Mưa có rơi và nắng có phai

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bạn đang xem: Mưa có rơi và nắng có phai

PĐT: Mưa có rơi và nắng có phaitrên cuộc tình yêu em ngày nàoTa đã yêu và ta đã mơ,mơ trăng sao đưa đến bên người.Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nàomột lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.ĐVH: Mây có bay và em có hayta ngại ngùng yêu em lần đầu.Ta đã say hồn ta ngất ngâymen yêu đương đã thấm cuộc đời.Một lần nào đó bước bên em âm thầmmột lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.PĐT: Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.Bên em.. bên em ta hát khúc mong chờ.ĐVH: Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm sayNgày nào đời cho ta biết... tình là.. đắng cay....PĐT: Mưa đã rơi và nắng đã phaitrên cuộc tình yêu em ngày nàoTa vẫn yêu hồn ta vẫn sayqua bao nhiêu năm tháng ơ thờĐVH: Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.ĐVH: Mây có bay và em có hayta ngại ngùng yêu em lần đầuTa đã say hồn ta ngất ngâymen yêu đương đã thấm cuộc đờiPĐT: Một lần nào đó bước bên em âm thầmmột lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.ĐVH: Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.Bên em.. bên em ta hát khúc mong chờ.PĐT: Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm sayNgày nào đời cho ta biết.... tình là.. đắng cay.......ĐVH: Mưa đã rơi và nắng đã phaitrên cuộc tình ngây thơ ngày nàoTa vẫn yêu hồn ta vẫn sayqua bao nhiêu năm tháng ơ thờPĐT: Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu...Một ngày nào đó.. ta có thôi hết. yêu người...ĐVH: Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu...SC: Một ngày nào đó.. ta có thôi hết.. yêu người....the end

Xem thêm: Phim Cuộc Chiến Giưa Các Vị Thần (Phim 2010), Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần (Phim 2010)

*

pdt: mua co roi va nang co phaitren cuoc tinh yeu em ngay naota da yeu va ta da mo,mo trang sao dua den ben nguoi.mot lan gap go da nhu quen thuo naomot lan gap go nhung tinh da xa xua.dvh: may co bay va em co hayta ngai ngung yeu em lan dau.ta da say hon ta ngat ngaymen yeu duong da tham cuoc doi.mot lan nao do buoc ben em am thammot lan nao do ta van khong noi yeu nguoi.pdt: yeu em ta yeu em nhu yeu tuoi ngay tho.ben em.. ben em ta hat khuc mong cho.dvh: ngay nao nguoi cho ta biet tinh yeu dam sayngay nao doi cho ta biet... tinh la.. dang cay....pdt: mua da roi va nang da phaitren cuoc tinh yeu em ngay naota van yeu hon ta van sayqua bao nhieu nam thang o thodvh: mot ngay nao do toc xanh xua bac mau.mot ngay nao do ta co thoi het yeu nguoi.dvh: may co bay va em co hayta ngai ngung yeu em lan dauta da say hon ta ngat ngaymen yeu duong da tham cuoc doipdt: mot lan nao do buoc ben em am thammot lan nao do ta van khong noi yeu nguoi.dvh: yeu em ta yeu em nhu yeu tuoi ngay tho.ben em.. ben em ta hat khuc mong cho.pdt: ngay nao nguoi cho ta biet tinh yeu dam sayngay nao doi cho ta biet.... tinh la.. dang cay.......dvh: mua da roi va nang da phaitren cuoc tinh ngay tho ngay naota van yeu hon ta van sayqua bao nhieu nam thang o thopdt: mot ngay nao do toc xanh xua bac mau...mot ngay nao do.. ta co thoi het. yeu nguoi...dvh: mot ngay nao do toc xanh xua bac mau...sc: mot ngay nao do.. ta co thoi het.. yeu nguoi....the end