Biết làm sao tình tôi đã gửi trao

     
<00:00.00>Bài Hát: Yêu bạn Đã Xa<00:02.00>Ca Sĩ: Nhật Kim Anh<00:04.00><00:36.25>Người sẽ xa <00:37.81>Cho lòng ta ôm dấu thương đau<00:39.96>Bao tháng ngày <00:41.39>Biết em hiện thời nơi nào<00:44.84>Tìm khắp vị trí <00:46.58>Thiên đường hay xứ sở xa xôi<00:48.83>Tôi vẫn kiếm tìm <00:50.15>Biết em hiện giờ ở đâu<00:53.40><00:53.77>Người sẽ xa <00:55.39>Đem tình tôi đi đến muôn nơi<00:57.58>Tôi vẫn chờ<00:58.96>Vẫn mong ơn huệ thuở nào<01:02.34>Chờ mãi thôi <01:04.21>Sao nhưng em chưa tới bên tôi<01:06.40>Tôi vẫn tìm<01:07.77>Vẫn mang đậc ân thuở xưa<01:11.33>Đến rồi đi <01:13.02>Người ơi mang lại làm chi<01:15.64>Chỉ gieo thêm bao lưu giữ nhung<01:17.14>Trong lòng tôi<01:20.01>Đến làm đưa ra <01:21.82>Rồi nói giờ biệt ly<01:24.38>Làm tim tôi mãi đớn đau <01:26.00>Bao ngày qua<01:28.88>Khóc mình tôi <01:30.57>Buồn đau chỉ mình tôi<01:33.32>Nhưng sao tôi vẫn ước ao anh<01:34.82>Quay về bên mình<01:37.44>Biết làm sao <01:39.39>Tình tôi sẽ gửi trao<01:41.94>Giờ đây riêng tôi đớn nhức <01:43.63>Ôm mình tôi<01:46.19><02:21.57>Người đang xa <02:23.19>Đem tình tôi đi mang lại muôn nơi<02:25.38>Tôi vẫn chờ<02:26.76>Vẫn mong ơn tình thuở nào<02:30.14>Chờ mãi thôi <02:32.01>Sao nhưng em không đến bên tôi<02:34.20>Tôi vẫn tìm<02:35.57>Vẫn mang ân huệ thuở xưa<02:39.13>Đến rồi đi <02:40.82>Người ơi mang lại làm chi<02:43.44>Chỉ gieo thêm bao nhớ nhung<02:44.94>Trong lòng tôi<02:47.81>Đến làm đưa ra <02:49.62>Rồi nói giờ biệt ly<02:52.18>Làm tim tôi mãi đớn đau <02:53.80>Bao ngày qua<02:56.68>Khóc mình tôi <02:58.37>Buồn đau chỉ bản thân tôi<03:01.12>Nhưng sao tôi vẫn mong mỏi anh<03:02.62>Quay trở về bên cạnh mình<03:05.24>Biết làm sao <03:07.19>Tình tôi đang gửi trao<03:09.74>Giờ trên đây riêng tôi đớn nhức <03:11.43>Ôm bản thân tôi<03:13.99><03:14.53>Đến rồi đi <03:16.22>Người ơi mang đến làm chi<03:18.84>Chỉ gieo thêm bao ghi nhớ nhung<03:20.34>Trong lòng tôi<03:23.21>Đến làm đưa ra <03:25.02>Rồi nói giờ biệt ly<03:27.58>Làm tim tôi mãi đớn nhức <03:29.20>Bao ngày qua<03:32.08>Khóc bản thân tôi <03:33.77>Buồn đau chỉ bản thân tôi<03:36.52>Nhưng sao tôi vẫn mong muốn anh<03:38.02>Quay trở về bên cạnh mình<03:40.64>Biết làm sao <03:42.59>Tình tôi sẽ gửi trao<03:45.14>Giờ phía trên riêng tôi đớn đau <03:46.83>Ôm mình tôi<03:49.39><03:50.13>Biết làm sao <03:51.47>Tình tôi sẽ gửi trao<03:53.97>Giờ phía trên riêng tôi đớn đau <03:56.97><03:58.66>Ôm mình tôi<04:05.78>

Bạn đang xem: Biết làm sao tình tôi đã gửi trao

*

Yêu người Đã Xa

Năm phát hành: 2013

Xem thêm: Giới Thiệu Phim Điềm Báo Kinh Hoàng, Điềm Báo Kinh Hoàng

Đóng góp: lamsao_anhquen
Lời bài xích hát Yêu tín đồ Đã Xa
tín đồ đã xa đến lòng ta ôm vết thương đauBao tháng ngày biết em hiện thời nơi nàoTìm khắp khu vực thiên đường hay xứ sở xa xôiTôi vẫn tra cứu biết em hiện giờ ở đâu.Người đang xa lấy tình tôi đi cho muôn nơiEm có còn lưu giữ bao ân đức thuở nàoChờ mãi thôi sao cơ mà em chưa tới bên tôiTôi vẫn chờ vẫn ôm ơn huệ thuở xưa.<ĐK:>Đến rồi đi bạn đến làm cho chiChỉ gieo thêm bao ghi nhớ thương trong tâm tôiĐến làm đưa ra rồi nói tiếng biệt lyLàm tim tôi mãi đớn nhức bao ngày qua.Khóc bản thân tôi ảm đạm đau chỉ mình tôiNhưng sao tôi vẫn ao ước em quay về bên mìnhBiết làm thế nào tình tôi vẫn gửi traoGiờ trên đây riêng tôi đớn đau riêng bản thân tôi.