Bài Tập Về Định Luật Cu Lông

Bài viết trình bày định hướng và cách thức giải những dạng bài xích tập về năng lượng điện tích và định khí cụ Cu-lông giúp bạn vừa có kỹ năng vừa thực hành thực tế bài tập một cách hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập về định luật cu lông


LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT COULOMB

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bao gồm hai một số loại điện tích: Điện tích âm (-) với điện tích dương (+)

2. Liên hệ tĩnh điện:

+ Hai điện tích thuộc dấu: Đẩy nhau;

+ Hai năng lượng điện trái dấu: Hút nhau;

3. Định mức sử dụng Cu - lông:

Lực hệ trọng giữa 2 năng lượng điện điểm q1; q.2 đặt biện pháp nhau một khoảng tầm r trong môi trường xung quanh có hằng số điện môi ε là (overrightarrowF_12;overrightarrowF_21) có:

- Điểm đặt: bên trên 2 năng lượng điện tích.

- Phương: mặt đường nối 2 điện tích.

- Chiều: + hướng ra phía xa nhau trường hợp q1.q2 > 0 (q1; quận 2 cùng dấu)

+ hướng về phía nhau nếu q1.q2 1; q.2 trái dấu)

- Độ lớn: (F=kfrac q_1.q_2 ight varepsilon .r^2) ;Trong đó: k = 9.109Nm2C-2; e là hằng số điện môi của môi trường 

- Biểu diễn:

*

4. Nguyên lý ông chồng chất lực điện: giả sử gồm n năng lượng điện điểm q1, q2,….,qn chức năng lên điện tích điểm q đông đảo lực can dự tĩnh điện (F_1,F_n,....,F_n) thì lực điện tổng thích hợp do những điện tích trữ trên công dụng lên năng lượng điện q theo đúng nguyên lý chồng chất lực điện.

(F=F_1+F_n+.....+F_n =sum F_i)

Một số hiện nay tượng

Khi cho 2 trái cầu nhỏ dại nhiễm điện tiếp xúc sau đó bóc tách nhau ra thì tổng năng lượng điện tích chia đều cho mỗi quả cầu

 Hiện tượng xảy ra tựa như khi nối hai quả cầu bằng dây dẫn miếng rồi cắt quăng quật dây nối

 Khi sờ tay vào trái cầu nhỏ dẫn điện đang tích năng lượng điện thì quả mong mất năng lượng điện tích cùng trở về trung hòa

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định lực hệ trọng giữa 2 năng lượng điện và các đại lượng trong bí quyết định dụng cụ Cu – lông.

phương thức : Áp dụng định điều khoản Cu – lông.


- Phương , chiều , điểm đặt của lực ( như hình vẽ) 

*

- Độ khủng : F = (frac q_1.q_2 ight varepsilon .r^2)

- Chiều của lực phụ thuộc dấu của hai điện tích : hai năng lượng điện tích cùng dấu : lực đẩy ; hai năng lượng điện trái lốt : lực hút

Dạng 2: Tìm lực tổng hợp chức năng lên một năng lượng điện tích.

phương pháp : Dùng nguyên lý chồng chất lực điện.

- Lực tương tác của rất nhiều điện tích điểm lên một điện tích điểm lên một năng lượng điện điểm không giống : (vecF =vecF_1 +vecF_2 +..+ vecF_n)

- Biểu diễn các các lực (vecF_1 ,vecF_2, vecF_3...vecF_n) bằng các vecto , gốc tại điểm ta xét .

-Vẽ những véc tơ thích hợp lực theo phép tắc hình bình hành .

- Tính độ béo của lực tổng đúng theo dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin.

*Các trường phù hợp đăc biệt:

*

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: hai điện tích q.1 = 6.10-8C với q2= 3.10-7C đặt bí quyết nhau 3cm vào chân không.

a. Tính lực tác động giữa chúng.

Xem thêm: Chụp Ảnh 3D Ở Quận 7 - Hướng Dẫn Tham Quan Bảo Tàng Tranh 3D, Sài Gòn

b. Để lực này tăng thêm 4 lần thì khoảng cách giữa chúng là bao nhiêu.


c. Đưa hệ này vào nước bao gồm (varepsilon =81) thì lực cửa hàng giống câu a. Tìm khoảng cách giữa hai năng lượng điện lúc này.

Bài 2: Hai điện tích điểm bởi nhau, để trong chân không biện pháp nhau một khoảng chừng r1 = 2 cm. Lực shop giữa bọn chúng là 1,6.10-4 N.

 a) tìm kiếm độ béo hai điện tích đó?

 b) khoảng cách r2 giữa bọn chúng là bao nhiêu để lực công dụng giữa bọn chúng là 2,5.10-4 N?

ĐS : r= 1,6 cm.

Bài 3 : Hai năng lượng điện điểm quận 1 = -10-7 C và quận 2 = 5.10-8 C để tại hai điểm A cùng B vào chân không phương pháp nhau 5 cm. Khẳng định lực năng lượng điện tổng hợp công dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C để tại điểm C làm sao để cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

*

Bài 4 : Hai điện tích q.1 = 8.10-8 C và q.2 = -8.10-8 C đặt ở A và B trong không khí biện pháp nhau một khoảng AB = 6 cm. Xác minh lực điện tính năng lên q.3 = 8.10-8 C đặt tại C nếu :

a) CA = 4 centimet và CB = 2 cm.

b) CA = 4 centimet và CB = 10 cm.

c) CA = CB = 5 cm.

ĐS:

 a) F = F1 + F2 = 0,18 N

b) F = F1 – F2 = 30,24.10-3 N

c) C vị trí trung trực AB với F = 2F1.cosα = 2.F1. (fracAHAC)= 27,65.10-3 N


Bài 5 : Hai điện tích cách nhau 30cm vào chân không thì xúc tiến nhau bởi một lực gồm độ khủng F. Nếu như nhúng nó vào trong rượu (không đổi khoảng tầm cách) thì lực tương tác giảm đi 27 lần.

a) khẳng định hằng số điện môi của rượu

b) bắt buộc giảm khoảng cách của chúng bao nhiêu để lực xúc tiến giữa chúng vẫn như trong chân không.

Bài 6 : nhì quả cầu nhỏ tuổi được tích điện đều bằng nhau nhưng trái vệt nhau đặt ở hai điểm A với B giải pháp nhau 4cm trong chân không. Lực hút giữa chúng là 8,1.10-4N.

a. Tính độ bự điện tích mỗi quả cầu

b. đến hai quả ước vào môi trường có (varepsilon)=4. ý muốn lực hút giữa bọn chúng không đổi khác thì khoảng cách giữa nhị quả ước trong trường hợp này là bao nhiêu ?

c. Trả sử hai quả ước đặt trong môi trường xung quanh có hằng số năng lượng điện môi là (varepsilon)" . Khoảng cách vẫn là 4cm cùng lực hút là 2,7.10-4N. Hãy tính hằng số năng lượng điện môi (varepsilon)" .

d. đến hai trái câu va vào nhau rồi tách bóc ra xa. Tính năng lượng điện mỗi quả ước sau khi bóc tách ra.

Bài 7: tía điện tích quận 1 = quận 2 = q.3 = 1,6.10-19C đặt trong không khí tại cha đỉnh của một tam giác các với cạnh 16cm. Xác định véctơ lực tác dụng lên q3?.


ĐS: 15,6.10-27N

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ vật lý lớp 11 - xem ngay