Ti so 7mùa 4 tập 22

     

Entrevistem el Dr. Xavier Gil, professor catedràtic de l’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, director de Pedralbes. Revista d’Història Moderna i professor que imparteix l’assignatura Jerarquies i dinàmica social dins del màster en Història i identitats a la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX). Amb aquesta assignatura el Dr. Gil ofereix als alumnes les claus per comprendre el complex però ric entramat social de l’època moderna i les seves múltiples dinàmiques de relació.

Bạn đang xem: Ti so 7mùa 4 tập 22

“La perspectiva històrica és sempre essencial per a una correcta identificació dels debats i qüestions que la societat xẻ plantejats”

*
Quin creus que hauria de ser el paper de la història, com a ciència humana, en el context actual?És propi de la Història el coneixement i anàlisi del passat, tant en sí mateix, és a dir, objecte d’estudi intrínsec, com en relació amb el present, és a dir, per a una millor comprensió del mateix. Aquesta funció i la utilitat que se’n deriven s’accentuen en els temps presents per causa de l’acceleració dels canvis socials i tècnics a escala global. La perspectiva històrica és sempre essencial per a una correcta identificació dels debats i qüestions que la societat bửa plantejats.

Xem thêm: Tiết Bình Quý Và Vương Bảo Xuyến Full 55/55 Vietsub + Thuyết Minh, Động Phim

Què pot aportar el màster en Història i identitats en el Mediterrani Occidental a un historiador en formació?El Màster aporta la formació com a investigador en arxius per mitjà de l’estudi interdisciplinari del món mediterrani al llarg dels segles XVI a XIX en sí mateix i en les seves relacions amb el món més ampli, precisament quan tiền aquest món estava esdevenint creixement interrelacionat, l’anomenada primera globalització. Cal entendre la regió mediterrània en un sentit geogràfic més ampli que no pas el de les estrictes zones litorals més immediates: això és així per factors mediambientals i per dinàmiques històriques específiques, les quals el posaven en relació amb altres regions del globus.

Quina és l’aportació de la teva assignatura al pla d’estudis i què es trobaran els estudiants amb ella?“Jerarquies i dinàmica social” bửa com a objecte l’estudi de la societat en el món mediterrani europeu de l’Edat Moderna d’una manera contextualitzada amb factors econòmics, polítics, religiosos i culturals. L’estructura estamental i les dinàmiques de mobilitat ascendent i descendent van donar lloc a nous tipus socials i formes de vida professional: patriciats urbans, noblesa de toga, cortesans, inversors i rendistes, pobres vegonyants, escriptors i artistes. L’assignatura posa de relleu les relacions amb el món extramediterrani, sempre intenses.

El Dr. Xavier Gil ens explica breument els eixos de la seva assignatura en aquest vídeo: