Mp3 khai thị 5

     
l>Welcome to lớn www.yeahflashback.com

*
WELCOME khổng lồ TRANG PHÁP ÂM * WWW.yeahflashback.com
* Hân Hoan xin chào Đón hồ hết Vị Phật tương lai * triển khai Trang web : Diệp Thi & Luân Vũ *
*
Trở Về home (Index)
Trở về Trang Pháp Âm
Hoà Thượng Tuyên Hóa
*
*
Audio: MP3Thể Theo Lời yêu thương cầu của khá nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi vẫn Zip những files mp3 vào winrar. Những file phần nhiều là tệp zip RAR, cửa hàng chúng tôi có nhằm sẵn nhì filesWinRar và7Zip – Đây là các chương trình nhằm mở file nén. Các file nén sau khoản thời gian download cùng mở nén đang cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng Zip thư mục File để Download(Tham Khảo Thêm hướng dẫn )
ghê Hoa Nghiêm Quyển 1 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 2 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 3 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 4 New (Download)
ghê Hoa Nghiêm Quyển 5 New (Download)
kinh Hoa Nghiêm Quyển 6 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 7 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 8 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 9 New (Download)
gớm Hoa Nghiêm Quyển 10 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 11 New (Download)
tởm Hoa Nghiêm Quyển 12 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 13 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 14 New (Download)
khiếp Hoa Nghiêm Quyển 25New
Phẩm Phổ nhân hậu Hạnh NguyệnGiọng gọi Diệu Thủy
(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)End
hội chứng Đạo Ca (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (zip folder File)
Đại Bi Chú Giảng Giải (01)(02)(03)(04) (05)(06) (07)(08)(Zip folder File)

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh-Phổ Môn Phẩm CD1(01) (02) (03) CD2(04) (05) (06) (07) (08) (09) CD3(10) (11) (12) (13) (14) (15) CD4(16) (17) (18) (19) (20)(Zip folder File02)
Diệu Pháp Liên Hoa Zip thư mục File (27), Zip thư mục File (28), Zip folder File (29), Zip thư mục File (30), Zip thư mục File (31), Zip folder File (32), Zip folder File (33) .
Gậy Kim Cang Hét

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(10) (11) (12)
Hoa Sen Ngày Xuân (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Zip thư mục File (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

Phát người tình Đề Tâm

(01)(02)(03)(04)(05)(06)(07)(08)(09)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)

Pháp Nhũ thâm Ân (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

Khai Thị 1

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip thư mục File (38)
Khai Thị 2

(01) (02) (03) (04) (05) từng file là 1 trong Audio CDZip folder File (39)
Khai Thị 3

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) Zip folder File (40)
Khai Thị 4

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) Zip thư mục File (41)
Khai Thị 5

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)Zip thư mục File (42)
Khai Thị 5

(Maga folder File)

( Thể theo sự đòi hỏi của một số trong những Phật Tử,không mong mỏi những đoạn nhạc đưa vào ở vị trí chính giữa làm đứt quãng ý tưởng của bài bác giảng,chúng Tôi vẫn cắt bỏ những đoạn nhạc)
00-Tiểu Sử HT Tuyên Hóa 01-Thông Suốt gần như Pháp Niệm cửa hàng Âm
02-Quan nắm Âm Là Huynh Đệ 03-Khai Thị Thất A Di Đà
04-Qui Cũ Thiền Thất 05-Thoại Đầu Chế Phục Vọng Tưởng
06-Chân thật Tu Hành 07-Phương Pháp Điện Liệu
08-Ma góp Tu Đạo 09-Tổ Sư người thương Đề Đạt Ma
10-Bí Quyết chế ước Vọng Tưởng 11-Tham Thọai Đầu
12-Cảnh Giới Thiền 13-Ngồi Thiền hoàn thành Sinh Tử
14-Tu Hành bắt buộc Nhẫn Nại 15-Tham Thiền Khai Ngộ
16-Còn Vọng Tưởng ko Khai Ngộ 17-Khai Ngộ nên Ấn Chứng
18-Thiện Ác và Tâm 19-Ngài Huyền Trang
20-Hồi Quang phản Chiếu 21-Thiền Đường là Đạo Tràng tuyển chọn Phật
22-Vô trung tâm Đạo Nhân 23-Thiền Là Thực Tập Lục Độ
24-Công Đức Vô Tướng 25-HT lỗi Vân
26-HT Tuyên Hóa 27-Quả Tá
28-Quả Thuấn 29-6 Đại Tông Chỉ
30-Tham Miết đã Khai Ngộ 31-Không Tranh Hơn
32-Tu Thành Phật 33- Chấm Dức Vọng Tưởng
34-Nhập Định khác với ngủ 35- gớm Lăng Nghiêm
36- Thức Tập bác Nhã 37-Không Được Nói Dối
38-Phải chịu khổ 39-Trừ Vọng trung ương giữ Chân Tâm
40-Hãy từ Độ 41-Khắc Phục cửa ngõ Đầu
42-Đủ Tư bí quyết Tham Thiền 43-Thân có Bệnh
44-Chiêu Cảm Ma 45-Tứ Thiền Thiên
46-Bí Quyết Tham Thiền 47-Kiếm Báu Chặt Vọng Tưởng
Khai Thị 6

