Bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai

     

Các bài tập về nhị thức Newton là bài bác toán đặc biệt quan trọng trong đề thi trung học nhiều Quốc Gia. Chăm đề này giúp học viên nắm vững chắc dạng bài xích tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm thông số và số hạng trong triển khai lũy thừa trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Cách làm Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh vừa lòng tổ hợp.

Xem thêm: Danh Sách Diễn Viên Điện Ảnh Hàn Quốc Đẹp Trai Nhất Trong K, Danh Sách Diễn Viên Điện Ảnh Hàn Quốc

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn đẳng thức, chứng tỏ biểu thức.

*
*
*

Dạng 3: xác minh hệ số, số hạng trong triển khai lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay