Công thức chuyển số thành chữ trong excel

     

Cách biến đổi số thành chữ vào Excel – Bài viết bên dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng.

Bạn đang xem: Công thức chuyển số thành chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách đổi khác số thành chữ vào Excel)


** chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các chúng ta Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn đề xuất thêm vnTools vào Excel. Trên thanh công cụ, bạn chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, các bạn chọn Brown rồi tìm về thư mục đã tải đặt vnTools (thông thường vẫn trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau thời điểm đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnTools để làm việc đổi số thành chữ. vnTools mở ra ở dạng thanh công cụ, gồm hộp thoại thao tác tương tự như các hàm của Excel – trong đó chúng ta có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô chứa số bắt buộc chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn muốn chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, chúng ta thực hiện giống như như biến hóa thành chữ theo tiếng Việt dẫu vậy thay bởi vì chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để cấu hình thiết lập bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là thay đổi số thành chữ giờ đồng hồ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ tiếng anh

– kết cấu hàm triển khai đổi:

=VND(số cần đổi, true): đổi số thành chữ có hiện từ bỏ “đồng” phía đằng sau cùng.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Gói Cước 3G Của Mobifone Không Giới Hạn 1 Ngày, 1 Tháng

=VND(số cần đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số yêu cầu đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ anh có từ “Dollar”.

=USD(số đề nghị đổi): đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn đã xem: giải pháp chuyển thay đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ câu chữ hàm vào.

– sau thời điểm gõ hoàn thành chọn Close & Return bảng tính. Vào bảng tính ta hoàn toàn có thể dùng hàm này như những hàm không giống của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong mặt đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File bao gồm Macro vừa viết thành file *.XLA trong folder nói trên) nếu muốn tất cả mọi tệp tin trong Excel đều sử dụng được hàm này.

** Dưới đó là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso mod 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx gian lận 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” over If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” over If If (hgchuc = 0) and (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” end If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) & (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) kết thúc If end If over If Doi3so = Tam kết thúc Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” vày While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 khổng lồ 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) kết thúc If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” over Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) kết thúc Function “

– Chú ý: đề nghị gõ các chữ giờ đồng hồ Việt tất cả dấu lại dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc ăn uống thì chúng ta chỉ sử dụng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tuyệt =DSTC() rồi Enter

** chuyển đổi số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng ứng dụng AccHelper:

– Tải ứng dụng đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau khoản thời gian tải về, các bạn giải nén ra bằng cách: nhấp chuột phải vào tệp tin vừa mua về -> chọn Extract Here

*

– Cách nhảy số thành chữ trong Excel 2003:

+ các bạn mở tệp tin Excel bất kỳ => Vào Tools => Add-ins

*

+ hộp thoại Add-ins xuất hiện => chọn Browse… => Chọn băng thông tới ứng dụng mà về máy tính của khách hàng => lựa chọn File gồm tên AccHelperEx

*

+ Sau khi chọn chấm dứt thì bấm nút OK trên hộp thoại.

*

– Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở file Excel bất kì, kế tiếp chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển thay đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di gửi chuột mang đến vị trí đề xuất chuyển cùng gõ cú pháp: =VND(ô mong mỏi chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu áp dụng font Vntimes, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,1)

+ Nếu thực hiện font VNI, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô ước ao chuyển,2)

+ Trường hợp gồm số lẻ, thực hiện câu lệnh như sau =VND(ô ý muốn chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải ứng dụng chuyển đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel

*

Tags tự khóa: dịch số thành chữ trong excel 2016 – thay đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ vào excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ vào excel