Này người tình nhỏ nếu em là mây

     
Này bạn tình bé dại nếu em là chim thì tôi đem quăng quật chim nuôi vào lồng. Này bạn tình nhỏ ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Đ.K.:Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi! chỉ từ đôi ta trên gắng gian không còn ai, Này fan tình ơi! tôi gọi tín đồ tình ơi! Trọn đời yêu em cánh hoa xinh xuất xắc vời. Này người tình nhỏ dại nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây mang về trồng. Này fan tình nhỏ tuổi ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này tín đồ tình nhỏ nếu em là tranh thì tôi xin để tranh trên đầu giường. Này người tình nhỏ ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này bạn tình nhỏ tuổi nếu em là mây thì tôi không để mây bay lạnh lùng. Này fan tình bé dại ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không? Này bạn tình nhỏ tuổi nếu em là hoa thì tôi xin ngủ mặt hoa xung quanh đồng. Này bạn tình nhỏ ước mơ gì không? Ứớc mơ gì không?

Bạn đang xem: Này người tình nhỏ nếu em là mây


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Có Lẽ Em Đã Quên - Tải Nhạc Hot Có Lẽ Em Mp3 Miễn Phí

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.