Long phi bất bại (bản đẹp) chap 45

     
Chú ý: Đổi tên miền tự yeahflashback.com qua yeahflashback.comTop.Com. Nhấn vào đó để lấy lại danh sách theo dõi Tại Đây

Bạn đang xem: Long phi bất bại (bản đẹp) chap 45

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*


Nét vẽ Lúc nên hài là ra hài, bắt buộc bi là ra bi, ngầu là khôn xiết ngầu..mạch truyện lành mạch thu hút và lại nhân văn uống, nhân vật bao gồm thần thái khí chất riêng rẽ không ai lẫn cùng với ai. Một bộ truyện đỉnh của đỉnh, rất rất đáng xem

Xem thêm: Xem Phim Bạn Trọ Season 2 )


vc Khu Nguy vào Gosu khiếp dzi vc , điềm tĩnh và bá đạo mà lại hồi tthấp nerf cứ đọng nlỗi bị hiệu ứng sệt bt là lúc đi cùng Long Phi thì tấu hài gần như khi đến dịp già còn dc buff cơ mà vẫn ko không còn dc dòng cảm giác. Khổ thân từ tthấp mang đến già , anh Phi vẫn dell tha
Manzu Truyện này không hề up linc tinch đâu, tự lần phát hành đầu tiên vày công ty xuất bạn dạng Kyên Đồng xuất bạn dạng nó đã tất cả mạch truyện không tuân theo trang bị từ gì rồi.
Noo Up chap nhầm phần 1 cùng với phần 2 không còn cả. Cố phát âm đến chap 83 lại nhầm. Xem lại trang khác thì đúng là thấy nhầm thiệt
Cmùi hương 156Chương thơm 155Cmùi hương 154Chương 153Chương thơm 152Chương 151Chương thơm 150Cmùi hương 149Cmùi hương 148Chương thơm 147Chương thơm 146Chương 145Chương 144Cmùi hương 143Chương thơm 142Cmùi hương 141Chương thơm 140Cmùi hương 139Chương 138Cmùi hương 137Chương thơm 136Cmùi hương 135Chương 134Chương thơm 133Cmùi hương 132Cmùi hương 131Chương thơm 130Cmùi hương 129Chương 128Chương 127Chương thơm 126Cmùi hương 125Cmùi hương 124Chương 123Chương thơm 122Cmùi hương 121Cmùi hương 120Chương 119Chương 118Cmùi hương 117Chương thơm 116Chương thơm 115Chương 114Cmùi hương 113Chương 112Chương 111Cmùi hương 110Chương 109Chương thơm 108Chương thơm 107Chương thơm 106Cmùi hương 105Cmùi hương 104Chương 103Chương thơm 102Chương thơm 101Cmùi hương 100Chương 99Chương thơm 98Chương 97Cmùi hương 96Chương thơm 95Chương thơm 94Chương thơm 93Chương thơm 92Cmùi hương 91Chương thơm 90Chương 89Chương thơm 88Cmùi hương 87Chương thơm 86Chương 85Chương 84Chương thơm 83Chương 82Cmùi hương 81Cmùi hương 80Chương thơm 79Chương thơm 78Chương 77Cmùi hương 76Chương thơm 75Chương 74Cmùi hương 73Cmùi hương 72Cmùi hương 71Chương thơm 70Cmùi hương 69Chương thơm 68Chương thơm 67Chương thơm 66Chương thơm 65Cmùi hương 64Chương thơm 63Chương 62Chương 61Cmùi hương 60Chương 59Chương 58Cmùi hương 57Chương 56Chương 55Chương 54Chương thơm 53Chương 52Cmùi hương 51Chương thơm 50Chương thơm 49Chương thơm 48Cmùi hương 47Cmùi hương 46Cmùi hương 45Chương 44Chương thơm 43Chương 42Chương thơm 41Cmùi hương 40Cmùi hương 39Chương thơm 38Cmùi hương 37Cmùi hương 36Cmùi hương 35Cmùi hương 34Cmùi hương 33Chương thơm 32Cmùi hương 31Cmùi hương 30Chương 29Chương thơm 28Cmùi hương 27Cmùi hương 26Chương 25Chương thơm 24Chương thơm 23Cmùi hương 22Chương 21Chương 20Chương 19Chương thơm 18Chương thơm 17Cmùi hương 16Chương thơm 15Chương 14Chương 13Chương 12Chương thơm 11Cmùi hương 10Chương 9Chương thơm 8Chương 7Chương thơm 6Chương 5Cmùi hương 4Chương thơm 3Chương 2Chương thơm 1