Đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng

     

Nếu không tồn tại mã số thuế cá nhân, fan nộp thuế sẽ không thể kê khai bớt trừ gia cảnh, không được khấu trừ cùng cũng ko được trả thuế. Vì chưng đó, đăng ký kết mã số thuế cá thể là quyền lợi đặc biệt quan trọng của bạn nộp thuế.

Bạn đang xem: Đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng

Để mở mã số thuế cá nhân tín đồ lao đụng thường ủy quyền đến nơi mình thao tác làm việc đăng ký thay, trong khi cũng có thể tự mình đk tại cơ quan thuế. Trong bài viết này, dịch vụ thương mại kế toán yeahflashback.com vẫn hướng dẫn chúng ta các cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cá nhân. Cùng theo dõi nhé!


NỘI DUNG CHÍNH

3. Cách đăng ký mã số thuế cá nhân đối với đối với cá thể đăng ký kết qua cơ quan đưa ra trả thu nhập giải pháp 1: Đăng cam kết mã số thuế cá nhân qua mạng trên Thuedientu.gdt.gov.vn cách 2: Đăng ký mã số thuế cá thể online trên ứng dụng HTKK


1. Chuẩn bị hồ sơ đk mã số thuế các khoản thu nhập cá nhân

Căn cứ pháp lý: Thông tứ 95/2016/TT-BTC, nguyên lý hồ sơ đk mã số thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đk thuế thẳng tại cơ quan thuế, hồ sơ đk thuế gồm:

Nếu cá thể đăng ký kết mã số thuế là người có quốc tịch nước ta thì sẵn sàng thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng tỏ nhân dân còn hiệu lực thực thi hiện hành (bản sao y, ko yêu cầu hội chứng thực).Nếu cá nhân đăng ký mã số thuế là người dân có quốc tịch nước ngoài, hay những người nước ta sống ở quốc tế thì sẵn sàng Hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao y, không yêu cầu hội chứng thực).

*

Hồ sơ thuế thu nhập cá thể theo quy định 

Đối với cá thể nộp hồ sơ đăng ký thuế cùng với cơ quan bỏ ra trả thu nhập bao gồm:

Cá nhân giữ hộ văn bản ủy quyền.Nếu cá thể đăng cam kết mã số thuế là người dân có quốc tịch việt nam thì sẵn sàng thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (bản sao y, không yêu cầu chứng thực).Nếu cá thể đăng cam kết mã số thuế là người dân có quốc tịch nước ngoài, hay là người việt nam sống ở quốc tế thì sẵn sàng Hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao y, không yêu cầu chứng thực).

2. Cách đăng ký mã số thuế cá nhân đối với cá thể đăng ký kết trực tiếp tại ban ngành thuế

Theo điểm b, khoản 9, điều 7 Thông bốn 105-2020 TT-BTC, cá nhân nộp thuế thu nhập cá thể không qua cơ quan chi trả thu nhập cá nhân hoặc ko ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đk thuế thì bạn nộp thuế nộp hồ nước sơ đk thuế cho cơ quan thuế như sau:

Tại cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại việt nam chi trả nhưng tổ chức triển khai này chưa tiến hành khấu trừ thuế. Hồ nước sơ đăng ký thuế gồm:

Tờ khai đăng ký thuế chủng loại số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy minh chứng nhân dân còn hiệu lực thực thi đối với cá thể là người dân có quốc tịch Việt Nam; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành đối với cá thể là người dân có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch nước ta sinh sinh sống trong nước ngoài.

♦ Tại cục Thuế chỗ phát sinh các bước tại nước ta đối với cá nhân có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, tiền công do những tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

Tờ khai đk thuế mẫu mã số 05-ĐK-TCT phát hành kèm theo Thông tứ này;Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng tỏ nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người dân có quốc tịch Việt Nam; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành đối với cá thể là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch vn sinh sinh sống trong nước ngoài.Bản sao văn bản bổ nhiệm của tổ chức triển khai sử dụng lao rượu cồn trong ngôi trường hợp cá thể người nước ngoài không trú ngụ tại vn theo qui định của pháp luật về thuế thu nhập cá thể được cử lịch sự Việt Nam thao tác làm việc nhưng nhận thu nhập cá nhân tại nước ngoài.

♦ Tại bỏ ra cục Thuế, đưa ra cục Thuế quanh vùng nơi cá nhân có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách chi tiêu nhà nước đối với cá thể đăng cam kết thuế trải qua hồ nguyên sơ thuế (cá nhân có nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa có mã số thuế; cá nhân có chuyển động chuyển nhượng bất tỉnh sản chưa có mã số thuế; cá thể có phát sinh nhiệm vụ nộp chi tiêu nhà nước so với các khoản thu phát sinh không liên tục gồm: lệ giá tiền trước bạ, ủy quyền vốn và các khoản thu tạo ra không thường xuyên khác chưa có mã số thuế).

Hồ sơ đk thuế thứ 1 là hồ sơ khai thuế theo nguyên lý của điều khoản về cai quản thuế. Trường vừa lòng hồ sơ khai thuế chưa có bạn dạng sao các giấy tờ còn hiệu lực thực thi hiện hành của cá nhân (bao gồm: Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người dân có quốc tịch việt nam sinh sống trong nước ngoài) thì bạn nộp thuế đề nghị gửi kèm một trong những loại giấy tờ này cùng rất hồ nguyên sơ thuế.

Trường hợp cơ quan thuế cùng cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai liên thông thì cơ sở thuế căn cứ vào Phiếu chuyển tin tức của cơ quan thống trị nhà nước gửi mang lại nếu không có hồ nguyên sơ thuế.

♦ Tại chi cục Thuế, chi cục Thuế khoanh vùng nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc lâm thời trú) so với những trường hợp khác. Hồ sơ đk thuế như hình thức tại:

Tờ khai đk thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc phiên bản sao Giấy chứng tỏ nhân dân còn hiệu lực thực thi đối với cá thể là người dân có quốc tịch Việt Nam; bạn dạng sao Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành đối với cá nhân là người có quốc tịch quốc tế hoặc người có quốc tịch vn sinh sống tại nước ngoài.

Sau khi chào đón hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, cơ quan thuế đang kiểm tra, trường hợp hồ sơ tương đối đầy đủ và đúng yêu cầu sẽ cung cấp mã số thuế cho tất cả những người đăng ký.

3. Cách đăng ký mã số thuế cá nhân đối với đối với cá nhân đăng cam kết qua cơ quan chi trả thu nhập

Theo khoản 4, điều 8, Thông tứ 95/2016 TT-BTC:

“4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá thể thông qua cơ quan chi trả các khoản thu nhập nếu bao gồm uỷ quyền mang lại cơ quan bỏ ra trả đk thuế cho bản thân và cho người phụ nằm trong thì nộp hồ sơ đk thuế tại cơ quan bỏ ra trả thu nhập; cơ quan đưa ra trả các khoản thu nhập tổng vừa lòng tờ khai đk thuế của từng cá thể để nộp đến cơ quan tiền thuế làm chủ trực tiếp.”

⇒ Như vậy, người lao đụng ủy quyền cho doanh nghiệp đăng ký mã số thuế cho phiên bản thân thì nộp hồ sơ đăng ký thuế mang đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tổng hợp tờ khai đk thuế của từng cá thể để nộp đến cơ quan lại thuế cai quản trực tiếp.

Lưu ý: Nếu cá thể nộp thuế thu nhập cá nhân tại những nơi thì chỉ ủy quyền đk thuế trên một cơ quan đưa ra trả các khoản thu nhập duy nhất.

Doanh nghiệp singin vào hệ thống điện tử thuedientu.gdt.gov.vn để đăng ký mã số thuế cá nhân theo 1 trong những 2 phương pháp sau:

Cách 1: Đăng cam kết mã số thuế cá thể qua mạng bên trên Thuedientu.gdt.gov.vn (áp dụng cho trường hợp đăng ký mã số thuế cá nhân cho không nhiều người)Cách 2: Khai trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML để nộp qua Thuedientu.gdt.gov.vn (áp dụng trường hợp đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhiều người)

Để biết cụ thể 2 cách đăng ký mã số thuế cá nhân này thực hiện như vậy nào, chúng ta xem tiếp các phần viền dưới. Lưu giữ ý, công ty phải tất cả chữ ký số nhé (Token) mới triển khai đăng ký kết được nhé.

Cách 1: Đăng ký kết mã số thuế cá nhân qua mạng trên Thuedientu.gdt.gov.vn

Cách này thường vận dụng cho phần nhiều doanh nghiệp muốn đk mã số thuế cá thể cho không nhiều người.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Truy cập website Thuedientu.gdt.gov.vn, tiếp đến nhấn chọn ô “Doanh nghiệp” ở góc cạnh bên bắt buộc màn hình.

Hệ thống sẽ hiển thị đồ họa “Đăng nhập hệ thống”, các bạn điền tương đối đầy đủ “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và chọn “Đối tượng” là “Người nộp thuế” như hình ảnh minh họa mặt dưới:

*
Đăng nhập bởi MST doanh nghiệp lớn và thêm chữ -QL nhéBước 2: Chọn chức năng “Đăng ký kết thuế”

Sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống, trên giao diện chủ yếu của trang, kế toán nhận chọn công dụng “Đăng cam kết thuế”, lựa chọn tiếp “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá thể qua CQT” rồi lựa chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.

Sau khi đăng nhập thành công xuất sắc -> Bấm chọn chức năng "Đăng ký kết thuế" -> lựa chọn tiếp “Đăng ký mới biến hóa tin của nhân qua CQCT” -> lựa chọn hồ sơ đăng ký thuế: "05-ĐK-TH-TCT..." -> bấm “Tiếp tục”.

Xem thêm: Xem Phim Liên Minh Phá Án Tập 17 Vietsub, Liên Minh Phá Án Tập 17

*
Chọn "Đăng cam kết thuế"Bước 3: Điền thông tin tờ khai đk mã số thuế cá thể và nộp tờ khai

Màn hình sẽ gửi sang đồ họa “TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP mang lại CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN đưa ra TRẢ THU NHẬP”. Chúng ta điền vừa đủ thông tin vào tờ khai này. Vắt thể:

Nhấn tích chọn vào ô “Đăng ký kết thuế”.Nhập thông tin của nhân viên cần đăng ký mã số thuế cá thể vào những ô theo như đúng như thông tin trên chứng tỏ thư quần chúng hoặc thẻ căn cước của họ.Nếu ước ao làm đk cho 2 người trở lên -> bấm “Thêm dòng”.Điền “Ngày ký” cùng điền tên người có quyền lực cao doanh nghiệp vào mục “Người đại diện pháp luật”.Sau lúc điền xong bấm "Hoàn thành kê khai" -> "Nộp hồ nước sơ đăng ký thuế".
*
Điền thông tin tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân

Như vậy là các bạn đã nộp chấm dứt hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên cấp dưới trong công ty của mình nhé.

Cách kiểm tra hiệu quả đăng ký kết mã số thuế cá nhân:

Sau khi nộp kết thúc hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân, những bạn nhấp chuột "Tra cứu vớt hồ sơ" để soát sổ tình trạng nộp hồ sơ đã thành công hay chưa và tác dụng đăng cam kết mã số thuế bao gồm thành công hay không nhé.Thông thường, hiệu quả sẽ trả về rất cấp tốc -> Nếu đầy đủ hồ sơ, không không đúng sót, chỉ ở mức 20 phút sau khi nhận hồ nước sơ thành công xuất sắc là đã gồm mã số thuế (nếu đăng ký ít người).
*
Kiểm tra hiệu quả đăng ký mã số thuế cá nhân

Cách 2: Đăng ký mã số thuế cá thể online trên ứng dụng HTKK

Cách này thường áp dụng cho các doanh nghiệp muốn đk mã số thuế cá thể cho nhiều nhân viên nhé.

Bước 1: sở hữu và cài đặt phần mềm đk thuế cá thể HTKK

Tải về trên đây: phía dẫn cài đặt và thiết đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK phiên phiên bản mới nhất

Nếu sản phẩm công nghệ tính của chúng ta đã setup phần mềm HTKK rồi thì bỏ lỡ bước này. Phải làm cho trên ứng dụng HTKK new nhất, để ngăn cản 1 số lỗi nhé.

Bước 2: sản xuất hồ sơ đk mã số thuế cá nhân trên phần mềm HTKK

Sau khi đã cài đặt xong ứng dụng HTKK -> Click vào biểu tượng HTKK bên trên màn hình. -> Đăng nhập vào ứng dụng bằng mã số thuế của công ty -> chọn "Thuế thu nhập cá nhân" -> "05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đk thuế qua cơ quan chi trả"

*
05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đk thuế qua cơ quan bỏ ra trả

Tiếp đó chúng ta nhập tin tức của nhân viên muốn đăng ký mã số thuế cá nhân. Nhập thông tin theo như trên chứng từ CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu nhé.

Nếu muốn đk cho cho nhiều người những bạn click chuột trái vào dòng thứ 1 -> sau đó bấm phím "F5": Thêm dòng" nhé.

Trường đúng theo muốn đăng ký mã số thuế cho không hề ít nhân viên, các bạn có thể tải mẫu mã bảng kê Excel nhé, cụ thể như sau:

Bước 1: click chuột "Mẫu mua bảng kê" Chữ color xanh, góc trên, phía trái của phần mềm HTKK để thiết lập Mẫu bảng kê Excel chuẩn của phần mềm HTKK về thứ tính.Bước 2: Nhập tin tức vào vào bảng kê Excel đó.Bước 3: Lưu tệp tin Excel đó (Chú ý: không được đổi tên Excel đó).Bước 4: nhấp chuột "Tải bảng kê" trên phần mềm HTKK -> chọn file Excel vừa làm hoàn thành đó. Trước lúc tải vào phần mềm HTKk thì tắt file Excel bảng kê kia đi nhé.

Sau lúc khai dứt thông tin chúng ta bấm "Kiểm tra" để xem gồm sai sót gì ko -> Tiếp chính là bấm "kết xuất"

*
Bấm vào đánh giá rồi Kết xuất XML nhằm nộp qua mạng

Lưu ý khi bấm "Kết xuất":

Chọn "Kết xuất XML" -> Để nộp bản này qua mạng chọn "Kết xuất Excel" nhằm lưu tại công ty lớn (có thể đã giải trình hoặc in bản cứng nhằm đi nộp trực tiếp, trường vừa lòng Thuế yêu ước hoặc về sau nhân viên như thế nào đó biến đổi số CMND thì còn có số liệu để làm lại)

Sau khi sẽ kết xuất XML thành công -> thực hiện nộp qua mạng như hướng dẫn ở cách 3.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế qua mạng thuedientu

Các các bạn cắm Token vào máy tính xách tay và truy cập vào Thuedientu.gdt.gov.vn. Tiếp đó, singin bằng tài khoản chữ cam kết số (mã số thuế doanh nghiệp bạn đã đăng ký)

-> Chú ý:

Ở ô thương hiệu đăng nhập: Đăng nhập bởi mã số thuế doanh nghiệp lớn và thêm chữ -QL nhé.

Ví dụ: 0109788345-QL (Viết hoa hay viết thường hầu như được nhé).

Còn mật khẩu đó là Mật khẩu singin vào mã số thuế thông thường của doanh nghiệp.

Trường thích hợp khi đăng nhập bằng mã số thuế thường thì được -> cơ mà thêm chữ -ql vào thì ko được -> Thì các bạn lên google gõ: "Cách mang lại password trên thuedientu" nhé.

Tiếp đó các bạn click chuột "Đăng ký kết thuế" -> nhấn vào "Nộp tờ khai 05TH trường đoản cú HTKK" -> chọn tệp hồ sơ -> cam kết điện tử -> Nộp hồ nước sơ đăng ký thuế.

*
Nộp hồ nước sơ đăng ký thuế

Như vậy là chúng ta đã nộp xong xuôi hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên cấp dưới nhé.

Cách kiểm tra tác dụng đăng ký kết mã số thuế cá nhân:

Sau khi nộp ngừng Tờ khai 05TH, để đánh giá xem chứng trạng hồ sơ các bạn nhấp chuột "Tra cứu vãn hồ sơ" -> chọn "Hồ sơ đăng ký thuế" -> chọn Mẫu 05-DK-TH-TCT -> Tra cứu. Sau khoảng chừng 20 phút - vài tiếng là sẽ có kết quả ngay nhé. Các bạn nhấp chuột để tải công dụng về xem vậy nào nhé.

4. Thời hạn đăng ký mã số thuế cá nhân 

Chậm độc nhất là 10 ngày làm việc trước thời khắc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm, cơ quan bỏ ra trả các khoản thu nhập (doanh nghiệp) buộc phải thực hiện đăng ký mã số thuế đến cá nhân tất cả thu nhập từ chi phí lương, chi phí công (nhân viên).

Trường hợp cá nhân đăng ký kết thuế thẳng với cơ quan Thuế thì thời hạn đk thuế là 10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày vạc sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân hoặc gây ra yêu ước được trả thuế.

5. Có bắt buộc đăng ký mã số thuế cá nhân không?

Theo khoản 5, điều 6, Thông tư 96/2016 TT-BTC:

“Điều 6. Thời hạn triển khai đăng cam kết thuế của bạn nộp thuế

....

5. Cơ quan đưa ra trả thu nhập tiến hành đăng cam kết thuế cho cá nhân có các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho những người phụ ở trong của cá thể một lần trong thời điểm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể hàng năm.”

⇒ Như vậy, thông qua quy định này chúng ta có thể ngầm hiểu đk thuế cho người lao động là bắt buộc. Vị để rất có thể quyết toán toán thuế đúng hạn, công ty phải đk mã số thuế cá nhân cho người lao động, muộn nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Theo Điều 7 Thông tư 166/2013/TT-BTC, đầy đủ trường hòa hợp doanh nghiệp cố tình không đk mã số thuế cá thể cho bạn lao động sẽ bị phạt hành chính. Mức vạc được tính tăng đột biến theo số ngày chậm đăng ký. Nuốm thể:

Phạt cảnh cáo so với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế thừa thời hạn khí cụ từ 01 ngày đến 10 ngày mà bao gồm tình tiết bớt nhẹ;Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết sút nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu ko thấp rộng 400.000 đồng hoặc có tình huyết tăng nặng nề thì mức tiền phạt về tối đa không thực sự 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ nước sơ đăng ký thuế vượt thời hạn phương pháp từ 01 ngày mang đến 30 ngày (trừ ngôi trường hợp cách thức tại Khoản 1 Điều này).Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu tất cả tình tiết giảm nhẹ thì mức chi phí phạt tối thiểu ko thấp hơn 800.000 đồng hoặc tất cả tình huyết tăng nặng nề thì mức chi phí phạt tối đa không thật 2.000.000 đồng so với hành vi: Nộp hồ nước sơ đk thuế quá thời hạn hình thức trên 30 ngày.Ngoài ra, fan lao cồn không được đk mã số thuế có khả năng sẽ bị hạn chế không hề ít quyền lợi: ko được sút trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc, không được hoàn thuế thu nhập cá thể nếu nộp thừa, ko được giảm thuế giả dụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh tật hiểm nghèo...

Hy vọng chia sẻ nêu trên đã cung ứng cho người tiêu dùng những tin tức hữu ích để sẵn sàng hồ sơ, giấy tờ thủ tục đăng ký kết mã số thuế thu nhập cá nhân cá nhân. Quý khách gồm thể đọc thêm thông tin về kế toán - thuế mới tốt nhất tại website của công ty chúng tôi hoặc tương tác trực tiếp với dịch vụ thương mại kế toán yeahflashback.com nhằm được support chi tiết.