Mẫu giấy báo có của ngân hàng bidv

     

Đối tượng chi tiền. Giả dụ giấy báo nợ có tương quan đến thanh toán giao dịch công nợ thì mã khách vẫn là mã nhà cung cấp, nhân viên cấp dưới hoặc khách hàng hàng. Khi đó, khoản đưa ra này sẽ tiến hành ghi vào những sổ cụ thể công nợ của mã đối tượng người sử dụng công nợ. Trong số những trường hợp bỏ ra thẳng như mua sắm chọn lựa hóa dịch vụ trả tiền ngay, mã khách chỉ nên thông tin tìm hiểu thêm hoặc hoàn toàn có thể được dùng cho các bảng kê hội chứng từ thuế GTGT sau này. Mã khách hàng được chọn nhập từ danh mục khách hàng, đơn vị cung cấp.

Bạn đang xem: Mẫu giấy báo có của ngân hàng bidv

Địa chỉ/Người dìm tiền

Thông tin xem thêm trong giấy báo nợ.Địa chỉ/Người thừa nhận tiền được trả về auto theo mã khách đã lựa chọn ở trên ví như mã khách có khai báo trường “Đối tác” và rất có thể nhập lại.

Lý do

Nhập nguyên nhân chi

Loại phiếu chi
*
Loại phiếu chiTài khoản có

Tài khoản ghi có, thông thường là thông tin tài khoản tiền gửi. Tài khoản được chọn từ hạng mục tài khoản.

Xem thêm: Phim 300 Chiến Binh Phần 2, Phim 300 Chiến Binh: Đế Chế Trỗi Dậy

Ngày lập / Ngày hạch toán

Thông tin về số giấy báo nợ, số giấy báo nợ được chương trình tự động hóa đánh tăng thêm 1 khi nhập triệu chứng từ mới nhưng người sử dụng được sửa lại.Ngày lập giấy báo nợ chỉ để tìm hiểu thêm chứ không cần sử dụng trong tính toán. Khi giám sát thì công tác sẽ cần sử dụng ngày hạch toán. Ngày hạch toán phải to hơn ngày đã khóa sổ.

Tài khoản nợ

Mã số của thông tin tài khoản ghi nợ vào định khoản nghiệp vụ phát sinh. Tài số tiền nợ được lựa chọn trong danh mục tài khoản.

Diễn giải

Diễn giải về văn bản phát sinh. Loại diễn giải này sẽ được chuyển vào sổ chiếc làm ghi chú chứng từ.


*
Phiếu ủy nhiệm chi

*
Uỷ nhiệm chi ngân hàng ACB

*
Uỷ nhiệm chi bank Agribank

*
Uỷ nhiệm chi bank BIDV

*
Uỷ nhiệm chi bank Techcombank

*