Bài tập ôn cuối năm lớp 7

     

Phần Hình học tập – Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường thẳng đồng quy của tam giác

- Chọn bài -Bài 1: tình dục giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác - rèn luyện (trang 56)Luyện tập trang 56Bài 2: dục tình giữa con đường vuông góc và đường xiên, con đường xiên với hình chiếu - luyện tập (trang 59-60)Luyện tập trang 59-60Bài 3: quan hệ tình dục giữa tía cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác - rèn luyện (trang 63-64)Luyện tập trang 63-64Bài 4: đặc điểm ba đường trung đường của tam giác - luyện tập (trang 67)Luyện tập trang 67Bài 5: tính chất tia phân giác của một góc - luyện tập (trang 70-71)Luyện tập trang 70-71Bài 6: tính chất ba con đường phân giác của tam giác - luyện tập (trang 73)Luyện tập trang 73Bài 7: đặc thù đường trung trực của một quãng thẳng - rèn luyện (trang 76-77)Luyện tập trang 76-77Bài 8: đặc điểm ba đường trung trực của tam giác - luyện tập (trang 80)Luyện tập trang 80Bài 9: đặc thù ba mặt đường cao của tam giác - luyện tập (trang 83)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi ôn tập - bài bác tập)Bài tập Ôn thời điểm cuối năm (Phần Đại số - Phần Hình học)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích tập Ôn thời điểm cuối năm (Phần Đại số – Phần Hình học) giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 7 tập 2): thực hiện các phép tính:

*

Lời giải:

*
*

*
*

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): với cái giá trị nào của x thì ta có:

a) |x| + x = 0 ; b) x + |x| = 2x

Lời giải:

a) |x| + x = 0 ⇔ |x| = -x ⇔ x ≤ 0.

b) |x| + x = 2x ⇔ |x| = 2x – x ⇔ |x| = x ⇔ x ≥ 0.

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2):

*

Lời giải:

Áp dụng đặc điểm tỉ lệ thức ta có:


*

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 4 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Ba đơn vị chức năng kinh doanh đầu tư chi tiêu vốn tỉ lệ với 2 ; 5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia từng nào lãi nếu như số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?

Lời giải:

Gọi chi phí lãi của mỗi đơn vị chức năng là a, b, c (triệu đồng)

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ cùng với vốn đầu tư nên a, b, c tỉ trọng với 2, 5 cùng 7 do đó

*

Số tiền lãi là 560 triệu, tức là a + b + c = 560.


Theo đặc thù của dãy tỉ số cân nhau ta có :

*

Suy ra:

a = 2.40 = 80

b = 5.40 = 200

c = 7.40 = 280

Vậy chi phí lãi của mỗi đơn vị lần lượt là 80 triệu, 200 triệu, 280 triệu.

Bạn đang xem: Bài tập ôn cuối năm lớp 7

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 5 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): cho hàm số:
*

Các điểm dưới đây có thuộc đồ vật thị hàm số không?

*

Lời giải:

*

*

Hãy cho biết:

a) tỉ lệ thành phần (%) trẻ em từ 6 mang lại 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đến lớp tiểu học.

b) Vùng nào tất cả tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 mang lại 10 tuổi tới trường Tiểu học cao nhất, tốt nhất.

Lời giải:

a) Tỉ lệ trẻ nhỏ từ 6 mang lại 10 tuổi của vùng Tây Nguyên đi học đạt 92,29%.

Tỉ lệ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng đồng bằng sông Cửu Long đến lớp đạt 87,81%.

b) nhờ vào biểu đồ vật ta dìm thấy: Vùng đồng bằng sông Hồng gồm tỉ lệ trẻ em từ 6 – 10 tuổi đi học tiểu học tối đa và vùng đồng bởi sông Cửu Long gồm tỉ lệ trẻ em từ 6 – 10 tuổi đi học tiểu học thấp nhất.

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 8 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Để khám phá về sản lượng mùa màng của một xã, tín đồ ta lựa chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:

có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha

Có trăng tròn thửa đạt năng suất 34 tạ/ha

gồm 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha

bao gồm 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha

gồm 10 thửa đạt năng suất 38 tạ/ha

tất cả 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/ha

gồm 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha

Có trăng tròn thửa đạt năng suất 44 tạ/ha

a) tín hiệu ở đấy là gì? Hãy lập bảng “tần số”

b) màn trình diễn bằng biểu vật đoạn thẳng.

c) tìm kiếm mốt của lốt hiệu.

d) Tính số trung bình cộng của vệt hiệu.

