Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam

     
Tra cứu vãn dữ liệu lịch yeahflashback.comử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu

Bạn đang xem: Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam

* Danh yeahflashback.comách doanh nghiệp do Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần thế giới Việt Nam nắm giữ

Tổng gia yeahflashback.comản 277,200 tỷ (Q2 - 2021)
Dư nợ cho vay vốn 180,971 tỷ (Q2 - 2021)
huy động vốn 168,109 tỷ (Q2 - 2021)
Vốn điều lệ 15,531 tỷ (Q2 - 2021)

Xem thêm: Lgbt, Tình Yêu Đồng Giới Và Những Định Kiến Ở Việt Nam ) Và Những Điều Cần Biết

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 8,009,093,00011,712,190,00016,388,720,00020,753,314,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 1,405,070,0002,742,570,0004,082,257,0005,803,007,000 Tổng chi tiêu 6,352,540,0005,636,303,0008,152,077,00014,048,701,000 lợi tức đầu tư ròng(**) 1,124,279,0002,193,921,0003,266,402,0004,642,334,000
Lãi ròng từ vận động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD nước ngoài hối, vàngLãi thuần từ trên đầu tư, KD chứng khoán
*
Lãi thuần từ hoạt động khác
Xem đầy đủ Tổng gia tài 123,159,117,000139,166,216,000184,531,485,000244,675,677,000 Tiền cho vay vốn 80,749,470,00096,830,709,000130,338,608,000171,056,253,000 Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán 26,565,670,00028,996,033,00028,168,294,00041,371,557,000 Góp vốn và chi tiêu dài hạn 113,947,000114,799,000105,805,00073,628,000 Tiền gởi 85,641,663,000102,077,731,000136,535,922,000177,235,418,000 Vốn và các quỹ 8,787,521,00010,667,645,00013,429,644,00017,973,814,000
(*): bao hàm doanh thu thuần hàng hóa và dịch vụ, doanh thu tài chính và lệch giá khác(**): Trừ LNyeahflashback.comT của cổ đông thiểu yeahflashback.comố (nếu có)
(*) lưu ý: dữ liệu được tổng vừa lòng từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào vị yeahflashback.comử dụng các dữ liệu này.
*