Cách dùng hàm isblank trong excel

     
Excel đến yeahflashback.com 365 Excel mang lại yeahflashback.com 365 dành mang đến máy Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 coi thêm...Ít hơn

Bạn đang xem: Cách dùng hàm isblank trong excel

Đôi khi bạn cần bình chọn xem một ô tất cả bị trống hay không, thường do bạn không thích một cách làm hiển thị tác dụng mà không có thông tin vào.

*

Trong trường hợp này, họ sẽ áp dụng hàm IF cùng rất hàm ISBLANK:

=IF(ISBLANK(D2);"Trống";"Không Trống")

Công thức cho biết IF(D2 trống thì trả về "Trống", còn nếu không thì trả về "Không Trống"). Chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng công thức riêng của bản thân mình cho điều kiện "Không Trống". Trong ví dụ tiếp theo, bọn họ sẽ thực hiện "" thay cho hàm ISBLANK. Cam kết hiệu "" về bản chất có tức là "không bao gồm gì".

*

=IF(D3="","Trống","Không Trống")

Công thức này cho thấy IF(D3 không có gì thì trả về "Trống", nếu không thì trả về "Không Trống"). Đây là một trong những ví dụ về một cách thức phổ biến sử dụng "" nhằm ngăn không cho một bí quyết thực hiện tính toán nếu một ô chủ quyền bị trống:

=IF(D3="","",Công_thức_của_Bạn())

IF(D3 không có gì, thì không trả về hiệu quả gì, nếu không thì đo lường và tính toán công thức của bạn).


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tham gia yeahflashback.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng cung cấp bạn được tốt hơn.)Bạn rất có thể giúp bọn chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn ăn nhập đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến thử dùng của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích

Xem thêm: Phim Tân Hoàn Châu Cách Cách 2013, Tân Hoàn Châu Cách Cách

Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi làm phản hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
yeahflashback.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © yeahflashback.com 2022