Star

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Bạn đang xem: Star

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Chiều dài chiếm 3 phần , rộng 2 phần

Tổng số phần bằng nhau:

3+2=5 (phần)

Chiều dài bằng:

70:5x3=42(m)

Đáp số: 42 m


*

Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng , Tính chiều dài hình chữ nhật

Chiều dài chiếm 3 phần , rộng 2 phần

Tổng số phần bằng nhau:

3+2=5 (phần)

Chiều dài bằng:

70:5x3=42(m)

Đáp số: 42 m

nhé !


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3 lần chiều rộng.nếu bớt chiều rộng đi 23m và chiều dài đi 102m thì được một hình chữ nhật mới có chu vi là 110m và chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu


mày đừng so sánh tao với nó\n_vì nó là chó còn tao là người\n_Mày đừng bật cười khi nghe điều đó\n_vì cả mày và nó đều chó như nhau


Một hình chữ nhật có chiều rộng là 24 cm . chiều dài gấp rưỡi chiều rộng . Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó


Đổi gấp rưỡi =\(\frac{3}{2}\)lần

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 x\(\frac{3}{2}=36\)( cm )

Chu vi hình chữ nhật là:

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

36 x 24 = 864 ( cm2)

Đ/S: Chu vi: 120 cm

Diện tích: 864 cm2


chieu dai la

24x2=48

chu vi hcn la

(48+24) x2= tu tinh nhe

dien h hcn la

48x24= tu tinh nhe

Dap so chu vi cm

dien h cm2

chuc p hoc gioi


Xem thêm: Đồ Bộ Đẹp - 404 Không Tìm Thấy Trang

Tính diện tíchcủa một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chu vi hình chữ nhật là 60 cm


tính kích thước 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông có cạnh 15 cm


Chu vi hình vuông là :

15 x 4 = 60 (cm)

Gấp rưỡi = 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

30 : (3+2) x3 = 18 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

18 : 3/2 = 12 (cm)

Đáp số : Chiều dài : 18 cm

Chiều rộng : 12 cm

Câu hỏi của Yully Angel - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Chu vi hình vuông là :

15 x 4 = 60 (cm)

Gấp rưỡi = 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là :

30 : (3+2) x3 = 18 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

18 : 3/2 = 12 (cm)

Đáp số : Chiều dài : 18 cm

Chiều rộng : 12 cm


Một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng 2,36m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó???


gấp rưỡi là gấp 1,5 =\(\frac{3}{2}\)

Hiệu số phần bằng nhau :

3 - 2 = 1 phần

Chiềnrộng :

2,36 x 2 = 4,72 m

Chiều dài :

2,36 x 3 = 7,08 m

Chu vi :

(4,72 + 7,08) x 2 = 23,6 m

Diện tích :

4,72 x 7,08 = 33,4176 m2


Giải

Đổi : gấp rưỡi = 1,5 =\(\frac{3}{2}\)

Ta có sơ đồ sau : Chiều dài:|----------|----------|----------|

Chiều rộng :|----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

2,36 :1 x 3 = 7,08 ( m )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

2,36 : 1 x 2 = 4,72 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,08 + 4,72 ) x 2 = 23,6 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,08 x 4,72 = 33,4176 ( m2)

Đáp số : Chu vi : 23,6 m

Diện tích : 33,4176 m2


một hình chữ nhật có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng 2,36 m . Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó


Gấp rưỡi = 3/2

Hiệu số phần bằng nhau :

3 - 2 = 1 ( phần )

Vậy giá trị 1 phần là 2,36 m

Chiều rộng hình chữ nhật :

2,36 x 2 = 4,72 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật :

2,36 x 3 = 7,08 ( m )

Chu vi hình chữ nhật :

( 7,08 + 4,72 ) x 2 = 23,6 ( m )

Diện tích :

7,08 x 4,72 = 33,4176 ( m2)


Ta coi chiều dài là 3 phần bằng nhau thì chiều rộng là 2 phần như thế

Chiều rộng hình chữ nhật là :

2,36 : ( 3 -2 ) x 2 =4,72 (m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

2,36 + 4,72 =7,08 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,08+ 4,72 ) x 2 =23,6 (m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,08 x 4 ,72 =33,4176 (m 2 )

Đáp số : Chu vi :23,6 m

Diện tích :33,4176 m2

chắc 100%

tk nha


Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 0,5 lần chiều dài. Nếu kéo chiều dài thêm 1,5 m và chiều rộng thêm 2m thì được 1 hình chữ nhật mới có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật ban đầu.


Theo để bài ta có:

CDx0,5=CR

CD=CRx2

Ta lại có:

CD+1,5=3/2x(CR+2)

CD+1,5=3/2xCR+3

CD=3/2xCR+1,5

ThayCD=3/2xCR+1,5 vàoCD=CRx2, ta có:

3/2xCR+1,5=CRx2

1/2CR+1,5=CR

=>1,5=1/2CR

=>CR=1,5x2=3

=>CD=3x2=6

=>Chu vi hcn ban đầu là:

(3+6)x2=18(m)

Diệntích hcn ban đầu là:

3x6=18(m2)


Gấp rưỡi là gấp 3/2

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

68 : 2 = 34 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

34 : (3+2) x 2 = 13,6 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

34 - 13,6 = 20,4 (m)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

13,6 x 20,4 = 277,44 (m2)

Đáp số: 277,44 m2


chiều dài gấp rưỡi chiều rộng có nghĩa là chiều dài 3 phần chiều rộng 2 phần

tổng của chiều dài và chiều rộng là 68/2=34

tổng số phần bằng nhau là 3+2=5 phần

Chiều rộng của hình chữ nhật là34/5x2=13,6m

Chiều dài của hình chữ nhật là 34/5x3=20,4

Diện tích của hình chữ nhật là 277,44


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên