Cách tạo nhóm trên trường học kết nối

     

Nhóm lớp học tập có các quyền và nhân tài độc đáo dành riêng cho giáo viên và học sinh. Với sứ mệnh chủ download nhóm, gia sư phân công, chia sẻ nội dung của lớp học, ban đầu cuộc họp và kiểm soát người có thể đăng trong nhóm. Mỗi nhóm lớp cũng rất được liên kết cùng với OneNote Class Notebook của chủ yếu nhóm đó. 


Lưu ý: Bạn không thấy tùy chọn Tham gia hoặc tạo thành nhóm? có thể người quản ngại trị CNTT buộc phải bật những quyền này cho bạn.

Bạn đang xem: Cách tạo nhóm trên trường học kết nối


Người quản trị cntt của bạn có thể tạo các lớp được đề xuất cho bạn dựa trên danh sách lớp học và những hộp thư học sinh bằng cách sử dụng đồng điệu dữ liệu trường học (SDS) hoặc một cách thức khác. Chọn những lớp được sinh sản sẵn để auto thêm học viên của chúng ta và tùy chỉnh các nhóm lớp của bạn.


Lưu ý: Bạn gặp mặt khó khăn lúc tìm những lớp được đề xuất? Kiểm tra với người quản trị CNTT của doanh nghiệp — trường học của bạn có thể đang cách xử trí nhóm tùy chỉnh theo cách khác. Bài viết liên quan về việc thiết lập Teams với tư cách bạn quản trị CNTT.


Tạo nhóm từ các lớp được đề xuất 

Chọn Teams   từ thanh ứng dụng.

Chọn các lớp được đề xuất

*
Nếu nhiều người đang sử dụng dạng xem lưới, những lớp được khuyến cáo sẽ nằm bên cạnh nút kéo hoặc sản xuất nhóm ở bên trên cùng bên cần của nhóm. Nếu bạn đang cần sử dụng dạng coi danh sách, bạn sẽ tìm thấy nó ngơi nghỉ cuối list nhóm của bạn.
*

Một cửa sổ sẽ mua danh sách những lớp được khuyến cáo của bạn. Chọn các lớp bạn có nhu cầu sử dụng bằng cách chọn hộp kiểm.


Lưu ý: Tạo lớp học đang thêm học tập viên và nhận thấy nhóm sẵn sàng chuẩn bị để bạn có thể sử dụng. Mặc dù nhiên, các bạn có quyền kiểm soát và điều hành khi học tập viên của chúng ta cũng có thể xem nhóm lớp.


*

Chọn Tạo. Lúc lát xếp nhóm của công ty xuất hiện, hãy bấm nhằm mở nó.

Học viên của các bạn sẽ được tự động thêm vào nhóm, nhưng điều này sẽ không hiển thị cho các học viên. Điều này cho mình thời gian để sắp đến xếp, thêm ngôn từ và sẵn sàng trước khi bọn chúng được vượt nhận. Chọn biểu ngữ Kích hoạt sinh hoạt đầu Teams để chào đón họ tới trường bất cứ bao giờ bạn sẵn sàng.

Tạo nhóm xuất phát từ 1 nhóm

Nếu bạn không tồn tại các lớp được đề xuất, bạn cũng có thể thiết lập các lớp học bằng phương pháp quản trị công nghệ thông tin của bạn. Kiểm soát với họ nếu khách hàng không chắc chắn là về bí quyết họ đã thông số kỹ thuật các lớp học tập của mình.

Xem thêm: Cách Tải Liên Minh Huyền Thoại Sever Hàn Quốc ( Korea ) 2021

Chọn nhóm tự thanh ứng dụng.

Di con chuột qua gia nhập hoặc tạo lát xếp nhóm, rồi lựa chọn tạo nhóm.

*

Chọn một trong số nhóm được tiến hành bởi ngôi trường học của bạn và chọn Chọn nhóm.

*

Học viên của các bạn sẽ được tự động thêm vào nhóm, nhưng điều đó sẽ ko hiển thị cho các học viên. Điều này cho mình thời gian để sắp xếp, thêm văn bản và sẵn sàng trước khi chúng được thừa nhận. Chọn biểu ngữ Kích hoạt làm việc đầu Teams để chào mừng họ đến lớp bất cứ bao giờ bạn sẵn sàng.


Tạo một nhóm từ đầu có nghĩa là các bạn sẽ tự thêm học viên vào nhóm, cũng giống như mọi chi tiết nhận dạng khác. Tương tác với tín đồ quản trị cntt nếu bạn có nhu cầu khám phá những tùy chọn khác để cấu hình thiết lập lớp học.

Chọn Teams   từ thanh ứng dụng.

Chọn Tham gia hoặc chế tạo ra nhóm > tạo thành nhóm.

*

Chọn thứ hạng nhóm là Lớp học.

*

Nhập tên và biểu hiện tùy chọn mang lại nhóm lớp học của bạn. Ví dụ: Cô Asher, huyết 3, gặp nhau sống phòng 301.

*