Star

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên

Bạn đang xem: Star

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

Chiều dài chiếm phần 3 phần , rộng 2 phần

Tổng số phần bằng nhau:

3+2=5 (phần)

Chiều dài bằng:

70:5x3=42(m)

Đáp số: 42 m


*

Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, Chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng lớn , Tính chiều lâu năm hình chữ nhật

Chiều dài chiếm 3 phần , rộng lớn 2 phần

Tổng số phần bằng nhau:

3+2=5 (phần)

Chiều dài bằng:

70:5x3=42(m)

Đáp số: 42 m

nhé !


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

một hình chữ nhật gồm chiều dài bằng 3 lần chiều rộng.nếu giảm chiều rộng đi 23m với chiều dài đi 102m thì được một hình chữ nhật mới bao gồm chu vi là 110m cùng chiều dài gấp rưỡi chiều rộng lớn . Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu


mày đừng so sánh tao cùng với nó _vì nó là chó còn tao là người _Mày đừng nhảy cười mặc nghe điều đó _vì cả mày cùng nó số đông chó như nhau


Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 24 centimet . Chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng lớn . Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó


Đổi cấp rưỡi =(frac32)lần

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

24 x(frac32=36)( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là:

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là:

36 x 24 = 864 ( cm2)

Đ/S: Chu vi: 120 cm

diện tích: 864 cm2


chieu dai la

24x2=48

chu vi hcn la

(48+24) x2= tu tinh nhe

dien h hcn la

48x24= tu tinh nhe

Dap so chu vi cm

dien h cm2

chuc p hoc gioi


Xem thêm: Đồ Bộ Đẹp - 404 Không Tìm Thấy Trang

Tính diện tíchcủa một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng và chu vi hình chữ nhật là 60 cm


tính kích thước 1 hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng cùng chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình vuông vắn có cạnh 15 cm


Chu vi hình vuông là :

15 x 4 = 60 (cm)

Gấp rưỡi = 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

30 : (3+2) x3 = 18 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

18 : 3/2 = 12 (cm)

Đáp số : Chiều nhiều năm : 18 cm

Chiều rộng : 12 cm

Câu hỏi của Yully Angel - Toán lớp 5 - học tập toán với OnlineMath

Chu vi hình vuông vắn là :

15 x 4 = 60 (cm)

Gấp rưỡi = 3/2

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

30 : (3+2) x3 = 18 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

18 : 3/2 = 12 (cm)

Đáp số : Chiều lâu năm : 18 cm

Chiều rộng lớn : 12 cm


Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng cùng chiều dài hơn chiều rộng 2,36m. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật đó???


gấp rưỡi là cấp 1,5 =(frac32)

Hiệu số phần đều bằng nhau :

3 - 2 = 1 phần

Chiềnrộng :

2,36 x 2 = 4,72 m

Chiều dài :

2,36 x 3 = 7,08 m

Chu vi :

(4,72 + 7,08) x 2 = 23,6 m

Diện tích :

4,72 x 7,08 = 33,4176 m2


Giải

Đổi : gấp rưỡi = 1,5 =(frac32)

Ta tất cả sơ trang bị sau : Chiều dài:|----------|----------|----------|

Chiều rộng lớn :|----------|----------|

Hiệu số phần đều nhau là :

3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật chính là :

2,36 :1 x 3 = 7,08 ( m )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

2,36 : 1 x 2 = 4,72 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,08 + 4,72 ) x 2 = 23,6 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,08 x 4,72 = 33,4176 ( m2)

Đáp số : Chu vi : 23,6 m

diện tích s : 33,4176 m2


một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng cùng chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 2,36 m . Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó


Gấp rưỡi = 3/2

Hiệu số phần đều bằng nhau :

3 - 2 = 1 ( phần )

Vậy giá bán trị một phần là 2,36 m

Chiều rộng lớn hình chữ nhật :

2,36 x 2 = 4,72 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật :

2,36 x 3 = 7,08 ( m )

Chu vi hình chữ nhật :

( 7,08 + 4,72 ) x 2 = 23,6 ( m )

Diện tích :

7,08 x 4,72 = 33,4176 ( m2)


Ta coi chiều dài là 3 phần bằng nhau thì chiều rộng là 2 phần như thế

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

2,36 : ( 3 -2 ) x 2 =4,72 (m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

2,36 + 4,72 =7,08 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,08+ 4,72 ) x 2 =23,6 (m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,08 x 4 ,72 =33,4176 (m 2 )

Đáp số : Chu vi :23,6 m

diện tích s :33,4176 m2

chắc 100%

tk nha


Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 0,5 lần chiều dài. Giả dụ kéo chiều nhiều năm thêm 1,5 m cùng chiều rộng thêm 2m thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chu vi, diện tích s của hình chữ nhật ban đầu.


Theo để bài bác ta có:

CDx0,5=CR

CD=CRx2

Ta lại có:

CD+1,5=3/2x(CR+2)

CD+1,5=3/2xCR+3

CD=3/2xCR+1,5

ThayCD=3/2xCR+1,5 vàoCD=CRx2, ta có:

3/2xCR+1,5=CRx2

1/2CR+1,5=CR

=>1,5=1/2CR

=>CR=1,5x2=3

=>CD=3x2=6

=>Chu vi hcn lúc đầu là:

(3+6)x2=18(m)

Diệntích hcn ban đầu là:

3x6=18(m2)


Gấp rưỡi là gấp 3/2

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

68 : 2 = 34 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật kia là:

34 : (3+2) x 2 = 13,6 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật kia là:

34 - 13,6 = 20,4 (m)

Diện tích của hình chữ nhật kia là:

13,6 x 20,4 = 277,44 (m2)

Đáp số: 277,44 m2


chiều dài gấp rưỡi chiều rộng có nghĩa là chiều nhiều năm 3 phần chiều rộng lớn 2 phần

tổng của chiều dài và chiều rộng lớn là 68/2=34

tổng số phần bằng nhau là 3+2=5 phần

Chiều rộng của hình chữ nhật là34/5x2=13,6m

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 34/5x3=20,4

Diện tích của hình chữ nhật là 277,44


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên