Mệnh đề if loại 1

     

Như chúng ta đã biết, có 4 các loại câu điều kiện cơ bạn dạng trong tiếng anh. Bài viết này vẫn đề cập chi tiết hơn về kiểu cách dùng câu đk loại 1 tương tự như ví dụ và bài tập nhiều loại câu này, để các chúng ta cũng có thể hiểu rõ rộng nhé.

Bạn đang xem: Mệnh đề if loại 1


Cách cần sử dụng câu đk loại 1

*
Công thức câu điều kiện loại 1

Dạng câu đk loại 1

Trong câu đk loại 1, mệnh đề ‘if’ là thì hiện tại đơn và mệnh đề đó là thì tương lai đối kháng với will (hoặc can, may).

Mệnh đề IfMệnh đề chính
If + S + am/is/are + O,

If I am hungry, 

Nếu tôi đói,

S + will (not) + O

I will buy something to lớn eat.

Tôi sẽ mua nào đó để ăn.

If + S + V/Vs (es) + O,

If it rains, 

Nếu trời mưa,

S + will (not) + O

you may get wet.

Xem thêm: Phim Liên Thành Quyết Thuyết Minh, Phim Liên Thành Quyết

bạn có thể bị ướt.

Chức năng câu đk loại 1

Chúng ta áp dụng câu điều kiện loại 1 lúc muốn diễn đạt một sự việc có khả năng xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Câu đk loại 1 cũng hay được thực hiện trong cấu trúc unless, as long as, as soon as or in case rứa cho if.

Ví dụ câu đk loại 1

Dưới đấy là một số ví dụ khiến cho bạn hiểu rõ hơn về câu đk loại 1:

If it doesn’t rain tomorrow, we’ll go lớn the zoo. (Nếu sau này trời không mưa, bọn họ sẽ đến sở thú.)If you get a high score, I will give you a present. (Nếu con ăn điểm cao, bà bầu sẽ tặng còn một món quà.)If I have time, I’ll finish that test. (Nếu tôi bao gồm thời gian, tôi sẽ xong xuôi bài khám nghiệm đó)

Ví dụ của các cấu tạo unless (trừ khi), as long as (miễn là), as soon as (ngay khi) or in case (phòng khi).

I’ll leave as soon as the babysitter arrives. (Tôi sẽ rời đi ngay trong lúc người duy trì trẻ đến.)I don’t want khổng lồ stay in Hanoi unless I get a better job. (Tôi không thích ở lại hà thành trừ lúc kiếm được quá trình tốt hơn.)I’ll give you more money in case you need to lớn buy something. (Tôi sẽ đưa thêm tiền cho chính mình phòng khi chúng ta cần mua thứ gì đó.)You can go lớn the party, as long as you finish your homework. (Con rất có thể đi dự tiệc, miễn sao con dứt bài tập về nhà.)

Bài tập câu điều kiện loại 1

*
Bài tập và câu trả lời câu điều kiện loại 1

Chia thì đúng của những câu đk loại một bên dưới:

If she (invite) me lớn her party, I (go).If it (rain), we (cancel) the picnic.If I (get) a promotion, I (buy) a house.If she (be late), we (go) without her.If you (ask) more politely, I (give) you a hotdog.If she (achieve) the first prize, her parents (be) happy.If he (get) special medical care, he (survive)If the drought (continue), plants and animals (perish) soon.If we (take) the bus, we (not arrive) in time.If you (have) a temperature, you (see) the doctor.

Đáp án câu điều kiện loại 1

invites/will gorains/ will cancelget/ will buyis late/ will goask/ will giveachieves/ will begets/ will survivecontinues/ will perishtake/ won’t arrivehave/ will see