EXP>Nhiệm vụ vật dụng 3 : Đến Lâm An tàn phá thần bí trinh sát Tề Tức Phong (208,160) <600K EXP> -> con quay về gặp gỡ Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Chuyện Tình Bác Sĩ 2016 Full Hd Vietsub, Doctors (2016), Chuyện Tình Bác Sĩ

Nhiệm vụ Hoàng kim đưa ra tuyến Trung Lập

Cấp 20-29:

Nhiệm vụ thứ nhất : Đến Lâm An chạm chán Liễu phái nam Vân (171,190)-> mang đến Dương Châu gặp gỡ Giang nhất Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) tấn công 50 nhỏ nhím.Nhiệm vụ thứ hai : Giang độc nhất Tiêu lại bảo các bạn đến chạm mặt Lạc Thanh Thu sống Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê ngơi nghỉ sòng tệ bạc Dương Châu (218,197) (trong phiên bản Test lại là bé bạc), hắn nói giả dụ hạ được bang nhà Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu sẽ xoá nợ mang lại Lạc Thanh Thu. Đánh bại lộ Trường Thiên tảo về gặp gỡ bảo kê xoá nợ đến Lạc Thanh ThuNhiệm vụ máy 3 : quay về gặp Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy thêm bảo kiếm sẽ bị các nhân đồ vật võ lâm tranh giành ở ngoại thành, hãy đi rước bảo kiếm về. Chúng ta ra ngoài thành phố Dương Châu đến toạ độ (173/212) tấn công nhân thứ võ lâm (Hình như phần này còn có xác xuất đoạt được bảo kiếm, mình tiến công đến bé thứ 3 thì mang được bảo kiếm). Trở lại đưa bảo kiếm mang lại Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là giả nhưng các bạn đã kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

Nhiệm vụ thứ nhất : gặp gỡ Liễu nam giới Vân -> đến Phượng Tường chạm mặt chủ tiêu cục tuy vậy Ưng (193,199)<5k> -> đến gặp A Ngưu ( 196,203) sinh hoạt Phượng Tường sẽ chọn lựa được đồ hoàng kim hoặc kinh nghiệm tay nghề < 50k>.Nhiệm vụ thứ hai : trên Thành Đô gặp gỡ Hạ Lão bản (376,316)<15k> -> Thục cương cứng sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) đánh 50 con khỉ xám .Sau khi đem đủ óc khỉ, các bạn quay về chạm mặt Hạ Lão dc lựa chọn hoàng kimNhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Luân (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tiến công 3 bà bầu Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như yên ổn (234,214), Tằng Mộng (236, 212)<60k>. Sau thời điểm thắng lũ chúng trở lại chỗ Hà Lão <15k> bản -> Liễu nam Vân <20k>hoàn thánh nhiệm vụ nhận vật dụng hoàng kim và kinh nghiệm <120k>.

Cấp 40-49:

Nhiệm vụ thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu thương cầu các bạn đi thử sức sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để triệu chứng tỏ khả năng . ( bạn đến các thành này cùng với cùng 1 người nghịch khác PT, công ty PT chạm mặt Công Binh Tử nhằm xin tham gia lôi đài )Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thắng lợi quay về chạm mặt Liễu nam giới Vân (100 K EXP) -> đi tiến công Lôi đài một lần tiếp nữa (30K EXP)Nhiệm vụ thiết bị 3 : gặp Liễu phái mạnh Vân -> mang lại Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An tìm kiếm Liễu nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

Nhiệm vụ đầu tiên : Liễu phái nam Vân yêu thương cầu bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư download ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tiến công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là trọng trách trung lập nên bạn có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).Nhiệm vụ thứ hai : sau thời điểm thành công ở mặt trận quay về gặp Liễu phái nam Vân, ông ấy đã hỏi các bạn 12 câu hỏi về chiến trường Tống Kim.Nhiệm vụ sản phẩm 3 : chạm mặt Liễu phái mạnh Vân cho thấy Long truy tìm Vũ-> mang lại Đại Lý tìm kiếm Long truy hỏi Vũ (216,185) trả thù, sau khi thành công quay về tra cứu Liễu nam giới Vân phục mệnh.

Nhiệm vụ Hoàng kim chi tuyến Tà phái – Long Khí bỏ ra Họa

Cấp 20-29:

Nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo các bạn đến Hà Lạc tiêu viên – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi.Hoài Xuyên nhờ chúng ta đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 bé Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đầy đủ 50 con quay về chạm chán Hoài Xuyên chấm dứt nhiệm vụ .Nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi tìm Trâu trường Cửu ngơi nghỉ Thành Đô (392,318).Nhiệm vụ máy 3 : Đến Thẩm Phong ngơi nghỉ Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện tại Thẩm Phong là một binh sĩ Tống triều mang dạng, ngay lập tức một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thì hoàn toàn có thể tìm trên Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), đánh bại hắn rồi tảo về chạm chán Thác BạcHoài Xuyên sống Biện tởm báo tin, chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

Nhiệm vụ lần đầu : Đến tìm Thác Bạt Hoài Xuyên <15K EXP>, ông ta nhờ bạn đến Vũ Di đánh (Lâm An -> Long tuyền buôn bản -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) thịt 50 nhỏ Sói vàng, sau thời điểm giết được 50 con sói xoàn về chạm chán Hoài Xuyên <50K EXP>Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên nơi Lưu Uẩn Cổ (201,199) <50K EXP> làm việc Tương Dương -> quay về Thác bạc Hoài Xuyên. <15K EXP>Nhiệm vụ máy 3 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên vị trí Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành tấn công Thi Nghi Sinh hiện tại ở Lâm An (211,211)<60k>. Bắt được Thi Nghi Sinh tảo về gặp gỡ Hoài Xuyên phục mệnh<20k> cùng nhận quà tặng hoàng kim <áo phục hồi> điểm kinh nghiệm tay nghề <120k> tiếp nối nói chuyện tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xuyên để thừa nhận nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

Nhiệm vụ đầu tiên : Thác bạc đãi Hoài Xuyên bảo bạn đến vị trí Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sống Tương Dương điều tra thực hỏng -> tham gia Lôi đài sinh hoạt Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.Nhiệm vụ thứ hai : cù về gặp Uẩn Cổ <100K EXP> -> chạm mặt Hoài Xuyên -> đánh thắng lôi đài 1 lần nữaNhiệm vụ thứ 3 : Về gặp mặt Thác Bạt Hoài Xuyên -> đến Tương Dương hạ giáp Nguyễn Minh Viễn (222,200)<60k EXP> . Kết liễu Nguyễn Minh Viễn con quay về gặp gỡ Hoài Xuyên <260K EXP>hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

Nhiệm vụ đầu tiên : chúng ta thấy mình chưa lập được rất nhiều chiến công nên hy vọng tham gia chiến trường Tống Kim mang 200 điểm tích luỹ. ( các bạn theo Kim)Nhiệm vụ thứ 2 : sau thời điểm từ chiến trường quay về Thac Bac <200K EXP> -> mang lại Thác bạc đãi Hoài Xuyên trả lời thắc mắc !<200K EXP>Nhiệm vụ máy 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) <600K EXP>-> tảo về chạm chán Hoài Xuyên lĩnh thưởng, dứt nhiệm vụ .