Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

FANFIC – ĐỒNG NHÂNHPLIST FANFIC YÊUTHÍCHTRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNĐAM MỸ EDITLIST ĐAM MỸ YÊUTHÍCHHỆ LIỆT THẦN QUÁI – PHÙ PHONG LƯU LY (KẾT 1TẬP)SÁNG TÁC
DỊ THẾ THẦN CẤP GIÁM THƯỞNG ĐẠI SƯ

Tác giả: Thời Kính

*

Văn án:

Học tra ủ ấp xuyên thẳng qua thế giới tu chân, phân tích ra lối chơi thơ tự mới!Có lạnh giỏi không? Ca tặng ngay cho ngươi cái điều hòa:

“Sàng chi phí minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương”

(Trước chóng trăng sáng sủa soi

Ngỡ sương che mặt đất)

Tĩnh dạ tứ – Lý Bạch

—— cả nhà ôm áo bông thân hè giá thành thằng ngốc;

Ngươi bao gồm tiền? Ca download cho ngươi chút rượu: “Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu…”

(Đây ngựa gấm, trên đây áo cừu, này con, thay đổi rượu hết…)

Tương tiễn tửu – Lý Bạch

—— Đại địa chủ khu vực dị cố ôm mẫu bình nát khóc ra máu;

Muốn giết thịt ta? Ca ra đại chiêu này thì: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, ngôi trường sử hero lệ mãn khâm”

(Ra quân không thắng người đã mất, khiến người nhân vật lệ đựng chan)

Đề miếu Vũ Hầu (Gia cat Lượng) – Đỗ Phủ

—— Trang thêm vào! Đệ độc nhất vô nhị cao thủ đại lục hốt nhiên tử trên Viện Di Hồng!

Lấy thư từ ý cảnh tạo thành ảo cảnh, lấy mắt thơ từ làm cho đao tìm thuật pháp!

Làm sao bạo phổi hơn văn hóa Trung Hoa ta, thơ xuất phát từ 1 quyển đi khắp thiên hạ! quản lí ngươi tiên phật yêu thương ma, hủ thơ một tay, toàn thể chết hết!

Ghi chú của tác giả:

CP: trung tâm ngoan thủ lạt luôn tiện nhân thụ x trạch tâm nhân hậu từ bi vi hoài công;Bàn tay tiến thưởng sảng văn, 1×1, HE;

Ghi chú của người edit:

Lọt hố chớ trách!Hài văn, bi văn, sảng văn, bần văn, hữu tình văn, cuồng văn, giết chóc văn, cái gì cũng có!Văn cực hay, gọi liền mê! fan edit không cam đoan edit không còn truyện, truyện có nhiều quyển, xong xuôi quyển nào giỏi quyển đó!

================

QUYỂN MỘT: THIÊN HẢI MÔN

*

vườn rau đơn vị anh Đường Thời =>>

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 

  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 

***

================

 QUYỂN HAI: MƯỜI TÁM CẢNH TIỂU HOANG

một giữa những cảnh của Mười tám cảnh đái Hoang – nghìn câu vạn hác

 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

***

================

QUYỂN BA: TẨY MẶC CÁC – phái mạnh SƠN

 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

***

================