Hướng dẫn cài đặt mysql

     

Trong gợi ý này, các bạn sẽ tìm hiểu từng bước cách cài đặt MySQL trên căn nguyên Windows, Linux và macOS.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt mysql

Sau phần hướng dẫn, bạn sẽ có một máy chủ MySQL và các công chũm của nó được tùy chỉnh thiết lập và điều khiển xe trên hệ thống của khách hàng để học với thực hành.

Cài đặt MySQL trên Windows

Tải xuống MySQL Installer

Nếu bạn có nhu cầu cài để MySQL trên môi trường Windows, sử dụng trình cài đặt MySQL là cách tiện lợi nhất. Trình thiết đặt MySQL cung cấp cho mình một trình lí giải dễ áp dụng giúp bạn setup MySQL với những thành phần sau:

Máy nhà MySQL.Tất cả những kết nối gồm sẵn.MySQL Workbench với các mô hình dữ liệu mẫu.MySQL Notifier.Công nắm cho Excel và Microsoft Visual Studio.Cơ sở dữ liệu mẫu MySQL.Tài liệu MySQL.

Để thiết lập xuống trình thiết đặt MySQL, hãy truy vấn liên kết sau. Có hai tệp trình thiết lập đặt:

Nếu các bạn đang kết nối internet trong khi thiết lập MySQL, bạn cũng có thể chọn phiên phiên bản cài để trực tuyến mysql-installer-web-community-.exe.Trong ngôi trường hợp bạn muốn cài đặt MySQL nước ngoài tuyến, bạn cũng có thể tải xuống tập tin mysql-installer-community-.exe .

Cài đặt MySQL trải qua MySQL Installer

Để thiết đặt MySQL bằng trình thiết lập MySQL, hãy nhấp lưu ban vào tập tin MySQL Installer và làm cho theo các bước bên dưới:

*

Cài để MySQL bước 1: Windows cấu hình MySQL Installer

*

Cài để MySQL cách 2 - screen chào mừng: screen chào mừng cung cấp một số tùy chọn. Chọn tùy lựa chọn đầu tiên: Install MySQL Products

*

Cài đặt MySQL cách 3 - sở hữu xuống các sản phẩm MySQL new nhất: MySQL Installer soát sổ và cài đặt xuống các thành phầm MySQL new nhất bao gồm máy nhà MySQL, MySQL Workbench, v.v.

*

Cài đặt MySQL cách 4: Nhấp vào nút Next để tiếp tục

*

Cài để MySQL bước 5 - chọn kiểu thiết lập: có một số trong những kiểu thiết lập. Lựa chọn tùy chọn Full để thiết đặt tất cả các thành phầm và bản lĩnh của MySQL.

*

Cài để MySQL bước 6 - kiểm soát yêu cầu

*

Cài đặt MySQL cách 7.1 - quá trình cài đặt: MySQL Installer download xuống toàn bộ các sản phẩm đã chọn. đã mất một lúc, tùy thuộc vào sản phẩm bạn đã lựa chọn và vận tốc kết nối mạng internet của bạn.

*

Cài để MySQL bước 7.2 - các bước cài đặt: Đang cài đặt các thành phầm MySQL xuống.

*

Cài đặt MySQL bước 7.3 - quy trình cài đặt: trả tất quy trình tải xuống. Nhấp vào nút Next để tiếp tục…

*

Cài để MySQL cách 8.1 - Tổng quan lại về cấu hình. Nhấp vào nút Next để cấu hình Máy công ty cơ sở dữ liệu MySQL

*

Cài để MySQL cách 8.2 - thông số kỹ thuật máy công ty MySQL: chọn loại thông số kỹ thuật và cổng MySQL (theo khoác định là 3006) và nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài đặt MySQL bước 8.3 - thông số kỹ thuật máy chủ MySQL: lựa chọn mật khẩu cho tài khoản root.

Lưu ý: cài xuống mật khẩu với giữ nó an toàn nếu chúng ta đang cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ production.

Nếu bạn muốn thêm một người tiêu dùng MySQL, bạn có thể thực hiện tại ở cách này.

*

Cài đặt MySQL bước 8.4 - cấu hình máy nhà MySQL: Chọn cụ thể dịch vụ Windows bao hàm Tên thương mại & dịch vụ Windows và các loại tài khoản, sau đó nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài đặt MySQL bước 8.5 - cấu hình máy nhà MySQL - Đang tiến hành: Trình thiết lập MySQL đang thông số kỹ thuật máy công ty cơ sở dữ liệu MySQL. Chờ cho đến khi nó được hoàn tất và nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài để MySQL bước 8.6 - thông số kỹ thuật máy chủ MySQL hoàn tất. Nhấp vào nút Next để tiếp tục.

*

Cài đặt MySQL cách 8.7 - Tổng quan về cấu hình: MySQL Installer cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu và quy mô mẫu.

*

Cài đặt MySQL bước 9 - thiết lập hoàn tất: Nhấp vào nút Finish để đóng trình hướng dẫn setup và khởi chạy MySQL Workbench.

Cài đặt MySQL bên trên CentOS 7

Để setup MySQL 8 bên trên CentOS 7, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1. Tùy chỉnh thiết lập kho lưu trữ Yum

Thực thi lệnh sau để nhảy kho lưu trữ MySQL yum bên trên CentOS:

rpm -Uvh https://repo.mysql.com/mysql80-community-release-el7-3.noarch.rpm

Bước 2. Setup MySQL 8 Community Server

Vì kho lưu trữ MySQL yum có nhiều thông số kỹ thuật kho tàng trữ cho các phiên phiên bản MySQL, bạn cần phải tắt toàn bộ các kho tàng trữ trong tập tin MySQL repository:

sed -i "s/enabled=1/enabled=0/" /etc/yum.repos.d/mysql-community.repoVà triển khai lệnh sau để thiết đặt MySQL 8:

yum --enablerepo=mysql80-community install mysql-community-server

Bước 3. Khởi động dịch vụ thương mại MySQL

Sử dụng lệnh này để bước đầu dịch vụ mysql:

service mysqld start

Bước 4. Hiển thị mật khẩu mặc định cho người dùng root

Khi bạn thiết đặt MySQL 8.0, tài khoản người dùng root được cấp một mật khẩu tạm bợ thời. Để hiển thị password của tài khoản người tiêu dùng root, bạn áp dụng lệnh sau:

grep "A temporary password" /var/log/mysqld.logĐây là kết quả:

A temporary password is generated for root
localhost: hjkygMukj5+t783Lưu ý rằng mật khẩu tạm thời của các bạn sẽ khác. Các bạn sẽ cần password này để biến hóa mật khẩu của tài khoản root.

Bước 5. Thiết đặt bảo mật MySQL

Thực thi lệnh mysql_secure_installation nhằm bảo mật sever MySQL:

mysql_secure_installationNó sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu bây giờ của tài khoản gốc:

Enter password for user root:Nhập mật khẩu trong thời điểm tạm thời ở trên với nhấn Enter. Thông báo sau đang hiển thị:

The existing password for the user tài khoản root has expired. Please phối a new password.New password:Re-enter new password:Bạn sẽ yêu cầu nhập mật khẩu bắt đầu cho tài khoảnroot hai lần. Nó vẫn nhắc nhở một vài câu hỏi, chúng ta nên nhập yes (y):

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yDisallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yRemove kiểm tra database và access khổng lồ it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yReload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Bước 6. Khởi hễ lại với kích hoạt dịch vụ thương mại MySQL