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Zip thư mục File(43)
Tam cỗ Nhất Bái (01)
Pháp Ngữ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (Zip folder File)
Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) Zip thư mục File (03)

Kinh Kim Cang

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)(Zip folder File)

Kinh Địa Tạng

Zip thư mục File (04)

Quyển Thượng(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Quyển Trung (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Quyển Hạ (24) (25) (26) (27)
Phật Thuyết ghê A Di Đà

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) Zip thư mục File (01)

kinh Dược Sư Zip folder File (12)
Lục Tổ Đàn Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (016) (17) (8) (19) (20)(Zip thư mục File)
làm cho Ác gặp gỡ Dữ (01) Ý Nghĩa Chú Đại Bi(01)
Qui Bức Thiền Sư(01) Zip thư mục File
tuyển chọn Tập(Maga folder File) Chú Đại Bi (01)
cần lao Chiều (01) (02)
Lăng Nghiêm Thập Chú (01)
Niệm Phật Viên Thông(01)
Phật (01) (02)
Từ hư Không Trở Về hư Không CD1:

CD2:

CD01:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) CD02:(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101)(Maga folder File1)(Maga thư mục File2)
Công Án (Maga thư mục File)
001_AnBanhBao.mp3 002_ConTrungLanhLoi.mp3
003_KhauDauThien.mp3 004_QuyBucThienSu.mp3
005_LamSaoThamThien.mp3 006_MeoRinhChuot.mp3
007_MuiKhoanChuAi.mp3 008_NhacPhi.mp3
009_RongApUHatChau.mp3 010_TanThuyHoang.mp3
011_ToSuBaDoanXe.mp3 012_TuTheKietGia.mp3
013_VuaSungTrinh.mp3
Cẩm Nang Tu Đạo (Zip folder File)
001_Dao.mp3 002_DaoDuc.mp3
003_AiTinh.mp3 004_BatTuyCanhPhanBiet.mp3
005_KhgSanhTam.mp3 006_BonLaiVoNhatVat.mp3
007_PhanBonHoanNguyen.mp3 008_BaoUngNhanQua.mp3
009_GioiDinhHue.mp3 010_LauTanThong.mp3
011_LucDo.mp3 012_NhoVoThuong.mp3
013_SamHoi.mp3 014_LucDaiTongChi.mp3
015_TanhThucYTam.mp3 016_ThanhPhatDao.mp3
017_XuatGiaTuDao.mp3 018_Zero.mp3
019_MatTong.mp3 con Tiep
CÁCH THỨC DOWNLOADVÀ THÂU VÀO CD dạng Audio, mp3

* lưu trữ (download) vào computer nhằm nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng tương tự như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:

1- Quí vị chuyển mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay bắt buộc (right-mouse click) một phiên bản chữ hiện tại ra.

2- Quí vị chọn "Save target as"và nhận nút mặt tay trái.

Bạn đang xem: Mp3 khai thị 5

3- lựa chọn directory vào Computer của Quí vị rồi dìm nút "Save".

- mong nghe, double click vào bài bác giảng để nghe.

-LƯU Ý !!!!! trước lúc thâu vào CD Quí Vị rất cần được convert quay trở lại Bit Rate 64 Mono, còn nếu như không sẽ không nghe được.Quí vị hoàn toàn có thể xử dụng các software để Convert như : switch ,JetAudio.v.v

- ý muốn thâu vào CD quí vị cần phải có Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy nhằm thâu vẫn gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay là 1 softwarekhác tính năng tương tự như Roxio Easy CD Creater.

Xem thêm: Xem Phim Siêu Nhân Mãnh Thú Full Hd, Phim Siêu Nhân Mãnh Thú

* nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấp vào "Music"rồi nhấp vào "Audio CD" liên tiếp theo sự hướng dẫn của software.

* nếu như muốn thâu vào MP3 (những bài bác giảng không thật 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự hướng dẫn của software.

Quí vị nghe CD mp3 phải bằng máy CD hoặc DVD lúc trên máy tất cả ghi chử MP3.

Nếu Quí Vị sẽ convert qua bit rate 64 nhưng mà vẫn ko nghe được thì đó là do máy tuyển chọn CD ,quí vi thử sử dụng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung hoa rẻ tiền đang nghe được .