Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p

     

Nguyên tử của thành phần X có electron ở tại mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của yếu tắc Y cũng có electron làm việc mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Thành phần X, Y theo thứ tự là


+) Viết cấu hình e của X với Y

+) phụ thuộc vào kiến thức (các nguyên tử tất cả 1, 2, 3 electron ở phần bên ngoài cùng là những nguyên tử kim loại (trừ H, He, B), các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng là những nguyên tử phi kim)

=> Đáp án


Y bao gồm mức năng lượng 3p và có 1 electron lớp bên ngoài cùng

=> cấu hình electron Y: 4s1

=> cấu hình của Y là 4s1

=> ZY = 19.

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố x có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p

=> có 1 electron ở phần bên ngoài cùng => Y là kim loại.

Xem thêm: Bỏ Chọn Đối Tượng Trong Cad, Các Cách Chọn Đối Tượng Trong Autocad

Nguyên tử X và Y bao gồm số electron hơn kém nhau là 2 với mức năng lượng tối đa của X là 3p. => ZX = 19-2 =17

=> cấu hình của X là 3s23p5

=> tất cả 7 electron ở lớp bên ngoài cùng => X là phi kim.


*
*
*
*
*
*
*
*

Anion $X^ - $ với cation Y2+ mọi có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d6. Vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, yếu tắc X thuộc


Nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X tất cả số phân tử không mang điện nhiều hơn nữa số hạt với điện là 1. địa điểm (chu kỳ, nhóm) của X vào bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học là


Các sắt kẽm kim loại X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Hàng gồm những kim các loại xếp theo chiều tăng đột biến tính khử từ bỏ trái sang buộc phải là:


Nguyên tử của nguyên tố X gồm electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của yếu tố Y cũng có thể có electron nghỉ ngơi mức tích điện 3p và gồm một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X cùng Y gồm số electron hơn hèn nhau là 2. Yếu tố X, Y lần lượt là


Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) cùng R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng nhiều theo sản phẩm tự


Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), si mê (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm những nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử tự trái sang phải là:


X và Y là nhị nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai đội A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton vào nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào dưới đây về X, Y là đúng?


Hai yếu tố X cùng Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc team IIA, Y thuộc team IIIA (ZX + ZY = 51). Tuyên bố nào sau đây đúng?


Công thức phân tử của hợp hóa học khí tạo vày nguyên tố R với hiđro là RH3. Trong oxit mà lại R bao gồm hóa trị tối đa thì oxi chiếm phần 74,07% về khối lượng. Nhân tố R là:


Nguyên tử của yếu tắc X có cấu hình electron phần ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp hóa học khí của thành phần X cùng với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit tối đa là


Phần trăm cân nặng của thành phần R vào hợp hóa học khí cùng với hiđro và trong oxit cao nhất tương ứng là a% cùng b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ luân hồi 3, gồm công thức oxit tối đa là YO3. Thành phần Y tạo với sắt kẽm kim loại M hòa hợp chất tất cả công thức MY, trong số đó M chiếm phần 63,64% về khối lượng. Kim loại M là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.