Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 178

     
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho nhị số tự nhiên có tổng bằng 178.Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số thứ hai thì tổng tạo thêm 35 đối kháng vị.Tìm số thứ hai.

Bạn đang xem: Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 178

VIẾT CẢ LỜI GIẢI VÀ TRẢ LỜI nhanh NHẤT MINH TICK CHO


*

*

Gọi số thứ 1 là a, số thứ 2 là b.

Ta có: a+b= 178

=> (ax2+b)-(a+b)= a=35

=> a=35

Vậy b= 178-35=143


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Tìm 3 số tự nhiên có tổng bằng 60.Biết rằng nếu lấy số thứ nhất phân chia cho 3,nếu lấy số thứ nhị cộng với 3 và lấy số thứ bố trừ đi 3 thì được 3 kết quả bằng nhau

trả lời rõ ràng tôi sẽ đánh tích


3 số bao gồm tổng = 60 và có mức giá trị giống hệt thì cực hiếm của mỗi số là : 60 : 3 = 20

Vậy, số thứ một là : đôi mươi * 3 = 60


Tìm cha số có tổng bằng 235, biết rằng số thứ nhất lớn hơn tổng của nhị số kia 57 solo vị và nếu thêm vào số thứ hai 25 1-1 vị thì được số thứ ba.

Giải cả bài giải ra nhé!


Số đầu tiên là :

( 235 + 57 ) : 2 = 146

Tổng số lắp thêm hai với thứ 3 là :

235 - 146 = 89

Số thiết bị hai là :

( 89 - 25 ) : 2 = 32

Số thứ cha là :

32 + 25 = 57

Đáp số :................


Cho nhị số thập phân có tổng là 83,49 . Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 2,5 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới là 130,08 . Tìm nhị số đã mang lại .

Xem thêm: 9 Quyển Sách Hướng Dẫn Móc Len Như Thế Nào? Hướng Dẫn Móc Thú Dị (T


Gọi hai số buộc phải tìm là a và bTheo bài bác ra ta có: a+b=83,49Ta có: 2,5 x a + b = 130,08 => 1,5 x a + 1 x a + b = 130,08 => 1,5 x a + 83,49 = 130,08 => 1,5 x a = 130,08 - 83,49 => 1,5 x a = 46,59 => a = 46,59 : 1,5 = 31,06=> b = 83,49 - a = 83,49 - 31,06= 52,43Vậy nhị số thập phân đề nghị tìm là 31,06 ; 52,43


qua bài ra ta thấy tổng bắt đầu sẽ hơn tổng cũ là 1,5 lần số lắp thêm nhất

1,5 lần số thứ nhất ứng với: 130,08 - 83,49 = 46,59

Vậy số đầu tiên là: 46,59 : 1,5 = 31,06

số thứ 2 là : 83,49 -31,06 = 52,43

Đáp số: ........


Tổng 2 số là 16,26 .Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ nhị lên 2 lần thì tổng nhì số có tổng là 43,2. Tìm nhì số


tổng của bốn số tự nhiên là số lớn nhất có bảy cữ số. Nếu xóa đi chữ số hàng 1-1 vị của số thứ nhất thì được số thứ hai. Số thứ cha bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là tích của số bé nhất có tía chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số. Tìm số thứ tư.

làm cấp tốc mình tích cho ^_^!!!!!!


tổng của 4 số tự nhiên là số lớn nhất có bảy chữ số. Nếu xóa đi chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất thì được số thứ nhì . Số thứ bố bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là tích của số bé nhất có bố chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số.tìm số thứ tư.

làm cấp tốc mình k mang lại !


Số lớn nhất có bảy chữ số là: 9999999

Vậy tổng của 4 số kia là: 9999999

Số bé nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số là: 100

Số lớn nhất có tứ chữ số là: 9999

Vậy số thứ nhất là:

9999 x 100 = 999900

Nếu xóa đi chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất thì được số trang bị hai tức số sản phẩm công nghệ hai là: 99990

Số thứ ba là:

999900 - 99990 = 899910

Số thứ tứ là:

9999999 - 999900 - 99990 - 899910 = 8000199

Đáp số: 8000199

k bản thân nha

Mình cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much!

(^_^)


Tổng của hai số là 44 . Nếu gấp số thứ nhất lên 6 lần và giữ nguyên số thứ nhì thì tổng mới là 147. Tìm số thứ nhị ?


Tổng 2 số thập phân là 16,26 .Nếu ta tăng số thứ nhất lên 5 lần và số thứ nhì lên 2 lần thì tổng nhị số có tổng là 43,2. Tìm hai số


Gọi 2 số đề xuất tìm là a cùng b .

Ta có:

a + b = 16,26 (1)

5a + 2b = 43,2 => 3a + 2a + 2b = 43,2

=> 3a + 2(a + b) = 43,2 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

3a + 2.16,26 = 43,2

=> 3a + 32,52 = 43,2

=> 3a = 43,2 - 32,52

=> 3a = 10,68

=> a = 10,68:3

=> a = 3,56

=> b = 16,26 - 3,56 = 12,7

Vậy 2 số bắt buộc tìm là 3,56 cùng 12,7

 

 


gia sucung gap 2 so len 2 lan thi tong cua 2 so la:

16,26 x 2 =32,52

Tong giam di la:

43,2-32,52=10,68

10,68 chinh la so thu hai

So thu nhat la:

16,26 - 10,68= 5,58

Dap so: 5,58; 0,68


Tổng của 2 số là 44. Nếu gấp số thứ nhất lên 6 lần và giữ nguyên số thứ nhì thì được tổng mới là 147. Tìm số thứ hai


Gọi nhị số đề xuất tìm là a cùng b:

Ta có: a+b=44

6a+b=147 Suy ra 5a=103

Suy ra a=103:5=20.6; b=44-20,6=23,4

Vậy số đồ vật hai là 23,4


tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên