Damage đi với giới từ gì

     
thiệt hại·tác hại·làm tổn thương·hại·sự hư hại·sự tổn hại·giá tiền·gây thiệt hại·gây tổn hại·làm hại·làm hỏng·sự thiệt hại·thương tổn·điều bất lợi·điều hại·tai hại·tổn thiệt·tổn thất

*

As a result of the damage, both islands within the NMI were declared disaster areas, which allowed residents and businesses lớn apply for federal loans through the United States Small Business Administration.

Bạn đang xem: Damage đi với giới từ gì


Do chịu tổn thất vày cơn bão, cả hai hòn đảo này được tuyên bố là vùng bị thiên tai, cho phép các cá thể và doanh nghiệp cung cấp áp dụng cho các khoản vay mượn liên bang trải qua Cục làm chủ Doanh nghiệp nhỏ dại chính che Hoa Kỳ.
Toward the over of his reign he instituted a coregency with his successor Amenemhet IV, as recorded in a now damaged rock inscription at Konosso in Nubia, which equates Year 1 of Amenemhet IV to either Year 46, 47, or 48 of his reign.
Vào giai đoạn cuối vương triều mình, ông đã thuộc trị vày với Amenemhat IV, như được lưu lại trên một phiên bản văn khắc đá bị lỗi hỏng nghỉ ngơi Konosso trực thuộc Nubia, trong các số đó năm 1 của Amenemhat IV tương đương với năm 46, 47 hoặc 48 trực thuộc vương triều của ông..
These carriers had better armor protection than their predecessors, better facilities for handling ammunition, safer và greater fueling capacity, & more effective damage control equipment.
Những mẫu tàu sảnh bay này có vỏ giáp đảm bảo an toàn tốt hơn so với đều lớp đi trước, bao hàm thiết bị xuất sắc hơn để sở hữu vũ khí, trữ lượng nhiên liệu to hơn và bình an hơn, và các thiết bị kiểm soát và điều hành hư hỏng công dụng hơn.
The first step in recombination is a double-stranded break caused by either an endonuclease or damage lớn the DNA.
Bước trước tiên trong quá trình tái tổ hợp là một trong những chuỗi DNA bị đứt gãy do ảnh hưởng bởi enzyme endonuclease hay các phá hủy so với DNA.
The storm caused travel delays và ran several ships aground, but otherwise inflicted little serious damage.
Cơn bão tạo ra sự đủng đỉnh trong câu hỏi đi lại và khiến một số tàu mắc cạn, nhưng còn nếu như không thì gây nên thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng nhỏ.
However, Kahrl suggests that the privatization of beaches on Long Island, in an attempt khổng lồ combat overuse of Long Island beaches, made the residents of Long Island more susceptible to lớn flood damage from Hurricane Sandy.
Tuy nhiên, Kahrl cho thấy thêm rằng những tư nhân của bãi biển trên hòn Đảo Dài, trong một nỗ lực để hành động lạm dụng Long Island bãi biển làm những cư dân của hòn Đảo nhiều năm nhạy cảm rộng để anh em thiệt hại từ cơn bão Cát.
Printed casts for broken bones can be custom-fitted và open, letting the wearer scratch any itches, wash và ventilate the damaged area.
Các thiết bị đúc dùng cho gãy xương rất có thể được lắp ráp và mở tùy chỉnh, cho phép người đeo có thể gải ngứa, rửa với thông gió cho quanh vùng bị gãy.
After being damaged in a depth charge attack by the sloop Pentstemon, U-131 tried khổng lồ escape on the surface.
Nó phải lặn xuống, cùng bị tàu xà lúp Pentstemon (1916) tấn công bằng mìn sâu; U-131 tìm bí quyết nổi lên nhằm chạy trốn.
Eskimo, Ashanti, Athabaskan, Haida, Huron, Nubian, Tartar and later Iroquois saw extensive action in the English Channel before and after Operation Overlord, sinking or damaging a variety of enemy ships.
Eskimo, Ashanti, Athabaskan, Haida, Huron, Nubian, Tartar và tiếp nối là Iroquois đã vận động tích cực trong khu vực eo đại dương Manche trước với sau Chiến dịch Overlord, tấn công chìm hay làm hư hại hàng loạt tàu đối phương.
The Japanese government mix up a emergency task force for search-and-rescue operations và to begin reconstruction of damaged communities .
Chính bao phủ Nhật bạn dạng thành lập lực lượng sệt nhiệm cấp bách cho chuyển động tìm tìm - và-cứu hộ và để bắt đầu xây dựng lại các xã hội bị thiệt hại .
In South Korea, Rusa killed at least 233 people, making it the deadliest typhoon there in over 43 years, và caused $4.2 billion in damage.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Tiền Đạo Thứ 11 Htv3 Lồng Tiếng, Thám Tử Lừng Danh Conan 16: Tiền Đạo Thứ 11


Tại Hàn Quốc, Rusa làm cho chết ít nhất 233 người, trở thành cơn bão chết chóc tuyệt nhất trong rộng 43 năm ở đất nước này mặt khác gây thiệt hại lên đến 2,4 tỉ USD.
Washington steered a northwesterly course toward the Russell Islands to lớn draw the Japanese force away from Guadalcanal and the presumably damaged South Dakota.
Chiếc Washington đã mở hết tốc độ tiến lên phía tây-bắc đến quần đảo Russell nhằm thu hút hạm chiến Nhật bạn dạng ra ngoài Guadalcanal cũng tương tự chiếc South Dakota đã bị hỏng.
Afterwards, a result screen is shown, highlighting up to four indiyeahflashback.comdual players from both teams for their achievements during the match (such as damage dealt, healed or shielded, or time spent on the objective), and all players are given the option to lớn commend one of them.
Sau đó, màn hình kết quả được hiển thị, làm khá nổi bật lên mang đến bốn người chơi từ bỏ cả nhì đội mang đến thành tích của họ trong trận đấu (như số máu được phục hồi, đã hồi phục hoặc sẽ chặn liền kề thương, hoặc thời gian giành cho mục tiêu) và tất cả các bạn chơi được trao tùy lựa chọn khen thưởng một trong các những người chơi trông rất nổi bật đó.
It has also been placed on the list of World Heritage in Danger as it is suffering from damages due to water leaks.
Nhà bái này cũng rất được đưa vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa vì nó bị hư hại bởi sự thất thoát nước vào trong.
Shortly thereafter, Lützow scored several more hits on Lion, though without serious damage being done.
Aoba, continuing to receive damaging hits, turned lớn starboard to head away from Scott"s formation and began making a smoke screen which led most of the Americans to believe that she was sinking.
Chiếc Aoba thường xuyên bị pháo kích đang quay mũi tàu về phía mạn bắt buộc né khỏi hạm chiến của Scott và tạo thành một làn sương đặc khiến cho hạm team của Scott suy nghĩ nó đang bị chìm.
On June 1, 2017, Mary Ann Adams Jones, the police chief"s widow (who had remarried), filed a lawsuit for ciyeahflashback.coml damages against Donald Eugene Webb, his wife Lillian Webb, & their son Stanley Webb.
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, Mary Ann Adams Jones, góa phụ của công an trưởng (đã tái hôn), đang đệ solo kiện đòi bồi thường xuyên dân sự so với Donald Eugene Webb, bà xã của ông Lillian Webb và đàn ông của chúng ta là Stanley Webb.
In April, Palestinian began launching kites bearing incendiary deyeahflashback.comces over the border fence, causing damage to property on the Israeli side.
Vào tháng Tư, những người biểu tình Palestine ban đầu phóng những chiếc diều mang vật cháy qua mặt hàng rào biên giới, tạo thiệt hại cho tài sản ở phía Israel.
She sank four barges during this period but sustained damage from Japanese aerial bombs on the night of 1 October which resulted in the death of two crew members và the wounding of 11 others.
Nó đánh chìm tứ sà lan trong tiến trình này, cơ mà cũng chịu đựng đựng hư hại vì chưng bị trúng bom tối ngày 1 mon 10, khiến hai member thủy thủ đoàn tử trận và 11 fan khác bị thương.
She says that she was “very encouraged and comforted” by the efforts of the many volunteers from elsewhere in japan and from overseas lớn repair property damage.
Chị bảo rằng chị cảm thấy “rất khích lệ và an ủi” trước nỗ lực cố gắng của nhiều các bạn tình nguyện mang lại từ những nơi khác trong nước cùng nước ngoài sẽ giúp đỡ sửa chữa trị nhà cửa ngõ và chống Nước Trời bị tàn phá.
It is not Christian lớn disregard what others think, và never would we want our words or actions lớn have a damaging effect on other people.
Tín thứ Đấng Christ không nên xem thường cảm nghĩ của fan khác và bọn họ không lúc nào muốn những tiếng nói hoặc hành động của chính bản thân mình gây ảnh hưởng tai hại đối với họ.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M