Sử dụng lệnh sau để khởi đụng lại dịch vụ thương mại mysql:

service mysqld restartChạy lệnh sau để tự động khởi động dịch vụ thương mại MySQL lúc khởi động hệ thống:

chkconfig mysqld on

Bước 7. Liên kết với MySQL

Sử dụng lệnh này để liên kết với sever MySQL:

mysql -u root -pNó sẽ nhắc chúng ta nhập password của người tiêu dùng root. Các bạn gõ mật khẩu cùng nhấn Enter:

Nó vẫn hiển thị lệnh mysql:

mysql>Sử dụng lệnh SHOW DATABASES nhằm hiển thị tất cả cơ sở dữ liệu trong sever hiện tại:

mysql> show databases;Đây là kết quả:

+--------------------+| Database |+--------------------+| information_schema || mysql || performance_schema || sys |+--------------------+4 rows in phối (0.05 sec)

Cài để MySQL trên Ubuntu

Bước 1. Update package

Thực thi lệnh sau để cập nhật package toàn cục với những chuyển đổi mới độc nhất được triển khai trong kho lưu lại trữ:

sudo apt update

Bước 2. Tăng cấp gói

Thực thi lệnh sau để upgrade hệ thống:

sudo apt upgrade

Bước 3. Cấu hình MySQLPPA

MySQL hỗ trợ kho tàng trữ APT để cài đặt máy nhà và nguyên tắc MySQL. Bạn phải thêm kho tàng trữ MySQL này vào danh sách nguồn gói của hệ thống.

Đầu tiên, cài đặt xuống gói kho lưu trữ bằng lệnh wget:

wget -c https://repo.mysql.com//mysql-apt-config_0.8.13-1_all.debSau đó, setup gói kho tàng trữ MySQL bởi lệnh dpkg sau:

sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.13-1_all.deb

Bước 4. Thiết lập MySQL

Thực thi lệnh sau để bước đầu cài đặt MySQL:

sudo apt-get install mysql-serverNó đã nhắc nhập password của thông tin tài khoản root. Nhập mật khẩu an toàn và tiếp tục.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Tp Link, Cách Cài Đặt Wifi Tp

Bước 5. Setup bảo mật cho máy chủ MySQL

Thực thi lệnh sau để cấu hình bảo mật cho sever MySQL:

sudo mysql_secure_installationNó đang nhắc bạn một trong những tùy chọn bảo mật mà bạn hãy chọn để bảo vệ máy chủ MySQL:

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yDisallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yRemove thử nghiệm database & access to lớn it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : yReload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Bước 6. Thống trị MySQL Server thông qua systemd

Thông thường, dịch vụ thương mại MySQL được auto khởi động sau khi gói được cấu hình. Để bình chọn xem máy chủ MySQL bao gồm đang hoạt động hay không, bạn sử dụng lệnh sau:

sudo systemctl status mysqlNếu bạn thấy rằng sever MySQL không auto khởi động, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để khởi cồn nó:

sudo systemctl status mysqlVà chạy lệnh sau để dịch vụ thương mại MySQL tự động khởi hễ khi khởi động hệ thống:

sudo systemctl enable mysql

Bước 7. Kết nối với sever MySQL

Để liên kết với sever MySQL, hãy áp dụng lệnh sau:

sudo mysql -u root -pNó vẫn nhắc nhập mật khẩu của thông tin tài khoản root. Các bạn nhập mật khẩu với nhấn Enter, lệnh sau sẽ hiển thị nếu như mật khẩu đúng theo lệ:

mysql>Sử dụng lệnh SHOW DATABASES để hiển thị tất cả cơ sở tài liệu trong sever hiện tại:

mysql> show databases;Đây là kết quả:

+--------------------+| Database |+--------------------+| information_schema || mysql || performance_schema || sys |+--------------------+4 rows in mix (0.05 sec)

Cài đặt MySQL trên macOS

Tải tập tin thiết đặt MySQL đến macOS

Đầu tiên, các bạn cần phải đi đến địa chỉ cửa hàng https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ để download tập tin thiết đặt của MySQL dành riêng cho macOS:

*

Có nhiều lựa lựa chọn khác nhau, nhưng chúng ta nên chọn tập tin .dmg để setup vì nó bao gồm giao diện, sẽ thuận tiện hơn.

Cài đặt MySQL bên trên macOS thông qua tập tin DMG

Kho tàng trữ DMG mang lại MySQL chứa trình hướng dẫn setup thân thiện. Để setup MySQL, hãy thực hiện công việc sau:

Bước 1: Bấm đúp vào tập tin DMG vừa cài về nhằm mở nó.

Bước 2: Bấm lưu ban vào trình thiết đặt PKG.

Bước 3: Trình download đặt thuở đầu cho chúng ta biết nó đang kiểm tra những điều khiếu nại tiên quyết. Bấm vào Continue để bắt đầu.

Bước 5: gật đầu đồng ý giấy phép của phần mềm, sẽ là Giấy phép chỗ đông người GNU, hoặc GPL. MySQL là phần mềm mã mối cung cấp mở. Click chuột Continue để tiếp tục.

Bước 6: Theo mang định, ổ cứng chính của máy Mac là nơi mua xuống. Chúng ta có thể thay đổi địa chỉ để thiết lập MySQL.

Bước 7: Nhập mật khẩu của doanh nghiệp và nhấp Install Software.

Bước 8: chờ trong khi các tập tin sao chép vào máy Mac của bạn.

*

Bước 9: trong màn hình thông số kỹ thuật máy chủ MySQL, nhấp vào Use Strong Password Encryption. bấm chuột nút Next để tiếp tục.

Bước 10: bạn được kể nhập mật khẩu đăng nhập cho thông tin tài khoản root của MySQL. Người tiêu dùng root là superuser của MySQL. Bấm vào Finish khi chúng ta hoàn thành.

Màn hình sau cùng hiển thị tóm tắt và những liên kết. Quá trình thiết đặt hoàn tất.

Cách chạy MySQL trên macOS

Theo thói quen của người tiêu dùng để chạy MySQL sau khi thiết lập có thể là mở thực đơn Ứng dụng, tuy vậy MySQL là 1 ứng dụng đồ vật chủ, bởi vậy các bạn sẽ không kiếm tìm thấy nó làm việc đó.

Bước 1: bấm vào logo Apple ở góc cạnh trên cùng phía trái của màn hình hiển thị và nhấp vào System Preferences.

Bước 2: bấm vào MySQL nhằm khởi chạy nó.

Bước 3: từ đây, chúng ta cũng có thể làm nhiều câu hỏi khác nhau:

Nhấn vào nút Khởi động sever MySQL để ban đầu và dừng trang bị chủ.Cấu hình sever chạy auto khi khởi đụng hay không.Nhấp con chuột Khởi chế tạo ra cơ sở dữ liệu đến cấu hình lại cơ sở tài liệu mặc định.Gỡ cài đặt MySQL.

Bước 4: bấm vào Configuration để đặt những tùy lựa chọn nâng cao, bao gồm thư mục dữ liệu, địa điểm của tập tin nhật ký lỗi hoặc tập tin thông số kỹ thuật tùy chỉnh, nếu bạn có. Nhấn vào Đăng Nhập sau thời điểm thực hiện ngẫu nhiên thay thay đổi nào.

Như vậy là các bạn đã hoàn tất thiết đặt và thông số kỹ thuật MySQL bên trên macOS.

Máy chủ cơ sở tài liệu MySQL chạy trên port 3306 theo mang định. Nếu khách hàng định kết nối với các đại lý dữ liệu xuất phát điểm từ một máy khác, bạn cần phải cấu hình tường lửa để mở port 3306 này.

Trong khuyên bảo này, bạn đã học bí quyết từng bước cài đặt MySQL trên nền tảng gốc rễ Windows, Linux và macOS.