Càng ngày càng trong tiếng anh

     

 “Bạn càng ngày càng đẹp đó!” – Sau một thời gian dài chạm mặt nhau, nghe được câu nói này thì thật là “mát lòng mát dạ” đúng không nào nào? Vậy trong giờ Anh thì lời khen này được nói như thế nào nhỉ? “You are more beautiful” – như này thì chưa đủ nhấn mạnh vấn đề độ đẹp đâu. Trong bài viết sau đây, Step Up đang hướng dẫn chúng ta cấu trúc ngày càng (more và more), là một trong trong hai cấu trúc so sánh kép, cũng chính là kết cấu được dùng để nói số đông lời khen bao gồm cánh như trên. 

1. Cấu trúc càng ngày càng và bí quyết dùng

Như sẽ viết ở phần mở đầu, so sánh kép trong giờ Anh bao gồm 2 cấu trúc: cấu trúc ngày càng và kết cấu Càng như này – càng như cơ (càng…càng). Đây là hai kết cấu ngữ pháp được sử dụng rất nhiều trong các bài gọi và bài xích nghe giờ đồng hồ Anh như IELTS và nếu bạn sử dụng hoàn hảo kết cấu này trong bài viết hay bài xích nói thì band điểm của các bạn sẽ tăng lên trông thấy.

Bạn đang xem: Càng ngày càng trong tiếng anh

*
*

Bài 1: Điền cấu trúc so sánh kép mê say hợp

The____ (soon) you take your medicine, the____ (good) you will feel.The____ (hot) it is, the____ (uncomfortable) I feel.The knowledge is becoming____ (much) complex.Because he was in a hurry, he walked____ (fast).____ (many) companies have to giảm giá khuyến mãi with difficulties due lớn the Covid.

Đáp án:

1. The sooner you take your medicine, the better you will feel.

Bạn uống thuốc càng nhanh bao nhiêu, các bạn sẽ càng cảm thấy xuất sắc hơn.

2. The hotter it is, the more uncomfortable I feel

Trời càng nóng, tôi càng thấy cực nhọc chịu

3. The knowledge is becoming more and more complex.

Kiến thức càng ngày trở đề nghị phức tạp.

4. Because he was in a hurry, he walked faster và faster.

Vì vẫn vội, anh ấy đi ngày càng nhanh hơn.

5. More & more companies have to giảm giá with difficulties due lớn the Covid.

Ngày càng nhiều công ty phải thay đổi mặt với khó khăn vì dịch Covid. 

Bài 2: Viết lại câu dùng đối chiếu kép 

1. He works much. He feels exhausted.

-> The more …………………………………………………

2. John was fat. Now he is even fatter. (get/ fat)

-> John is ……………………………………………

3. The apartment is luxurious. The rent is high.

Xem thêm: Vị Trí Đập Tam Hiệp Nằm Ở Đâu Trên Bản Đồ, Vị Trí Đập Tam Hiệp Trên Bản Đồ Nằm Ở Đâu

-> The more…………………………………………………

4. The story is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….

5. This bag was 50$ last month. Now it is 80$. (become/ expensive)

-> This bag ……………………………………………….

Đáp án: 

1. He works much. He feels exhausted.

-> The more he works, the more exhausted he feels.

2. John was fat. Now he is even fatter. (get/ fat)

-> John is getting fatter và fatter.

3. The apartment is luxurious. The rent will be high.

-> The more luxurious the apartment is, the higher the will be.

4. The story is good. The laughter is loud.

-> The better the story is, the louder the loud is.

5. This bag was 50$ last month. Now it is 80$. (become/ expensive)

-> This bag becomes more and more expensive.


Bài viết trên sẽ cung cấp cho mình những kỹ năng cơ bản của cấu trúc so sánh kép, đặc trưng là kết cấu càng ngày càng. Áp dụng thật chuẩn chỉnh các cấu trúc này, chắc chắn là số điểm tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện, và quan trọng hơn cả là chúng ta đã tiến sát hơn mang lại với chuyên môn nói tiếng Anh thật “naturally” như người bạn dạng xứ.