Lời giải:

a) – dấu hiệu: Sản lượng mùa màng của từng thửa ruộng

– Bảng tần số:

Năng suất (tạ/ha)3134353638404244
Tần số102030151010520N = 120

b) Biểu trang bị đoạn thẳng

*

c) kiểu mẫu là giá chỉ trị có tần số lớn số 1 trong bảng tần số. Vậy kiểu mẫu của tín hiệu là 35 tạ/ha.

d) Số trung bình cộng của các giá trị

*


Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 9 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức: 2,7c2 – 3,5c theo thứ tự tại
*

Lời giải:

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

– với c = 0,7 ta có

A = 2,7.(0,7)2 – 3,5.0,7 = 2,7.0,49 – 3,5.0,7 = 1,323 – 2,45 = – 1,127

*
*

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 10 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): cho những đa thức:

*

Tính:

a) A + B – C; b) A – B + C; c) -A + B + C.

Lời giải:

Có nhì cách trình bày với bài bác này: một là chúng ta cũng có thể liệt kê không còn các bộ phận ra hoặc bạn sắp xếp theo cùng thứ tự và tính như sau:

*

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 11 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): search x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

⇒ 2x – 3 – x + 5 = x + 2 – x + 1

⇒ x + 2 = 3

⇒ x = 3 – 2

⇒ x = 1

Vậy : x = 1

b) 2(x – 1) – 5 (x + 2) = – 10

⇒ 2x – 2 – 5x – 10 = –10

⇒ -3x – 12 = – 10

⇒ – 3x = -10+12

⇒ -3x = 2

⇒ x = (-2)/3

Vậy : x = (-2)/3

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 12 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tìm hệ số a của nhiều thức P(x) = ax2 + 5x – 3, hiểu được đa thức này còn có một nghiệm là 1/2.

Lời giải:

*

Bài tập Ôn cuối năm

A. Phần Đại Số

Bài 13 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): a) kiếm tìm nghiệm của nhiều thức: P(x) = 3 – 2x.

b) Hỏi nhiều thức Q(x) = x2 + 2 có nghiệm tốt không? bởi vì sao?

Lời giải:

a) Ta gồm P(x) = 0 lúc 3 – 2x = 0

*

b) Q(x) = x2 + 2 là đa thức không có nghiệm vì

x2 ≥ 0 với mọi x

(vì lũy vượt với số nón chẵn của một số bất kỳ là một số ít không âm)

⇒ Q(x) = x2 + 2 > 0 với tất cả x

Hay Q(x) = x2 + 2 ≠ 0 với mọi x.

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 1 (trang 90-91 SGK Toán 7 tập 2): mang lại điểm M và hai đường thẳng a, b không tuy vậy song cùng nhau (h.59).

a) Vẽ đường thẳng MH vuông góc với a (H ∈ a), MK vuông góc với b (K ∈ b). Nêu giải pháp vẽ.


b) Qua M vẽ con đường thẳng xx’ tuy vậy song với a và con đường thẳng yy’ tuy vậy song cùng với b. Nêu bí quyết vẽ.

c) Nêu tên những cặp góc bằng nhau, bù nhau.

Xem thêm: Chơi Game Bảo Vệ Khu Vườn : Trò Chơi Bảo Vệ Vườn Cây, Chơi Game Bảo Vệ Khu Vườn 3 Chiến Thuật Thú Vị

*

Hình 59

Lời giải:

a) áp dụng êke

*

Trước hết, ta nêu biện pháp vẽ một mặt đường thẳng đi sang 1 điểm đến trước và vuông góc cùng với một mặt đường thẳng mang đến trước

Cách vẽ sử dụng êke với thước kẻ:

– mang lại trước đường thẳng a và M ∉ a.

Đặt một lề êke trùng cùng với a, di chuyển êke bên trên a làm sao để cho lề sản phẩm công nghệ hai của êke giáp vào M

– Vẽ con đường thẳng liền kề lề sản phẩm công nghệ hai của êke qua M cắt a tại H, ta được MH ⏊ a tại H ∈ a

Tương từ bỏ vẽ MK ⏊ b trên K ∈ b.

b) áp dụng êke

*

* Để vẽ đường thẳng xx’ đi qua M và tuy vậy song với a, ta chỉ việc vẽ đường thẳng vuông góc cùng với MH.

Thật vậy vì xx’ ⏊ MH, MH ⏊ a ⇒ xx’ // a.

Cách vẽ:

Đặt ê ke sao để cho đỉnh góc vuông trùng cùng với điểm M, một cạnh góc vuông trùng cùng với MH.

Vẽ đoạn thẳng trùng cùng với cạnh góc vuông còn lại của eke.

Kéo nhiều năm đoạn trực tiếp ta được đường thẳng xx’ đề nghị vẽ.

* tương tự với mặt đường thẳng yy’

c)

Giả sử a giảm yy’ trên E và b giảm xx’ trên F.

– một số cặp góc bởi nhau:

*

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 2 (trang 91 SGK Toán 7 tập 2): coi hình 60.

a) giải thích vì sao a//b.

b) Tính số đo góc NQP.

*

Lời giải:

a) hai đường thẳng a cùng b thuộc vuông góc với con đường thẳng MN nên a // b.

b) Ta có:

*
là nhì góc trong thuộc phía tạo vị đường thẳng PQ cắt hai đường thẳng tuy vậy song cần chúng bù nhau.

*

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 3 (trang 91 SGK Toán 7 tập 2): Hình 61 cho biết thêm a // b, góc C = 44o, góc D = 132o. Tính số đo góc COD.

(Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng song song với con đường thẳng a và đi qua điểm O).

Lời giải:

*

Vẽ tia Ot // a (Ot nằm tại miền trong góc nhọn COD).

*

(hai góc so le trong)

+ b // Ot. Nhưng mà góc tOD với góc OPb là nhì góc trong thuộc phía

*

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 4 (trang 91 SGK Toán 7 tập 2): mang đến góc vuông xOy, điểm A ở trong tia Ox, điểm B nằm trong tia Oy. Đường trung trực của đoạn trực tiếp OA giảm Ox sinh hoạt D, mặt đường trung trực của đoạn thẳng OB giảm Oy làm việc E. Gọi C là giao điểm của hai đường trung trực đó. Chứng minh rằng:

a) CE = OD; b) CE ⊥ CD;

c) CA = CB; d) CA // DE;

e) cha điểm A, B, C thẳng hàng.

Lời giải:

*

a) EC //Ox (cùng vuông góc Oy) (cặp góc so le trong).

DC // Oy (cùng vuông góc Ox) (cặp góc so le trong)

Xét ∆CDE và ∆OED bao gồm :

*

⇒ ∆CDE = ∆OED (g.c.g)

⇒ CE = OD cùng DC = OE (hai cạnh tương ứng)


b) vày ∆CDE = ∆OED

*

⇒ CE ⊥ CD

c) hai tam giác vuông ΔBEC và ΔCDA gồm :

CD = BE (= OE)

CE = AD (= OD)

⇒ ∆BCE = ∆CDA (hai cạnh góc vuông)

⇒ CB = CA (hai cạnh tương ứng)

d) nhị tam giác vuông ΔDCE với ΔCDA có :

CD chung

CE = AD (= OD)

⇒ ∆DCE = ∆CDA (hai cạnh góc vuông)

*

e) chứng tỏ tương từ bỏ như d suy ra CB // DE.

Do đó theo định đề Ơ-clit ta suy ra hai đường thẳng BC với CA trùng nhau tốt A, B, C trực tiếp hàng.

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 5 (trang 91 SGK Toán 7 tập 2): Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

*

Lời giải:

+ Hình 62:

• ∆ABC gồm AC = AB ⟹ ∆ABC cân nặng tại A

*

• ∆ABC vuông trên A

*
(trong tam giác vuông, nhị góc nhọn phụ nhau) hay

*

*

+ Hình 63: Vẽ tia Ct // bố ( tia bố và tia Ct thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ BC)

*

*

+ Hình 64:

*

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 6 (trang 92 SGK Toán 7 tập 2): đến tam giác ADC (AD = DC) gồm góc ACD = 31o. Trên cạnh AC rước một điểm B làm sao để cho góc ABD = 88o. Từ bỏ C kẻ một tia tuy vậy song cùng với BD cắt tia AD sinh hoạt E.

a) Hãy tính những góc DCE cùng DEC.

b) trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? tại sao?

Lời giải:

*
*

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 7 (trang 92 SGK Toán 7 tập 2): từ 1 điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ con đường vuông góc cùng với cạnh Ox (tại A), mặt đường thẳng này cắt cạnh Oy trên B.

a) Hãy đối chiếu hai đoạn thẳng OAvà MA.

b) Hãy đối chiếu hai đoạn trực tiếp OB và OM.

Lời giải:

*
*

Bài tập Ôn cuối năm

B. Phần Hình Học

Bài 8 (trang 92 SGK Toán 7 tập 2): cho tam giác ABC vuông tại A; mặt đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H ∈ BC). Call K là giao điểm của AB và HE. Minh chứng rằng:

a) ΔABE = ΔHBE.