Cách làm tròn số trong access

Access cho yeahflashback.com 365 Access 2021 Access 2019 Access 2016 Access 2013 Access 2010 Access 2007 xem thêm...Ít hơn

Trả về một số được gia công tròn thành một số trong những vị trí thập phân sẽ xác định.

Bạn đang xem: Cách làm tròn số trong access

Cú pháp

Round ( Expression <, numdecimalplaces > )

Cú pháp hàm Round có những đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

biểu thức

Bắt buộc. Biểu thức số được làm tròn.

numdecimalplaces

Tùy chọn. Số cho biết có từng nào vị trí sinh hoạt bên nên của thập phân được bao gồm trong làm cho tròn. Nếu bỏ qua, hàm sẽ có tác dụng tròn cho số nguyên sát nhất.

Xem thêm: Cha Seung Won Và Vợ Đại Gia Đầy Sóng Gió Và Lời Nói Dối Suốt 22 Năm


Lưu ý: Hàm VBA này trả về một trong những thông thường xuyên được gọi là bank làm tròn. Vì chưng vậy, hãy cẩn trọng trước khi sử dụng hàm này. Để biết thêm hiệu quả dự đoán, hãy sử dụng những hàm Round của trang tính trong Excel VBA.


Ví dụ về truy vấn vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ProductSales. ProductID, Round (FinalPrice) là Expr1 tự ProductSales;

Trả về ID sản phẩm cùng với "FinalPrice" làm cho tròn đến số sớm nhất (không tất cả thập phân).

CHỌN ProductSales. ProductID, Round (FinalPrice, 1) là Roundegprice từ ProductSales;

Trả về ID sản phẩm cùng với "FinalPrice" làm tròn mang lại số ngay gần nhất với 1 thập phân với hiển thị trong RounderPrice cột.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)