Cách phát wifi bằng iphone

     

Bạn rất có thể sử dụng Điểm truy cập cá nhân để chia sẻ kết nối internet cầm tay từ iPhone đến các thiết bị khác. Điểm truy vấn cập cá thể hữu ích khi những thiết bị khác không tồn tại quyền truy vấn internet từ bỏ mạng Wi-Fi. Instant Hotspot cho phép bạn kết nối các thiết bị với Điểm truy tìm cập cá thể mà không nên nhập mật khẩu.

Bạn đang xem: Cách phát wifi bằng iphone

Nếu iPhone hoặc ipad (các dạng hình máy Wi-Fi + Cellular) sống gần bạn đang chia sẻ Điểm truy cập cá nhân, chúng ta cũng có thể sử dụng kết nối internet di động đó bên trên iPhone của mình. Hãy xem liên kết Điểm truy cập cá nhân.


Ghi chú: Điểm truy vấn cập cá thể không gồm sẵn với toàn bộ các bên cung cấp. Phí bổ sung có thể áp dụng. Con số thiết bị hoàn toàn có thể kết nối cùng với Điểm truy tìm cập cá nhân của chúng ta một lần nhờ vào vào nhà cung ứng và hình trạng máy iPhone. Tương tác với đơn vị cung cấp của công ty để hiểu thêm thông tin.


Thiết lập Điểm truy nã cập cá nhân trên iPhone


Đi tới tải đặt  > Di động > Điểm truy cập cá nhân, sau đó bật có thể chấp nhận được người khác kết nối.


Ghi chú: Nếu chúng ta không thấy tùy chọn đến Điểm truy hỏi cập cá thể và tài liệu di cồn được bật trong cài đặt > Di động, hãy liên hệ với nhà cung ứng về vấn đề thêm Điểm truy hỏi cập cá thể vào gói cước của bạn.


Bạn gồm thể đổi khác các setup sau:

Thay thay đổi mật khẩu Wi-Fi mang đến Điểm truy cập cá nhân của bạn: Đi tới cài đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân > mật khẩu Wi-Fi.

Đổi thương hiệu Điểm truy vấn cập cá nhân của bạn: Đi tới cài đặt > thiết lập chung > Giới thiệu > Tên.

Tắt Điểm truy vấn cập cá nhân và ngắt kết nối những thiết bị: Đi tới cài đặt > Di động > Điểm truy cập cá nhân, tiếp nối tắt chất nhận được người khác kết nối.

Trên những kiểu máy gồm SIM kép, Điểm truy hỏi cập cá nhân sẽ thực hiện đường dây được chọn cho tài liệu di động.

Xem thêm: Xem Phim Yêu Miêu Truyện Full


Kết nối sản phẩm Mac hoặc PC cùng với Điểm truy vấn cập cá nhân của bạn


Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cáp USB, Wi-Fi hoặc bluetooth để liên kết máy Mac hoặc PC với Điểm tầm nã cập cá nhân của mình. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Sử dụng Bluetooth: Để bảo đảm có thể phát hiện được iPhone của bạn, hãy đi tới thiết đặt  > công nghệ bluetooth và không thay đổi màn hình hiển thị. Sau đó, trên trang bị Mac hoặc PC, làm theo hướng dẫn của phòng sản xuất để cấu hình thiết lập kết nối mạng Bluetooth.


Kết nối iPad, iPod touch hoặc một iPhone khác với Điểm truy cập cá nhân của bạn


Trên sản phẩm công nghệ khác, đi tới setup  > Wi-Fi, tiếp nối chọn iPhone của doanh nghiệp từ danh sách các mạng bao gồm sẵn.

Nếu được yêu mong nhập mật khẩu đăng nhập trên thứ khác, hãy nhập mật khẩu đăng nhập được hiển thị trong tải đặt > Di động > Điểm truy vấn cập cá thể trên iPhone của bạn.

Nếu iPhone của chúng ta và thiết bị khác được tùy chỉnh cấu hình như sau thì Instant Hotspot kết nối các thiết bị cơ mà không yêu ước mật khẩu:

Mỗi thiết bị rất nhiều được nhảy Bluetooth.

Mỗi thiết bị hầu hết được nhảy Wi-Fi.

Khi vật dụng được kết nối, một dải màu lam xuất hiện ở đầu màn hình iPhone của bạn. Biểu tượng Điểm tróc nã cập cá thể

*
lộ diện trên thanh tinh thần của đồ vật được kết nối.


Với share trong gia đình, bạn cũng có thể chia sẻ Điểm truy cập cá thể với bất kỳ thành viên như thế nào trong gia đình tự động hoặc sau thời điểm họ yêu cầu phê duyệt. Hãy xem tùy chỉnh cấu hình Chia sẻ trong mái ấm gia đình trên iPhone.

Khi bạn chia sẻ Điểm truy cập cá thể từ iPhone, vật dụng sử dụng tài liệu di đụng cho liên kết internet. Để giám sát việc sử dụng mạng dữ liệu di động của bạn, hãy đi tới sở hữu đặt > Di động > Sử dụng. Hãy coi Xem hoặc biến hóa cài đặt tài liệu di động trên iPhone.

Nếu bạn cần trợ góp thêm về việc sử dụng Điểm truy vấn cá nhân, hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của hãng yeahflashback.com Nếu Điểm truy cập cá nhân không hoạt động.